Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post

Skanska og Veidekke søkte bistand fra KranTeknisk Forening

Skanska og Veidekke søkte bistand fra KranTeknisk Forening for å samle informasjon som kunne bidra til å klargjøre om Grade 100 kjetting er et produkt som ikke egner seg for bruk i norsk bygg og anleggsbransje. KranTeknisk Forening jobber for å sikre løfteoperasjoner og hjelper deg med rådgivning!

Ved å være medlem i KranTeknisk Forening får du gjennom gratis medlemsmøter vite hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk. I tillegg blir du orientert om aktuelle saker som er relatert til bransjen om operasjonelle og tekniske temaer. Her kan du også bli faglig oppdatert og diskutere faglige spørsmål innenfor kran- og løftefaget. Les hele artikkelen om grade 100 kjettingen her.

Nå har vi supertilbud på medlemskap til din bedrift!

Kampanjen gjelder tom 30. august 2023

Velkomstpakke til nye bedriftsmedlemmer

 • Gratis medlemskap ut 2023
 • En gratis deltakelse på et valgfritt kurs (bestilles før 1. juli 2023)
 • En gratis deltakelse på fagdagene 2024
 • 3 stk Regelverksamlinger
 • 3 stk KTF standarder

Se medlemspriser her

Medlemsfordeler

Som medlem i KranTeknisk Forening vil du få disse fordelene:

 • Medlemspris på kurs og konferanser
 • Gratis medlemsmøter
 • Gratis SLBA-forum nettverksbygging
 • Rådgivning
 • Nyhetsbrev
 • Gratis medlemsblad
 • Bred nettverksbygging
  KTF har allerede et bredt og stort nettverk gjennom våre medlemmer.
  Vi legger til rette for å vedlikeholde og utvikle dine relasjoner innen fagområdet gjennom å invitere deg til en rekke arrangementer, eksempelvis:
  – KTFs gratis medlemsmøter (digitale og fysiske)
  – KTFs fagdager
  – KTFs konferanser
 • Rabatt på kurs og konferanser
  Rabatt på alle KTFs kurs og konferanser, se hele arrangementskalenderen her.
 • Rabatt på faglitteratur og opplæringsmateriell
  Se hele oversikten her.
 • Kranteknikk
  KTFs digitale medlemsblad distribueres til medlemmer 3 ganger i året. Se forslag på tidligere utgaver her.
 • Rådgivning, faglig bistand og myndighetskontakt
  KTF er din nærmeste instans for råd og veiledning av bransjefaglig karakter. Kontakt oss her.
 • Profilering
  Som medlem får din bedrift mulighet til profilering på KTFs nettside, samt benyttelse av KTF logo på din bedrifts nettside.

Samarbeid med myndighetene

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet er premissleverandører i utarbeidelse, forståelse og utøvelse av regelverket i den landbaserte industrien, offshore samt på skip og flyttbare innretninger. KranTeknisk Forening har derfor et inngående samarbeid med disse myndighetene for å oppnå et tilstrekkelig og forståelig regelverk samt hvordan utøvelsen av regelverket skal skje.

Myndighetene blir invitert og deltar med faglige oppdateringer på foreningen sitt årsmøte og ellers på samlinger som gjennomføres i regi av foreningen. KranTeknisk Forening samarbeider også med disse myndighetene i utarbeidelse av regelverk. Les også om samarbeid med SfS BA her.

Har du full kontroll eller trenger du påfyll av mer kunnskap? Se oversikt over alle våre kurs og konferanser her.

Ditt beste verktøy! Bestill regelverkssamlingen her

KranTeknisk Forening - foreningen for sikre løfteoperasjoner

Ansatte i bedriften får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk. Velkommen som medlem i KranTeknisk Forening!