post
Se også

Landbasert

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte.

Noen av våre mest populære kurs er Maskinforskriften (forskrift om maskiner), Vedlikehold av kraner i prosessindustrien, Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet, Operasjonelt ansvarlig og Kontroll og vedlikehold av ståltau til kraner.

Vi arrangerer hvert år tre konferanser: Ankerhåndtering og forflytning av innretninger, Subsea Lifting Operations og den internasjonale krankonferansen The International Offshore Crane and Lifting Conference som arrangeres annethvert år i Aberdeen og Stavanger.

SLBA-forum (Sikre løft i bygg og anlegg) har blitt en populær møteplass for medlemmer i KranTeknisk Forening og andre interesserte.
I tillegg arrangerer vi en rekke kontrollørkurs som gir deg kompetanse- og opplæringsbevis fra Norsk Kompetanseregister (NKR) etter endt kurs:

 • Kontrollørkurs G11 Løfteredskap Opplæringsplan K-G11
 • Kontrollørkurs G11 Løfteredskap – Repetisjon
 • Kontrollørkurs G00 Generell del – Fagplan 2017
 • Kontrollørkurs G10
 • Kontrollørkurs G10 – Repetisjon
 • Kontrollørkurs G4 Traverskraner, teoretisk del
 • Kontrollørkurs G4 Traverskraner, praksis
 • Kontrollørkurs G8/G20, teori
 • Kontrollørkurs G8, praksis
 • Kontrollør G7
 • Kontrollør G1 Mobilkran – praksis
 • Kontrollørkurs D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring
 • Kontrollørkurs D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring – praktisk del