Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

40-timers HMS-kurs for byggebransjen

Nye regler fra 2024!

Fra 2024 er kravene senket med tanke på hvilke bedrifter som må ha verneombud og AMU. Man må ha verneombud fra 5 ansatte og AMU fra 30 ansatte.

Dette er et 40 timers HMS-kurs–opplæring for arbeidsgiver, ledere, verneombud, AMU-representanter, prosjektledere, BAS og alle som jobber innen HMS. Kurset er beregnet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer og tilpasset i forhold til formkrav og dekker krav til verneombud og AMU.

Frist for påmelding er 3. januar 2025.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Legevakt Vest.

 • 13.01.2025–17.01.2025
 • 3 dager
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 13.01.2025–17.01.2025
 • 3 dager
 • Interaktivt nettkurs
 • Kr 10 600,-

HMS-opplæring for ledere og arbeidsgiver

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Arbeidsgiver skal videre sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste anbefaler at ledere deltar på vårt 40 timers HMS-kurs.

Siste kursdag: 4 timer (tidspunkt oppgis i forbindelse med kursstart)

Gjennomføres digitalt (teams)

+ online kurs via Firmahelse
+ arbeidsoppgave med risikovurdering

Målgruppe

Kurset er beregnet for virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer.

 • Arbeidsgiver
 • Ledere
 • Verneombud
 • AMU-representanter
 • Prosjektledere
 • BAS
 • Alle som jobber innen HMS

Verneombud og AMU-representanter

Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombud og AMU-representanter får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Minimumskravet er 40 timer opplæring ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne kan i noen tilfeller avtale kortere opplæringstid enn 40 timer. En slik avtale må være basert på at risikoforholdene i virksomheten, der både karakter og omfang er vurdert, sier at det er forsvarlig med kortere opplæring. En slik forsvarlighetsvurdering bør være skriftlig. Det kan også være snakk om en mer utvidet opplæring der risikoforholdene tilsier det. Her vil vi som bedriftshelsetjeneste kunne gi råd og anbefaling.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Etter endt opplæring vil kursdeltager får dokumentasjon på gjennomført opplæring. Denne skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem, og kan bli krevd fremlagt for Arbeidstilsynet.

Det blir digital undervisning og arbeidsoppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet i tiden mellom 2. og 3. kursdag. Oppgavene er bransjetilpassede og kan implementeres i det faktiske HMS-arbeid i virksomheten.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres i samarbeid med Legevakt Vest som har et av landets beste bedriftshelsetjenester med en rekke spesialmedisinske tjenester. De bistår alle bransjer, men har en hovedvekt innen bygg og anlegg.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gry Brusevold

Daglig leder/senior HMS-rådgiver, Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste

Gry arbeider i stor grad mot bygg og anlegg, og følger opp kartlegging, risikovurdering og tiltaksforslag. Hun sitter som BHT`s AMU-representant i flere virksomheter. Hun er ansvarlig for tiltak ekspertbistand sykefravær hos Legevakt Vest, samt har mye kompetanse innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Gry har utdanning fra NTNU Trondheim, her kan eksempelvis nevnes:

 • Biologiske, kjemiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Ledelse og eierskap i prosjekter
 • Sikkerhet og organisasjon
 • Innovasjon og innovasjonsledelse
 • Bærekraftig omstilling
 • Digitalisering i samfunn og arbeidsliv

Av annen relevant utdanning kan nevnes.

 • Miljørettet helsevern
 • Arbeidsrett
 • Sykepleie

Gry er sertifisert førstehjelpsinstruktør, konfliktmekler, sertifisert som faktaundersøker og en erfaren kursholder.

Hun har bidratt til utvikling av online systemer som angår HMS-kurs og internkontrollsystem SHMS.
eller
Hun har bidratt til utvikling av online systemer for HMS-kurs og internkontrollsystem SHMS.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stine Rafoss

HMS-rådgiver/fysioterapeut, Legevakt Vest

Stine arbeider mye med bygg og anlegg, hvor hun følger opp kartlegging, risikovurdering og tiltaksforslag innenfor ergonomi. Hun er sentral i Legevakt Vest sitt ekspertbistand-team. I tillegg til ergonomi har hun mye kompetanse innenfor psykososialt arbeidsmiljø, og er sentral under oppfølging av AKAN-arbeid (rus og avhengighet) hos BHT-kunder.

Stine er psykomotorisk fysioterapeut, sertifisert førstehjelpsinstruktør og en erfaren kursholder. Stine har master i:

 • Rehabilitering og habilitering
 • Fysioterapi
/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Roy Whittall

Yrkeshygiener og SHA/HMS-rådgiver, Legevakt Vest

Roy har spesiell erfaring med å ivareta rollen som koordinator for prosjektering og utførelse (KP og KU) etter byggherreforskriften. Han har vært utstasjonert på flere store bygge- og anleggsprosjekt som HMS-leder, herunder 10 år for Statkraft på ulike dam, kraftverk og energiprosjekt.

Som yrkeshygieniker har det vært mye fokus på støy, støv og ulike forurensningskilder knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet som kan ha konsekvenser for arbeidsmiljø og helse for alle arbeidstakere.

Dato og tid

 • Dag 1: 13.01.2025 08:3015:30
 • Dag 2: 14.01.2025 08:3015:30
 • Dag 3: 17.01.2025

Program

Spesifikt program med klokkeslett blir tilsendt på e-post med teamslenke, samt internkontrollforskriften og annen nyttig informasjon.
Det blir lagt opp til pauser og lunsjpause underveis.

«Legevakt Vest leverer et godt 40 timers online HMS kurs som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet.
Kurset er godt strukturert, med gode forklaringer og ikke for lange bolker. Kursholder er veldig inspirerende, kunnskapsrik og god til å veilede og følge opp deltagerne. Jeg satt igjen med god og nyttig kunnskap som vi har tatt med oss inn i vårt videre arbeid med HMS. Det er ingen tvil om at kursholder brenner for faget sitt.

Lise Flugind, Selvaag AS»

Online kurs i samarbeid med Legevakt Vest

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på Teams. Du får tilgang til plattformen Firmahelse i en måned hvor e-læringskurs gjennomføres parallelt med Teams-kursene. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir mulighet til å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest fredag før kursstart. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved påmelding vil du få 2 spørsmål om yrke og rolle slik at vi kan tilpasse kurset til ditt behov. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Ved for få påmeldte vil kurset kunne bli avlyst, men det gis mulighet for deltakelse på neste kurs. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Totalpris
Kr 10 600,- inkl.mva.

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner
 • Internkontrollforskriften
 • Tilgang til Firmahelse i en måned

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association