post
Se også

NYHET! Sikkerhetsskolen (kran og løft)

Benytt anledningen til å få faglig påfyll i løpet av noen få timer!

KranTeknisk Forening har gleden av å tilby interaktive nettkurs med relevante og aktuelle temaer innen fagområdet, spesielt rettet mot:

  • Sakkyndig virksomhet
  • Faglig leder og Kontrollører underlagt Sakkyndig virksomhet
  • Ansvarlig person hos kraneiere
  • Alle med interesse for fagområdet

Kurset er utviklet og basert på bakgrunn av kursholders lange og brede erfaring med konstruksjon av kraner, kontroll og vedlikehold av kraner, uhell med kraner hvor det har vært svært mange dødsulykker, og foreleser på den rekke kurs i regi av KranTeknisk Forening, spesielt kontrollørkurs.

Kun kr 2.000,- + mva per kurs.
Bestiller du alle fire temakursene så betaler du kun kr 7.000 + mva totalt!
Medlemmer av KranTeknisk Forening får 15% rabatt.

MELD DEG PÅ HER!
Velg mellom ett eller flere temakurs:

Sikkerhetsskolen har som mål å ta opp og formidle relevante
problemstillinger knyttet til godkjenning og kontroll utført av
Sakkyndig virksomhet. Mange Faglige ledere og Kontrollører har
behov for faglig påfyll for å opprettholde og ikke minst øke sin
personlige kunnskap og kompetanse.

Temakursene knyttet til Sikkerhetsskolen er utviklet av og basert på
Bård Hopens lange og brede erfaring innen fagområdet kran og løft.
Han har jobbet med konstruksjon, kontroll og vedlikehold av kraner.
Han har jobbet som myndighetsoppnevnt fagperson i forbindelse med
hendelser og ulykker innenfor fagområdet, og har også lang erfaring som
instruktør på en rekke fagkurs utviklet og arrangert av KranTeknisk Forening.

Bård sin erfaring og sine opplevelser vil være verdifullt å tilegne seg
for alle deltagerne.

Alle temakursene er på 2-3 timer, og spredt over litt tid slik at du kan
tilpasse deltagelse til din arbeidshverdag!

Foreleser
Bård Hopen
Norsk Kranpartner AS

Bård Hopen har lang fartstid innen kranbransjen, hele 47 år. Han begynte som konstruktør av kaikraner og prosesskraner hos
Wisbech Refsum i 1973. Deretter jobbet han for Kone kraner i 14 år med ansvar for introduksjon av traverskraner i Norge og senere oppbygging av Kone Service.
I 1987 stiftet Bård firmaet KIS (Kran og Industriservice) sammen med tre kollegaer. I 1995 etablerte Bård firmaene DEMANOR, som er eneforhandler for Demag i Norge,
og ingeniørfirmaet Norsk Kranpartner. Under hele sin krantid har han vært aktiv i KranTeknisk Forening, både rundt stiftelse av
foreningen, lede veiledningsutvalg om Maskin- og brukerforskriften i 1995 og 1998 og som foreleser i 25 år på ulike kontrollørkurs. Han er svært godt kjent i mange kranmiljøer som en aktiv herremann.

Kursene gjennomføres med videoløsningen Zoom som er en av verdens mest brukte undervisningsplattformer for interaktive kurs. Løsningen er enkel og krever ingen teknisk kompetanse – kun tilgang til internett! Du får tilsendt informasjon i forkant av kursene og en link som automatisk kobler deg til kurset. Quality Norway deltar med digital møteleder som bistår deg teknisk og er tilgjengelig for spørsmål.