post
Se også

Jus (standarder, lover, forskrifter og kontrakter)

Våre kurs og konferanser holder deg oppdatert på gjeldende standarder, lover og forskrifter innen flere av våre fagområder. Vi tilbyr kurs i jus og kontraktsrett, for eksempel om Plan- og bygningsloven med forskrifter eller Uavhengig kontroll. Eller er du kanskje interessert i å lære mer om Offentlige anskaffelser – hos oss kan du lære om hvordan det nye regelverket skal anvendes i praksis.

Der det er aktuelt kan Quality Norway på vegne av Advokatforeningens medlemmer, sende inn kursdokumentasjon og deltakerliste for godkjenning av kurstimer.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i bedriftsinterne kurs.