Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
avhendingslova-kjøp-og-salg-av-fast-eiendom

De nye reglene om kjøp og salg av fast eiendom

 • Lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
 • Forskrift til avhendingslova angående utarbeidelse av tilstandsrapport

På kurset gjennomgås revisjonen av avhendingslova som trådte i kraft 1. januar 2022, herunder følgende temaer:

 • Forbudet mot «as is»-klausuler
 • Utarbeidelse av tilstandsrapporter etter de nye forskriftene
 • De nye skjerpede reglene for arealsvikt
 • Innføring av en egenandel ved mangler
 • Selgers defensive utbedringsrett
 • 18.04.2023
 • 09.00-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus
 • 18.04.2023
 • 09.00-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4550,-

Bakgrunn

Lov om avhending av fast eiendom har vært undergitt en langvarig revisjonsprosess som munnet ut i en endringslov den 7. juni 2019. Reglene som ble vedtatt i denne loven trer i kraft 1. januar 2022. Samtidig er det gitt en særskilt forskrift som skal legge grunnlaget for utarbeidelse av tilstandsrapporter, jf FOR 2021-06-08-1850.

Forandringene i loven berører i særlig grad bolighandelen. Fra årsskiftet vil ikke lenger bolig kunne selges med klausulen «as is», og det nye regelverket for utarbeidelse av tilstandsrapporter må anvendes. Dessuten er reglene om innendørs arealsvikt betydelig innstrammet. Disse reglene vil kunne få dyptgripende betydning for partenes håndtering av salgsavtalen og eventuelle tvister som måtte oppstå.

Kurset vil gå grundig innpå både disse forandringene av avhendingslova og enkelte andre revisjoner som er foretatt. Presentasjonen av endringene vil skje ved at det tas utgangspunkt i reglene slik de har vært belyst gjennom Høyesterettspraksis. Deretter presenteres revisjonsbehovet og innholdet av de nye reglene. Foredragsholder vil i utstrakt grad benytte power point-presentasjoner og praktiske eksempler for å illustrere de nye reglene.

Foreleser

Foreleser Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo og leder for boligtvistnemnda. Han har lang erfaring med både å forelese og anvende reglene om salg av fast eiendom, og har blant annet publisert boken «Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom», Oslo 2018.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris.
Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening!
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

Dato og tid

 • 18.04.2023 09:0015:30

Program

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kursstart

1 Innledning – tryggere bolighandel
1.1 Den lovpolitiske utfordringen
1.2 Kort om lovhistorikken
1.3 Revisjonsmodellen

 • Målet ¬ øke bruken av tilstandsrapporter
 • Virkemidlene – forbud mot as is-klausuler og kontraktuelle incentiver

1.4 Økt eller redusert tvistemengde

2 As is-forbehold
2.1 Tidligere rettstilstand

– Allmenne forbehold
– Den reelle betydningen
– Rettspraksis, jf Rt-2010-103, HR-2017-345 og HR-2017-1074

2.2 Forbudet mot klausulen i bolighandel

 • Næring som før, jf Rt-1997-70 og Rt-2002-696 Nebb-tomta
 • Bare bolighandel
 • Ikke aktuelt ved nye boliger
 • Rekkevidden av forbudet

2.3 Spesifiserte forbehold

 • Generelt – strategier for å minimere ansvaret
 • Det nye mangelregimet
 • Hva er et spesifisert forbehold, jf Rt-1987-1486 Kapellveien og Rt-2002-1425 Bukkebo
 • Usikre opplysninger

3 Selgers opplysninger – arealsvikt
3.1 Oversikt over reguleringen av mangelsbedømmelsen
3.2 Den rettslige betydningen av opplysninger

 • Mangel ved uriktige opplysninger, jf avhl § 3-8
 • Kontraktsmessig ved riktige opplysninger, jf avhl § 3-10 (1).2

3.3 Typiske salgsdokumenter

 • Annonsen
 • Salgsoppgaven
 • Vedlegg, herunder tilstandsrapport og egenerklæring, jf HR-2021-2102
 • Muntlige opplysninger

