Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Kontrollørkurs G4 Bro-/traverskran - Praksis

Kontrollørkurs G4 Bro-/traverskran – Praksis

Er du interessert i dette kurset – meld din interesse til kundeservice@qualitynorway.no. Kurset vil bli satt opp med datoer og sted når vi har nok personer til å gjennomføre kurset.

Hensikten med kurset er å gi praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge praktisk prøve for kontrollgruppe G4 Bro-/traverskraner.
Kurset følger opplæringsplanene for bro-/traverskraner revisjon mars 2018 og er en videreføring av fagplanene F-2043 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992.

 • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
 • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.
 • Forelesere er ressurspersoner med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.
 • Vi samarbeider kun med de beste!
 • 5 dager
 • Sted ikke fastsatt
 • Kran og løft
 • 5 dager
 • Sted ikke fastsatt
 • Fra 19900,-

Etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll.

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at kandidaten har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om fagstoffet.

Praktisk prøve omfatter

 • Kontrollprosedyrer og sjekklister
 • Verktøy og utstyr
 • Kontroll
 • Rapportskriving

Du lærer blant annet

 • Funksjonsprøve forskjellige typer bro-/traverskraner
 • Kontrollere det elektriske anlegg
 • Sjekke om overlastbrytere og grensebrytere fungerer fredsstillende
 • Finne og utarbeide reparasjonsprosedyrer for eventuelle skader/deformasjoner på krankomponenter
 • Sjekke instruksjonsbok mot aktuell bro-/traverskrantype
 • Sjekke om nødvendige sertifikater er i overensstemmelse med forskriftene
 • Gjennomføre korrekte lastprøver
 • Utfylle korrekte sertifikater, kontrollbok/-kort og rapporter

Se opplæringsplan på KranTeknisk Forening sine nettsider

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her.

kranteknisk-Forening

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Daglig leder, Hermod Pettersen Maskin-Konsult

Hermod har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod er daglig leder i Hermod Pettersen Maskin-konsult, og han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.

Program

Dag 1 

08.30   Registrering

09.00   Innledning

 • Presentasjon av kurset, kursinnhold og fagplan
 • Presentasjon foreleser og deltagere

10.00    Kontrollprosedyrer for traverskran

 • Sjekklister
 • Vernetiltak
 • Funksjonstesting
 • Prøvebelastning
 • Nødvendig kontrollutstyr
 • Valg av løfteredskap

13.00   Lunsj

14.00  Praktiske gjennomføring av kontroll

 • Krankjøring
 • Gjennomgang i korrekt bruk av måleutstyr og annet verktøy til bruk på traverskran

17.00   Slutt dag 1

Dag 2 

 09.00   Komponenter (praksis) 

 • Kontroll og justering av ulike overlastbrytere – grensebrytere

12.00   Lunsj

13.00   Komponenter (praksis) 

 • Kontroll og justering av ulike typer bremser

16.00   Kontroll av utvalgt traverskran med rapportskriving

 • Praktisk øvelse

19.00   Slutt dag 2

Dag 3 

09.00   Kontroll av utvalgt traverskran med rapportskriving

 • Inndeling i grupper

13.00   Lunsj

14.00  Kontroll av utvalgt traverskran med rapportskriving 

19.00   Slutt dag 3

Dag 4 

09.00   Kontroll av utvalgt traverskran med rapportskriving

13.00   Lunsj

14.00   Øvelse i rapportskriving

 • Gjennomgang av rapporter
 • Ulike rapportformularer
 • Uttrykksmåter
 • Oppsummering om forskriftenes krav til kontroll, samt kontroll-typer og prosedyrer

16.00  Slutt dag 4

Dag 5 

08.00   Eksamen

 • 4 timers eksamen
 • Deltagerne får tildelt kran og eksamenstidspunkt etter avtale.

16.00 Slutt

Det tas forbehold om at endringer i programmet kan forekomme

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

19900,-
Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

22400,-
Pris for ikke-medlemmer av KranTeknisk Forening

Prisen inkluderer kursmateriell og eksamensavgift. I tillegg vil det også bli fakturert for lunsj og bevertning per dag.

 

Målgruppe

 • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G4 Bro-/traverskran
 • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
 • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
 • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
 • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G4 Bro-/traverskran Mobilkran

Opptaksvilkår

 • Minimum 18 år ved kursets begynnelse.
 • Skal ha gjennomgått og bestått
  • Modul O-G00 Generell del løfteinnretninger
  • Modul O-G04-1 Bro-/traverskraner – teori

Målgruppe

 • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G4 Bro-/traverskran
 • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
 • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
 • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
 • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G4 Bro-/traverskran Mobilkran

Opptaksvilkår

 • Minimum 18 år ved kursets begynnelse.
 • Skal ha gjennomgått og bestått
  • Modul O-G00 Generell del løfteinnretninger
  • Modul O-G04-1 Bro-/traverskraner – teori