Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Bærekraftstrategi og Åpenhetsloven

Enkelt – Effektivt – Engasjerende

Kurset er inndelt i 2 moduler.

I 1. modul lærer du om hvordan utvikle, forankre og implementere en bærekraftstrategi.
På 2. modul får du en innføring i åpenhetsloven og hvordan aktsomhetsvurderinger kan gjennomføres i praksis.

Selv om din bedrift ikke betraktes som stor, er det fortsatt sannsynlig at du må forholde deg til bærekraftstrategi og åpenhetsloven. Selv mindre virksomheter vil kunne påvirkes indirekte, ettersom større bedrifter stiller krav nedover i leverandørkjeden. Dette betyr at det er viktig å være klar over kravene i loven, uavhengig av størrelsen på bedriften din.

 • 13.06.2023
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus
 • 13.06.2023
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • 4900,-

Norge er første land i verden som har vedtatt en lov som krever at vi tar ansvar for å håndtere risikoen knyttet til uanstendige arbeidsforhold i og rundt virksomhetene våre. Dette vil bidra til å styrke samfunnene vi opererer i. Kravene om systematisk bærekraftsarbeid er nå en fast del av virksomhetene, og vi ønsker å hjelpe dere med å tilegne dere verdifull kunnskap og effektive verktøy som dere kan ta med tilbake til deres egne virksomheter.

Målgruppe

1. Alle som er direkte berørt av loven:
Loven gjelder for større virksomheter i Norge, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.
Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som overskrider følgende grenser for to av følgende tre vilkår:

1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. Balansesum: 35 millioner kroner
3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

2. Alle som er indirekte berørt av loven:
Virksomheter som inngår i verdikjeder som leverandører og forretningsforbindelser, som kan forvente å presentere aktsomhetsvurderinger til sine kunder og interessenter.

3. Alle virksomheter som vil bruke åpenhetsloven til å oppnå større grad av anstendighet, og dermed betydelig konkurransefortrinn i den verden vi er inne i.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Tavler AS.

Tavler

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Mette Fossum

Seniorrådgiver og partner, Sustainability AS

Mette Fossum har over 15 års ledererfaring innen journalistikk, kommunikasjon, offentlig forvaltning, næringsliv, myndighetskontakt og bærekraftsarbeid (ESG). Mette er utdannet journalist og cand.mag. I tillegg har hun fagene endringsledelse, prestasjonscoaching og lederutdanning fra Harvard Business School. Av medieerfaring har Mette vært i TV2s politiske avdeling. Hun var også flere år i TVNorge både som prosjektleder og programleder.

Fra 2006 til 2011 var Mette kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet. Hun var deretter kommunikasjonsdirektør i Norges Bank.

I 2013 startet hun i REMA 1000 som direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og samfunnsansvar. De to siste årene har hun, som Chief ESG Officer i REITAN Handel, jobbet med en bærekraftsstrategi og rapporteringsstruktur på tvers av REITANs fire selskaper i syv land.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Harald Axelsen

Leder salg og distribusjon, Tavler AS

Axelsen har over 20 års erfaring med utvikling, implementering og opplæring i sikkerhet, beredskap og krisehåndteringssystemer. Han har jobbet mot privat og offentlig sektor med planlegging og gjennomføring av trening, øvelser og evalueringer. Axelsen har også erfaring med VTS, risikovurderinger og analyser samt utvikling og innføring av beredskapsplaner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stavseth

Fagansvarlig ledelsessystemer, Tavler AS

Morten Stavseth er spesialrådgiver innen risiko- og sikkerhetsledelse, og har lang erfaring som rådgiver innen utvikling og implementering av ledelsessystemer. Morten har bidratt til forbedring av risiko- og sikkerhetsprosesser for en lang rekke virksomheter i Norge og i utlandet, og har blant annet hatt fagansvar for SHA-prosesser hos flere av de største byggherrene i Norge, herunder Statnett og Sporveien. Han underviser i disse fagene og utvikler løsninger for dem fra sitt tilhold hos Tavler AS

Dato og tid

 • 13.06.2023 09:0016:00

Program

Det blir lagt opp til pauser underveis.

BÆREKRAFTSTRATEGI

09.00-10.00
Hvordan forankre og tilrettelegge for arbeidet med bærekraftstrategien?
Hvordan sette seg ambisjoner og mål for bærekraftsarbeidet i din virksomhet?

10.00-11.00
Hvordan gjennomføre vesentlighetsanalyse?
Hvordan utvikle bærekraftstrategien med utgangspunkt i vesentlighetsanalysen?

11.00-12.00
Hvordan gjennomføre bærekraftstrategien i egen virksomhet?
Hvordan utvikle strategien for kontinuerlig forbedring på bærekraftsfeltet?
Vi vil lære dere å bruke en risikobasert tilnærming til utvikling- og gjennomføring av bærekraftstrategien.

12.00-13.00 Lunsj

ÅPENHETSLOVEN

13.00-14.00
Hvordan tilrettelegge for arbeidet med åpenhetsloven?
Hvordan sette seg ambisjoner og mål for implementeringsarbeidet?

14.00-15.00
Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger?
Hvordan styre det vi finner ut av?

15.00-16.00
Hvordan redegjøre for- og besvare forespørsler knyttet til aktsomhetsvurderingene våre?

16.00 – Slutt

Nettkurs

Mulighet for å melde seg på en av modulene enten før eller etter lunsj. Pris for en modul er 2950,-.
Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller 67 52 60 10.

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Deltakerpris
4900,-
Inkluderer kursbevis og tilgang til presentasjonene.

Mulighet for å melde seg på en av modulene enten før eller etter lunsj. Pris for en modul er 2950,-.
Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller 67 52 60 10.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Målgruppe

 • Daglig Leder
 • Markedsansvarlig
 • Compliance officer
 • HR
 • Bærekraftsansvarlig
 • Direktør miljø og bærekraft
 • Leder bærekraft
 • Ansvarlig for sirkulærøkonomi
 • Leder kvalitet og bærekraft
 • Sustainability Manager
 • ESG
 • Kommunikasjonsavnsarlig
 • Public Affairs
 • Samfunnsavsarlig
 • Miljøledelse
 • HMS, KS og bærekraft
 • Corporate social manage / Director eller tilsvarende
 • Andre med interesse for faget

Målgruppe

 • Daglig Leder
 • Markedsansvarlig
 • Compliance officer
 • HR
 • Bærekraftsansvarlig
 • Direktør miljø og bærekraft
 • Leder bærekraft
 • Ansvarlig for sirkulærøkonomi
 • Leder kvalitet og bærekraft
 • Sustainability Manager
 • ESG
 • Kommunikasjonsavnsarlig
 • Public Affairs
 • Samfunnsavsarlig
 • Miljøledelse
 • HMS, KS og bærekraft
 • Corporate social manage / Director eller tilsvarende
 • Andre med interesse for faget