Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Salg av fast eiendom – revisjonen av avhendingslova

Kurset er godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeglere, jf. eiendomsmeglings-forskriften § 4-10 tredje ledd. Kurset gis godkjenning med inntil 4 timer og 45 minutter (4,45 poeng). 

Er du involvert i handel med fast eiendom? Vi gir deg de nødvendige verktøyene for å navigere i denne komplekse juridiske verdenen. Ikke gå glipp av denne muligheten!

Kurset passer for eiendomsmeglere, takstmenn, advokater, arkitekter eller andre profesjonelle aktører i markedet.

Du får innføring i lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) og forskrift til avhendingslova angående utarbeidelse av tilstandsrapport.

 • 08.06.2023
 • 09.00-15.15
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus
 • 08.06.2023
 • 09.00-15.15
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4550,-

Målgruppe

Alle som er involvert i handel med fast eiendom har behov for å kjenne de nye reglene som trer i kraft ved årsskiftet, det være seg eiendomsmeglere, takstmenn, advokater, arkitekter eller andre profesjonsaktører i markedet. Manglende innsikt i disse reglene vil kunne føre til rettighetstap og unødvendige tvister.

Lov om avhending av fast eiendom har vært undergitt en langvarig revisjonsprosess som munnet ut i en endringslov den 7. juni 2019. Reglene som ble vedtatt i denne loven trådte i kraft 1. januar 2022. Samtidig er det gitt en særskilt forskrift som skal legge grunnlaget for utarbeidelse av tilstandsrapporter, jf FOR 2021-06-08-1850.

Hva gjennomgås på kurset?

På kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene som revisjonen av avhendingslova berører, herunder følgende temaer:

 • Forbudet mot «som den er»-klausuler i forbrukerforhold
 • Utarbeidelse av tilstandsrapporter etter de nye forskriftene
 • Risikoen for opplysningssvikt
 • De nye skjerpede reglene for arealsvikt
 • Innføring av en egenandel ved mangler
 • Selgers defensive utbedringsrett

Bakgrunn

Lov om avhending av fast eiendom har vært undergitt en langvarig revisjonsprosess som munnet ut i en endringslov den 7. juni 2019. Reglene som ble vedtatt i denne loven trer i kraft 1. januar 2022. Samtidig er det gitt en særskilt forskrift som skal legge grunnlaget for utarbeidelse av tilstandsrapporter, jf FOR 2021-06-08-1850.

Forandringene i loven berører i særlig grad bolighandelen. Boliger vil ikke kunne selges med klausulen «as is», og det nye regelverket for utarbeidelse av tilstandsrapporter må anvendes. Dessuten er reglene om innendørs arealsvikt betydelig innstrammet. Disse reglene vil kunne få dyptgripende betydning for partenes håndtering av salgsavtalen og eventuelle tvister som måtte oppstå.

Kurset vil gå grundig innpå både disse forandringene av avhendingslova og enkelte andre revisjoner som er foretatt. Presentasjonen av endringene vil skje ved at det tas utgangspunkt i reglene slik de har vært belyst gjennom Høyesterettspraksis. Deretter presenteres revisjonsbehovet og innholdet av de nye reglene. Foredragsholder vil i utstrakt grad benytte power point-presentasjoner og praktiske eksempler for å illustrere de nye reglene.

Quality Norway er godkjent av Finanstilsynet

Foreleser

Foreleser Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo og leder for boligtvistnemnda. Han har lang erfaring med både å forelese og anvende reglene om salg av fast eiendom, og har blant annet publisert boken «Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom», Oslo 2018.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom.  Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

Dato og tid

 • 08.06.2023 09:0015:15

Program

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 – 09.30
1 Innledning – tryggere bolighandel
1.1 Lovens to virkefelt
1.2 Forbrukervernet – kort om lovhistorikken
1.3 Revisjonsmodellen i forbrukerforhold
1.4 Økt eller redusert tvistemengde

09.45 – 11.00
2 «Som den er»-forbehold og lignende
2.1 Bakgrunnen
2.2 Kort historikk
2.3 Forbrukerforhold (bolig)
2.4 Profesjonelle forhold (næringseiendom)

11.15 – 12.30
3 Opplysningssvikt – arealsvikt
3.1 Oversikt over reguleringen av mangelsbedømmelsen
3.2 Opplysningssvikt – forbrukerforhold
3.3 Opplysningssvikt – profesjonelle forhold
3.3 Typiske salgsdokumenter
3.4 Tydelighetskravet
3.5 Arealsvikt

12.30 – 13.15 – Lunsj

13.15 -14.15
4 Tilstandsrapport
4.1 Forskriftshjemmel
4.2 Formalkravene
4.3 Minimumskravene til innholdet
4.4 Virkningen av å overtre forskriften

14.30 – 15.15
5 Sanksjonssystemet ved mangler
5.1 Oversikt over sanksjonene
5.2 Innføring av egenandel
5.3 Prisavslag – avhl § 4-12
5.4 Selgers utbedringsrett

15.15 Slutt

Foreleser Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo og leder for boligtvistnemnda. Han har lang erfaring med både å forelese og anvende reglene om salg av fast eiendom, og har blant annet publisert boken «Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom», Oslo 2018.

Lasse er en kjent foreleser og tidligere deltakere på andre kurs sier blant annet at han holder en høy teoretisk faglig klasse, er hyggelig og kunnskapsrik, man klarer som deltaker å holde oppmerksomheten gjennom hele kurset, samt at man får et solid faglig utbytte.

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Deltakerpris
4550,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
5050,- for ikke-medlemmer

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).