3.4 Tydelighetskravet

 • Forfatterregelen i norsk rett
 • Tydelighetskravet i avhl § 3-10 (1).2

3.5 Arealsvikt

 • Tidligere rettstilstand, jf Rt-2003-612 Arealsviktdommen
 • Egen regel om boligareal, jf avhl § 3-3,2
 • Minimumsregelen
 • Oppmåling av areal, jf FOR § 2-20

4 Tilstandsrapport

4.1 Forskriftshjemmel

 • Ny forskrift, jf FOR 2021-06-08-1850 Forskrift til avhendingslova
 • Betydningen av opplysninger i rapporten
 • Godkjent tilstandsrapport
 • Gyldighetsvilkårene

4.2 Formalkravene

 • Varighet
 • Format
 • Tydelighetskravet

4.3 Minimumskravene til innholdet

 • Historikk
 • Hvordan undersøkelsen skal foretas
 • Hva som skal undersøkes
 • Resultatet av undersøkelsen
 • Tilstandsgraden, jf NS 3600 Bolig og NS 3424: 2012 Tilstandsanalyse av byggverk

4.4 Virkningen av å overtre forskriften

 • Forholdet mellom selger og kjøper
  o Identifikasjonsregelen, jf Rt-2001-369 Takstmannsdommen
  o Mangelsvurderingen, jf forarbeidene
 • Forholdet mellom kjøper og takstmannen, jf HR-2019-2019 Multimur
 • Forholdet mellom selger og takstmannen, regressadgangen, jf Prop. 44L side 47

5 Sanksjonssystemet ved mangler
5.1 Oversikt over sanksjonene

 • Fastholdelse av avtalen
  o Prisavslag
  o Erstatning
  o Tilbakeholdsrett
 • Heving
 • Direktekrav, jf HR-2021-2201 Bori IV

5.2 Innføring av egenandel

 • Bakgrunnen for regelen i avhl § 3-1 (4)
 • Virkeområdet – bygninger
 • Beregning av egenandelen
 • Unntak for nye boliger

5.3 Prisavslag – avhl § 4-12

 • Generelt om prisavslag ved salg av fast eiendom
 • Forslaget i Prop. 44L om arealsvikt
 • Forkastelse i Stortinget, betydningen

5.4 Selgers utbedringsrett

 • Retten til utbedring, jf avhl § 4-10 (1)
 • Krenking av utbedringsretten:
  o prisavslag og heving, jf avhl § 4-10 (4).2
  o erstatning og tapsbegrensning, jf ny avhl § 4-10 (4).3

15.30 Slutt for dagen

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

4550,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

5050,-
Pris for ikke-medlemmer

 

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Målgruppe

Alle som er involvert i handel med fast eiendom har behov for å kjenne de nye reglene som trer i kraft ved årsskiftet, det være seg eiendomsmeglere, takstmenn, advokater, arkitekter eller andre profesjonsaktører i markedet. Manglende innsikt i disse reglene vil kunne føre til rettighetstap og unødvendige tvister.

Målgruppe

Alle som er involvert i handel med fast eiendom har behov for å kjenne de nye reglene som trer i kraft ved årsskiftet, det være seg eiendomsmeglere, takstmenn, advokater, arkitekter eller andre profesjonsaktører i markedet. Manglende innsikt i disse reglene vil kunne føre til rettighetstap og unødvendige tvister.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Bjørvika konferansesenter

Offentlige anskaffelser

– Varer, tjenester og entrepriser Få et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen! Vi gjennomgår sentrale problemstillinger innen offentlige anskaffelser og du vil få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis.

Arrangør

association

Kurs

Scandic Solli

Totalentreprisekontrakter NS 8407

Kurset er utformet med tanke på alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om entrepriserettens regler og normer. Vi ber deltakerne ta med standard NS 8407 til kurset.

Arrangør

association

Kurs

Thon Hotel Vika Atrium

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden. Vi ber deltakerne ta med standard NS 8405 og NS 8406.

Arrangør

association