post
Se også

Logistikk

Vårt faglige nettverk for logistikkledelse og fagmiljøet rundt LEAN-sertifiseringene tilbyr aktuelle kurs og konferanser i hele landet.

Det arrangeres temamøter hos aktuelle og fremtidsrettede bedrifter som gir innsikt i det nyeste innen blant annet automatisering, digitalisering og støttesystemer for logistikk. Effektivisering og flyt kan være en utfordring i en bransje i rask endring. Robotisering og kunstig intelligens (AI) har også kommet for fullt inn i denne bransjen.

En av våre viktigste konferanser innenfor fagområdet er konferansen Logistikk og digitalisering.

LEAN er i vinden som aldri før; men hva handler egentlig LEAN om? Grunnprinsippene er VERDI, FLYT og KONTINUERLIG FORBEDRING. Lean handler om å endre en hel kultur hvor alle er med og løser utfordringer via nye metoder, nye verktøy og nye måter å arbeide med endringer og forbedringer på.
Kursene er bygget opp rundt LEAN Six Sigma-sertifiseringene. Disse kursene tilbys også som bedriftsinterne kurs.

Ta kontakt med oss dersom det er et tema du savner, så skal vi vurdere muligheten for å utarbeide et godt tilbud.