post
Se også

Lederskolen e-læringskurs

Bli en morgendagens leder som er fleksibel, nysgjerrig, lyttende og målrettet!

Lederskolen er et moderne nettbasert opplæringsprogram for utvikling av nye og erfarne ledere, i alle typer organisasjoner.
Gjennom Lederskolen får du byggesteiner til god ledelse, forståelse for hvor viktig selvledelse er for ditt lederskap, kommunikasjonsferdigheter for effektiv og berikende kommunikasjon, forståelse for teamdynamikk, hvordan du får med deg teamet og ikke minst hvordan du håndterer en stresset arbeidsdag.
Du får kunnskaper, ferdigheter og verktøy for å bli en god coachende leder. Du får trygghet og mot for å lykkes med ditt lederskap.

Kurset består av 5 moduler:
1. Ledelse
2. Selvledelse
3. Kommunikasjon
4. Teamledelse
5. Stressmestring

 • Finn lederstilen som passer deg
 • Lær hvordan du håndterer vanskelige personer
 • Bli en effektiv og dyktig teamleder
 • Lær hvordan du skaper positivitet og får det beste ut av dine kolleger!
 • Få kunnskap om hvordan du kommuniserer effektivt med dine medarbeidere
 • Forstå hvordan ulike personligheter fungerer sammen
 • Skap trygghet og mestringsevne hos medarbeiderne
 • Praktiske verktøy og metoder for bedre ledelse
Her kan du laste ned alle modulene samlet som pdf fil

MODUL 1: LEDELSE

I denne kursmodulen har vi sortert og valgt det vi mener er viktige emner innenfor ledelse og lederskap.
I kursmodulen ledelse og lederskap har vi som mål å gi deg nyttig kunnskap om ledelse

Viktige læringsmål
• Hva slags ledelse det er behov for i det 21 århundre
• Hva som er den viktigste betingelsen for å utvikle lederrollen din
• Hvordan lederstilen din påvirker teamet ditt
• Hvordan lederegenskaper og lederskapsfunksjoner utfyller hverandre
• Hvordan du lager en god møtestruktur
• Effektive møter
• Hva medarbeidere trenger for å akseptere og være positive til justeringer
og endringer
• Hvordan du håndterer nødvendige samtaler med større personlig trygghet
og styrke
• Hvorfor har vi visjon og verdier i arbeidslivet?

Tema/innhold
• Perspektiver på ledelse
• Menneske først deretter leder
• Lederegenskaper og lederstiler
• Lederskapsfunksjoner og
situasjonsbestemt ledelse
• Gode og effektive møter
• Utvikling og endringsledelse
• Den nødvendige samtalen
• Jakten på visjon og dømmekraft

MODUL 2: SELVLEDELSE

i denne kursmodulen vil du lære hvordan våre automatiske mekanismer stort sett velger de enkleste, og dermed
nødvendigvis ikke de beste løsningene for oss. Når vi er bevisst på dette kan selvledelse hjelpe oss til å influere egne
tanker, følelser og handlinger for å nå egne mål.

Viktige læringsmål
• Hvordan våre tanker og følelser påvirker oss i hverdagen
• At du enkelt kan endre måten du tenker på, og dermed hvilke
resultater du får
• At for å lære noe nytt er det viktig å tørre å feile
• Hvordan du kan bruke visualisering effektivt i din hverdag
• Hvordan du kan endre vaner ved å ta bevisste valg
• Hvordan du setter gode meningsfylte mål

Tema/innhold
• Hvorfor selvledelse?
• Hva er selvledelse?
• Mindsets
• Tilstander
• Visualisering
• Vaner og valg
• Om å sette gode mål for seg selv og teamet
• Selvledelse oppsummering og avslutning

MODUL 3: KOMMUNIKASJON

I denne kursmodulen vil du lære om det viktige begrepet «kommunikasjon» og belyse utfordringer, fallgruver og strategier for
god kommunikasjon. Kommunikasjon er et vidt begrep, og kurset har fokus på sentrale kommunikasjonstemaer.

