post
Se også

Jus (standarder, lover, forskrifter og kontrakter)

Våre kurs og konferanser holder deg oppdatert på gjeldende standarder, lover og forskrifter innen flere av våre fagområder.

Under konseptet Kontraktskolen finner du kursene:

  • Samspillkontrakter
  • Forhandlingsteknikk
  • Risikostyring i prosjekter
  • Olje- og gasskontrakter
  • Tolkning og praktisk anvendelse av NS 3420 og Prosesskoden

Konferansene Samspillkonferansen og Tidligfase veileder konferansen inngår også i dette konseptet som er et samarbeid mellom Marstrand og Quality Norway.

Jobber du innen bygg og anlegg? Er du oppdatert på TEK17? Foreleser Gustav Pillgram Larsen gir deg kunnskapen du trenger.

Våre forelesere Lasse Simonsen og Arne Scott tilbyr et av våre mest populære kurs, Offentlige Anskaffelser. Dette kurset er for deg som er involvert i det offentliges innkjøp av varer og tjenester, og inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. I tillegg underviser Lasse og Arne i kursene Bustadoppføringslova, NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt, Totalentreprise- og samspillkontrakter basert på NS 8407:2011 og Rådgivningskontraktene NS 8401 – NS 8402.

Der det er aktuelt kan Quality Norway på vegne av Advokatforeningens medlemmer, sende inn kursdokumentasjon og deltakerliste for godkjenning av kurstimer.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i bedriftsinterne kurs.