post
Se også

Prosjekt, ledelse

På kurset «Kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter» får deltakerne kjennskap til de sentrale begrepene knyttet til kvalitetsledelse og risikostyring, og deretter erverve seg ferdigheter slik at de sentrale temaene innen kvalitet og risiko kan tas i bruk og forbedres i egne prosjekter og virksomhet. De primære målgruppene for dette programmet er nøkkelressurser i prosjektene, slik som økonomi-controller, kvalitetskoordinator, ansvarlig for risikostyring, HMS koordinator, samt prosjektledere og prosjekteiere. Foreleser Jon Lereim er uavhengig prosjektrådgiver og professor II ved Handelshøyskolen BI.

Vi tilbyr også kurs i Forhandlingsteknikk, da forhandlinger er et eget fag. Oppnå resultater gjennom kompetanse, kommunikasjon, adferd og prosess!
Kurset er meget relevant for de som jobber med off. anskaffelser, bygg og anlegg, olje og gass og IKT-leveranser.
Foreleser Morten Aagaard har deltatt i et stort antall kontraktsforhandlinger. Han har bred erfaring med kontraktshåndtering i gjennomføringsfasen, samt sluttoppgjørsdiskusjoner og konflikter, nasjonalt og internasjonalt.