post
Se også

Temakurs innen bygg, anlegg og eiendom

Benytt anledningen til å få faglig påfyll i løpet av få timer!

Norges bygg- og eiendomsforening har gleden av å tilby interaktive nettkurs med relevante og aktuelle temaer! Hvert kurs er kun på 4 timer!

Uttalelser fra tidligere deltakere: 
«4 timer er alt for fort med Svein Bjørberg. Kan høre på han hele dager. Uten pause :)»

«Lengden av kurset var bra. Fantastisk å måtte ikke bruke en hel dag slik at det er lettere å få med kurset inn i travle arbeidsdager.»

«Dette var et enestående flott kurs med en veldig flink og kunnskapsrik foreleser så takk skal dere ha.»

MELD DEG PÅ HER!
Velg mellom 3 kurs:

Trinn 1 – Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424:
Kurset gir deg inngående forståelse for viktigheten av å kartlegge byggverkets tilstand systematisk. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy. Populært basiskurs!
Fremtidige kurs: 
10. august
6. oktober
30. november

Trinn 2 – Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan basert strategier og NS 3424 :
Skal du få gjennomslag for ditt vedlikeholdsbudsjett må det ha en forankring i en strategi for vedlikehold. Det er ikke bare å si at «vedlikeholdet skal være godt nok», strategien må være kvantitativ, og der kan NS 3424 hjelpe deg. Men innsatsen må også ses i sammenheng med en eiendomsstrategi som må forankres i demografisk utvikling og ses i et lengre tidsperspektiv. Mao er vedlikeholds- og eiendomsstrategi to sider av samme sak.

Praktisk oppbygging av vedlikeholds- og eiendomsutviklingsplaner med eksempler. Dette skal gi muligheter for både kortsiktige budsjett og langsiktig planlegging.
Fremtidige kurs:
17. august
13. oktober
8. desember

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig:
Kurset har som hensikt å gi innføring i metodikken ved gjennomføring av teknisk tilstands-analyse ved boligtransaksjon. Rapporten skal gi en større trygghet for både selger og kjøper til å unngå konfliktsituasjon i ettertid.
Fremtidig kurs:
8. juni

Foreleser Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

Passer ikke datoene for din bedrift?
Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer. Deltar dere med 5 eller flere, får alle 20% rabatt på kurspris.  Kontakt oss nærmere og vi avtaler en ny dato på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Kursene gjennomføres med videoløsningen Zoom som er en av verdens mest brukte undervisningsplattformer for interaktive kurs. Løsningen er enkel og krever ingen teknisk kompetanse – kun tilgang til internett! Du får tilsendt informasjon i forkant av kursene og en link som automatisk kobler deg til kurset. Quality Norway deltar med digital møteleder som bistår deg teknisk og er tilgjengelig for spørsmål.