Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Byggherreforskriften-2021

Byggherreforskriften – utvalgte temaer

I dette 2-timers kurset får du nærmere kunnskap om utvalgte temaer i Byggherreforskriften. Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift mer effektiv og tryggere i planlegging og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

 

 • 20.09.2021
 • 12.00 - 14.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 20.09.2021
 • 12.00 - 14.00
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Thorkil H. Aschehoug

Advokat, Advokatfirmaet Grette AS

Advokat Thorkil H. Aschehoug leder Grettes arbeidslivsavdeling og har bred erfaring med rådgivning og gransking i forbindelse med arbeidsulykker og andre uønskede hendelser i arbeidslivet. Han bistår også jevnlig som forsvarer for bedrifter i saker vedrørende brudd på arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.
Siden 2014 har han vært fast foreleser på Koordinatorskolen og forelest om koordinators oppgaver etter byggherreforskriften. Han har også holdt en rekke heldagskurs om byggherreforskriften for både kommunale og private virksomheter, og rådgitt virksomheter om utforming av SHA-planer, kontrakter mellom byggherre og hhv. byggherrens representant, koordinator m.m.
I tidsrommet 2019-2020 hadde han stilling som fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL), i NHO. I tillegg til å rådgi BNLs medlemsbedrifter om byggherreforskriften, medforfattet og koordinerte han høringssvarene fra BNL og EBA vedr forslaget til ny byggherreforskrift. Han har også bidratt med innlegg vedr byggherreforskriften på ulike bransjenettsteder, herunder www.bygg.no.

Dato og tid

 • 20.09.2021 12:0014:00

Program

Mandag 20.09.21

11.45         Vi kommer oss på nett
12.00        Kursstart

 • Hvor går den nedre terskel for når byggherreforskriften gjelder?
 • Byggherrens ansvar for informasjonsdeling og dialog gjennom hele prosjektet
 • Hva er byggherrerisiko og hva er entreprenørrisiko?
 • Byggherreansvaret og hovedbedriftsansvaret
 • Dokumentasjonskrav som ligger på byggherren etter ny forskrift
 • Rollekonflikter etter ny byggherreforskrift
 • Arbeidstilsynets bruk av reaksjonsmidler ved brudd på byggherreforskriften
 • Gjennomgang av praktiske caser fra domstolene

14.00        Slutt

 

«Kjempefin kursholder – også kjent med ham fra tidligere kurs. Helt supert med slike, korte seanser»

«Nyttig og lærerikt kurs, Ascehoug leverte igjen:)»

«For meg som er heilt ny i faget var kurset svært bra, då forelesar forklarte det overordna med forskrifta, samstundes som han klarte å forklare detaljar»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Målgruppe

 • byggherrer
 • prosjekterende
 • utførende
 • alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.

Målgruppe

 • byggherrer
 • prosjekterende
 • utførende
 • alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.