Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Bærekraftskolen – Åpenhetsloven

Velkommen til et praktisk kurs om implementering av åpenhetsloven!

Du vil lære om lovens formål, lovens oppbygging og lovkravene som skal etterleves i din virksomhet.
Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å begynne med implementeringsarbeidet ved hjelp av ny, spesifikk kunnskap og nye, effektive verktøy.

 • 26.04.2023
 • 09.00-13.00
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Jus
 • 26.04.2023
 • 09.00-13.00
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Fra 2950,-

Ikke omfattet av åpenhetsloven, sier du? Ikke direkte, kanskje, men det kan fort stilles krav til din virksomhet også? En av kundene dine eller et framoverlent styre, kan stille krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og rapportering på funn og tiltak i tråd med lovens krav. Vi ser også at flere bedrifter som ikke er omfattet av loven, gjennomfører lovens plikter for å forberede egen virksomhet til enda strengere reguleringer på bærekraftsområdet. Det er virkelig ikke noe å vente på!

Gjennom kursets tre forelesningstimer, skal vi fortelle om hvordan du med relativt enkle midler kan gjennomføre loven i egen virksomhet og dermed oppnå bedre kontroll på risiko knyttet til uanstendige arbeidsforhold, økt attraktivitet og forsterket konkurransekraft.

Trykk på påmeldingsknappen eller send e-post til kundeservice@qualitynorway.no

Litt mer om åpenhetsloven og Bærekraftskolen

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og stiller krav til mange virksomheter i Norge om å jobbe systematisk for å håndtere risiko knyttet til uanstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i leverandørkjeder og hos våre forretningsforbindelser. Bra for verden og samfunnene vi lever i, og bra for de virksomhetene som planlegger å følge med i tiden og stramme opp bærekraftsarbeidet sitt. Økt sosial bærekraft, som åpenhetsloven stiller krav om, vil nemlig tiltrekke investorer, kunder og nye talenter til virksomheter som tar dette på alvor.

Kurset i implementering av åpenhetsloven er en del av Quality Norway sin Bærekraftskole, som drives i samarbeid med Tavler AS. Bærekraftskolen består av følgende kurs:

  1. Utvikling og implementering av bærekraftstrategi
  2. Implementering av åpenhetsloven
  3. Implementering av aktivitet- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven
  4. Klimarisikovurderinger og styring av klimarisiko

Alle kurs gjennomføres over en halv dag. Hvert kurs gir kursbevis.

 

 

Bakgrunn

Bakgrunn for kurset er at Norge som første land i verden har vedtatt en lov som gir oss krav å arbeide etter for å håndtere risiko knyttet til uanstendige arbeidsforhold i og rundt virksomhetene våre, og dermed bidra til samfunnene vi opererer i. Krav til systematisk bærekraftsarbeid har heldigvis kommet for å bli, og dette skal vi hjelpe dere med, slik at dere kan ta med verdifull kunnskap og effektive verktøy tilbake til egne virksomheter.

Konkurransefortrinn

Systematisk og gjentakende gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven krav, vil redusere usikkerhet knyttet til om dere direkte eller indirekte bidrar til uanstendige arbeidsforhold.  Det er en fin ting i selg selv, og gjør dere en ordentlig god jobb, så lover vi at det vil gi solide konkurransefortrinn i den verden vi nå beveger oss inn i!

Velkommen til kurs i implementering av åpenhetsloven.

Enkelt – effektivt – engasjerende

Kurset gjennomføres i samarbeid med Tavler AS.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stavseth

Fagansvarlig ledelsessystemer, Tavler AS

Morten Stavseth er spesialrådgiver innen risiko- og sikkerhetsledelse, og har lang erfaring som rådgiver innen utvikling og implementering av ledelsessystemer. Morten har bidratt til forbedring av risiko- og sikkerhetsprosesser for en lang rekke virksomheter i Norge og i utlandet, og har blant annet hatt fagansvar for SHA-prosesser hos flere av de største byggherrene i Norge, herunder Statnett og Sporveien. Han underviser i disse fagene og utvikler løsninger for dem fra sitt tilhold hos Tavler AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Harald Axelsen

Leder salg og distribusjon, Tavler AS

Axelsen har over 20 års erfaring med utvikling, implementering og opplæring i sikkerhet, beredskap og krisehåndteringssystemer. Han har jobbet mot privat og offentlig sektor med planlegging og gjennomføring av trening, øvelser og evalueringer. Axelsen har også erfaring med VTS, risikovurderinger og analyser samt utvikling og innføring av beredskapsplaner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Finn Magnus Rogne-Hansen

Daglig leder, Tavler AS

Finn Magnus har mer enn 17 års erfaring som leder innenfor eiendom og finans; både som gründer, kjedeleder og Adm.dir. i franchisekjeden Aktiv Eiendomsmegling. Videre har han vært en del av konsernledelsen i Eika gruppen, som er et av Norges største finanskonsern. Her hadde han ansvaret for salg, marked og kompetanseutvikling.

Finn Magnus kan hjelpe til med rådgivningstjenester knyttet til strategi, organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Implementering av ledelsesverktøy/styringssystem for strategi, organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Kurs/opplæring av nøkkelpersonell knyttet til strategi, organisasjonsutvikling og endringsledelse

Dato og tid

 • 26.04.2023 09:0013:00

Program

Kurset er delt inn i tre timelange forelesninger:

  1. Hvordan tilrettelegge for arbeidet med åpenhetsloven og hvordan sette seg ambisjoner og mål for implementeringsarbeidet?
  2. Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og hvordan styre etter det vi finner ut av?
  3. Hvordan redegjøre for- og besvare forespørsler knyttet til aktsomhetsvurderingene våre

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
2950,-
Inkluderer kursbevis og tilgang til presentasjonene.

Dagpakke med lunsj (obligatorisk)
745,-

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Målgruppe

1. Alle som er direkte berørt av loven:

Loven gjelder for større virksomheter i Norge, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som overskrider følgende grenser for to av følgende tre vilkår:
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

2. Alle som er indirekte berørt av loven:

Virksomheter som inngår i verdikjeder som leverandører og forretningsforbindelser, som kan forvente å presentere aktsomhetsvurderinger til sine kunder og interessenter.

3. Alle virksomheter som vil bruke åpenhetsloven til å oppnå større grad av anstendighet, og dermed betydelig konkurransefortrinn i den verden vi allerede er inne i.

Målgruppe

1. Alle som er direkte berørt av loven:

Loven gjelder for større virksomheter i Norge, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som overskrider følgende grenser for to av følgende tre vilkår:
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

2. Alle som er indirekte berørt av loven:

Virksomheter som inngår i verdikjeder som leverandører og forretningsforbindelser, som kan forvente å presentere aktsomhetsvurderinger til sine kunder og interessenter.

3. Alle virksomheter som vil bruke åpenhetsloven til å oppnå større grad av anstendighet, og dermed betydelig konkurransefortrinn i den verden vi allerede er inne i.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Nyhet!

Ingeniørenes Hus, Oslo

Bærekraftskolen – Bærekraftstrategi

– Forankring, utvikling og implementering i din egen virksomhet Gjennom kursets tre forelesningstimer, skal vi fortelle om- og vise helt konkret hvordan du med relativt enkle midler kan forankre, tilrettelegge for og gjennomføre bærekraftsarbeidet i egen virksomhet, for dermed å vinkle egne aktiviteter i mer bærekraftig retning og samtidig oppnå økt attraktivitet og forsterket konkurransekraft.

Arrangør