Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Bærekraftstrategi og Åpenhetsloven

Enkel – Effektiv – Engasjerende

Selv om bedriften ikke er omfattet av åpenhetsloven direkte, er det sannsynlig at dere må forholde dere til lovens krav allikevel. Eiere, kunder og andre interessenter vil etterspørre hva dere gjør for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ta kontakt med oss for påmelding: kundeservice@qualitynorway.no

 • kundeservice@qualitynorway.no
 • Bedriftsinternt kurs
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • kundeservice@qualitynorway.no
 • Bedriftsinternt kurs
 • Interaktivt nettkurs
 • 4900,-

Kurset er delt inn i 2 moduler

I den første modulen lærer du hvordan du kan forankre, utvikle og implementere en bærekraftsstrategi i din egen bedrift.

I andre modul, får du innføring i åpenhetslovens krav og hvordan aktsomhetsvurderinger kan gjennomføres ved bruk gode verktøy for oppgaven.

Om Åpenhetsloven

Norge har vært tidlig ute med å vedta en lov som blant annet krever full oversikt over egne leverandørkjeder og ansvar for risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Dette skal gjøre at næringslivet bidrar til å forbedre samfunnene vi opererer i – overalt hvor vi har fotavtrykk.

Strategisk og systematisk arbeid for å drive mer bærekraftig, begynner å sette seg i bedriftene våre, og åpenhetslovens krav til sosial bærekraft skal også inkluderes i dette arbeidet. Vi skal å hjelpe dere med kunnskap og effektive, digitale verktøy, som dere kan ta med tilbake til egne bedrifter for å sy sammen bærekraftsarbeidet.

Målgruppe

 • Daglig Leder
 • Markedsansvarlig
 • Compliance officer
 • HR
 • Bærekraftsansvarlig
 • Direktør miljø og bærekraft
 • Leder bærekraft
 • Ansvarlig for sirkulærøkonomi
 • Leder kvalitet og bærekraft
 • Sustainability Manager
 • ESG
 • Kommunikasjonsavnsarlig
 • Public Affairs
 • Samfunnsavsarlig
 • Miljøledelse
 • HMS, KS og bærekraft
 • Corporate social manage / Director eller tilsvarende
 • Andre med interesse for faget

Kurset gjennomføres i samarbeid med Tavler AS.

Tavler

Kursene gjennomføres ved bruk av Tavler sine digitale verktøy. Kursdeltakere får kurstilgang til Tavler for gjennomføring av kursoppgaver. Kursoppgavene rettes i hovedsak mot egen bedrift, slik at arbeidet kan tas med tilbake og inkluderes i pågående bærekraftsarbeid.

Bedriftsinternt kurs

Vi gjennomfører kurset som et bedriftsinternt kurs tilpasset behovet til din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Mette Fossum

Seniorrådgiver og partner, Sustainability AS

Mette Fossum har over 15 års ledererfaring innen journalistikk, kommunikasjon, offentlig forvaltning, næringsliv, myndighetskontakt og bærekraftsarbeid (ESG). Mette er utdannet journalist og cand.mag. I tillegg har hun fagene endringsledelse, prestasjonscoaching og lederutdanning fra Harvard Business School. Av medieerfaring har Mette vært i TV2s politiske avdeling. Hun var også flere år i TVNorge både som prosjektleder og programleder.

Fra 2006 til 2011 var Mette kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet. Hun var deretter kommunikasjonsdirektør i Norges Bank.

I 2013 startet hun i REMA 1000 som direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og samfunnsansvar. De to siste årene har hun, som Chief ESG Officer i REITAN Handel, jobbet med en bærekraftsstrategi og rapporteringsstruktur på tvers av REITANs fire selskaper i syv land.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Harald Axelsen

Leder salg og distribusjon, Tavler AS

Harald Axelsen har over 20 års erfaring med utvikling, implementering og opplæring i sikkerhet, beredskap og krisehåndteringssystemer. Han har jobbet mot privat og offentlig sektor med planlegging og gjennomføring av trening, øvelser og evalueringer. Harald har også erfaring med VTS, risikovurderinger og analyser samt utvikling og innføring av beredskapsplaner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stavseth

Fagansvarlig ledelsessystemer, Tavler AS

Morten Stavseth er spesialrådgiver innen risiko- og sikkerhetsledelse, og har lang erfaring som rådgiver innen utvikling og implementering av ledelsessystemer. Morten har bidratt til forbedring av risiko- og sikkerhetsprosesser for en lang rekke virksomheter i Norge og i utlandet, og har blant annet hatt fagansvar for SHA-prosesser hos flere av de største byggherrene i Norge, herunder Statnett og Sporveien. Han underviser i disse fagene og utvikler løsninger for dem fra sitt tilhold hos Tavler AS

Program

Det blir lagt opp til pauser underveis.

BÆREKRAFTSTRATEGI

09.00-10.00
Hvordan forankre og tilrettelegge for arbeidet med bærekraftstrategien
Hvordan sette seg ambisjoner og mål for bærekraftsarbeidet i din bedrift

10.00-11.00
Hvordan gjennomføre vesentlighetsanalyse
Hvordan utvikle bærekraftstrategien med utgangspunkt i vesentlighetsanalysen

11.00-12.00
Hvordan gjennomføre bærekraftstrategien i egen bedrift
Hvordan utvikle strategien for kontinuerlig forbedring på bærekraftsfeltet?
Vi vil lære dere å bruke en risikobasert tilnærming til utvikling- og gjennomføring av bærekraftstrategien.


12.00-13.00
Lunsj

ÅPENHETSLOVEN

13.00-14.00
Hvordan tilrettelegge for arbeidet med åpenhetsloven
Hvordan sette seg ambisjoner og mål for implementeringsarbeidet

14.00-15.00
Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger
Hvordan styre bedriften etter det vi finner ut av i aktsomhetsvurderingene

15.00-16.00
Hvordan redegjøre for- og besvare forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderingene våre

16.00 – Slutt

Nettkurs

Mulighet for å melde seg på en av modulene enten før eller etter lunsj. Pris for en modul er 2950,-.
Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller 67 52 60 10.

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Deltakerpris
4900,-

Inkluderer kursbevis og tilgang til presentasjonene.

Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller 67 52 60 10 for et godt tilbud på bedriftsinternt kurs. 

 

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.