Viktige læringsmål
• Forståelse for hvilken betydning din evne til kommunikasjon har på
resultatene dine
• Forstå hvilken betydning kroppsspråk har for troverdig kommunikasjon
• Oversikt over den indre prosessen som foregår når du kommuniserer
• Bevisstgjøring rundt de ulike sansepreferansene
• Hva vi mener med rammer for kommunikasjon?
• Bli bevisst eget språk
• Hvordan det å stille gode spørsmål gjør deg til en bedre leder
• Selvinnsikt – hva du kan gjøre for å forbedre din kommunikasjon

Tema/innhold
• Hvorfor være bevisst på kommunikasjon?
• Hva gjør en leder troverdig?
• Kommunikasjonsmodellen
• Sansebasert kommunikasjon
• Rammer for god kommunikasjon
• Om å fremstå tydelig uten virusord og
generaliseringer
• Effektive spørsmål
• Selvransakelse og avslutning

MODUL 4: TEAMLEDELSE

For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om hvordan team fungerer. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen,
samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Ved å ta denne kursmodulen har vi som mål å gi deg
nettopp denne kunnskapen

Viktige læringinsmål
• Hva skiller et team fra en gruppe?
• Hvordan arbeider du konkret med å skape god teamdynamikk?
• Lære om menneskers forskjellige kommunikasjonsstiler
• De viktigste motivasjonsteoriene
• Hvilke ferdigheter er viktig for å tilrettelegge for motivasjon?
• Hvorfor kontinuerlig læring er en avgjørende komponent for gode team
• Hva er feedback?
• Hvordan erstatter du fallgruver med beste praksis?

Tema/innhold
• Team som arbeidsform
• Et teams utviklingsfaser
• Spill hverandre gode
• Motivasjon og behov
• Motivasjon og mål
• Kommunikasjon i team
• God tilbakemeldingskultur
• Beste praksis fra erfarne teamledere

MODUL 5: STRESSMESTRING

I denne kursmodulen vil du lære hva stress er, hvordan det påvirker oss og hva som faktisk skjer i kropp og hjerne når vi
stresser. Du blir også kjent med de vanligste symptomene og årsakene ved langvarig stress. Du vil også lære ulike teknikker
og bevisstgjøringsøvelser som vil gjøre deg i stand til å ta kontroll over stresset og skru av stressaktiveringen i kroppen, samt
at du vil bli klar over de vanligste fallgruver vi går i når vi ønsker å endre inngrodde vaner og mønstre.

Viktige læringsmål
• Forklare hva stress er og hvordan det kan påvirke oss.
• Kjenne igjen egne tankefeller
• Skille de ulike områdene i livet ditt og være bevisst på hvordan
de påvirker deg når det gjelder stress.
• Kjenne igjen symptomer og årsaker til stress
• Få kunnskap og verktøy for å redusere ditt eget stress og skape
en sunnere og mer bærekraftig hverdag.
• Vite om og kjenne igjen de vanligste fallgruvene mennesker går
i når de ønsker å endre noe i eget liv.

Tema/innhold
• Hva er stress?
• Symptomer og årsaker
• Hva skjer i hjernen og i kroppen under stress?
• Stresshjulet
• Tankefeller
• Stressmestring
• Prioriteringer
• Påfyll og videre vei

Er du klar for å utvikle deg faglig og personlig?

Pris kr 14.900,- 
Dersom dere ønsker å melde på flere så ta kontakt for pristilbud.
Kr 14.900,- er standard pris for 1 påmelding.

Læringsprinsipper
Lederskolen er basert på ”mikrolæringsprinsipper”. Hypotesen er at vi lærer best når vi holder oppmerksomheten mot ett
læringsmål i 10-20 minutter, og at vi lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og
spørsmål.

Lederskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål, korte og kompakte leksjoner med inspirerende
videoer, støttetekst, spørsmål og booster quiz for å gi deg maksimalt utbytte.

 • Ta kurs når og hvor du vill
 • Tilgjengelig på alle enheter
 • Faglig støtte underveis
 • Jobbstøtte og repetisjon
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder

Hver modul består av 8 leksjoner. Hver leksjon har tydelige læringsmål, inspirerende video med faglig innhold, teori og en avsluttende test. Ved bestått på alle leksjoner kan du ta booster testen, og når alle moduler er bestått får du tilgang til Lederskolens sertifiseringstest. Alt innhold og tester, inkl sertifiseringstest kan repeteres og brukes som 'jobbstøtte'.

Når vi har mottatt bestillingen tar vi kontakt for å hjelpe dere i gang.
Alle moduler gir kursbevis.