Samspillkonferansen2020_Choo.jpg

Konferanse

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Samspillkonferansen 2020


PRIS

Fra NOK 700

Frist for påmelding

3.8.2020

Konferanse - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Samspillkonferansen 2020

PRIS

FRA NOK 700

Frist for påmelding

3.8.2020

Dato og tid

01.09.2020 - 01.09.2020

Sted

Epicenter, Oslo & via livestreaming

 • Antal plasser
 • 21 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Marstrand og Quality Norway gjentar fjorårets suksess og inviterer til Samspillkonferansen 2020!
   
  Dagen vil by på erfaringer fra samspill i bygge- og anleggsprosjekter - både fallgruver og suksesskriterier. Hva burde vært gjort annerledes, og hvilke erfaringer ville man ikke vært foruten? Hvordan tilrettelegger prosjektene for samspill i praksis, og hvilken kompetanse er det behov for?

  Konferanselokalet på Epicenter er fullt, men det er fortsatt mulig å delta via livestreaming - meld deg på i dag og registrer din deltakelse!

  Målgruppe

  Konferansen er relevant for alle som søker informasjon om utviklingen av gjennomføringsmodeller fremover. De som arbeider med kontrakt- og gjennomføringsstrategi, eller som ønsker å forstå hva slags kompetanse og hvilke virksomhetsprosesser vi må tilpasse oss i den nære fremtid, vil ha stort utbytte av konferansen. Eksempelvis entreprenører, rådgivere, leverandører og andre med interesse for faget.

  Om kurset

  Samspillkonferansen setter søkelys på samspill i et helhetlig perspektiv med fokus på verdiskaping gjennom hele verdikjeden. La deg inspirere og lær av andres erfaring!

  Bransjeaktører samles, og det skapes en felles plattform og forståelse for bruk av samspill som gjennomføringsmodell. Her kommer folk som både vet hva som skjer i bransjen og som påvirker utviklingen. Det blir god anledning til å snakke sammen og utveksle kontakter, erfaringer og idéer.

  Dagen vil by på erfaringer fra samspill i prosjekt – fallgruver og suksesskriterier. Hva burde vært gjort annerledes, og hvilke erfaringer ville man ikke vært foruten? Hvilke nye arbeidsprosesser kreves, hvordan tilrettelegge for samspill i praksis og hvilken kompetanse er det behov for? Det vil legges godt til rette for deling av verdifull samspillserfaring!

  Her vil du:

  • få siste nytt fra bygge- og anleggsbransjen
  • lære hva som kreves av ledelse og organisasjon
  • få vite hvordan Norges største statlige byggherre rigger seg for samspill
  • høre om samspill fra et entreprenørperspektiv
  • få praktiske prosjekterfaringer med samspill: Verdirealisering med Construction City | Konstruktivt samarbeid/høye ambisjoner ved Livsvitenskapsbygget | Hvordan utvikle prosjekter innenfor kommunens økonomi | IPL i praksis med | Nye Veier | Aktørenes perspektiver i allianse | Hvordan velge funksjonelle team
  • få svar på spørsmålet om bransjen er klar for prosjektallianser?

  LES MER OM FORELESERNE HER


  Om et av prosjektene som blir omtalt på konferansen:
  TØNSBERGPROSJEKTET (TP)
  er 7. og siste byggetrinn i utbyggingen av Sykehuset i Vestfold med ferdigstillelse i 2021. 

  Prosjektet gjennomføres som et IPD-prosjekt (Integrated Project Delivery), der alle parter (byggherre, rådgivergruppe, totalentreprenør og de viktigste underentreprenørene) inngår forpliktende samarbeid for å nå prosjektets mål.

  Ambisjonen er å realisere Tønsbergprosjektet 50 % raskere (over bakken), 10% billigere og uten byggefeil!
  Ved hjelp av tett samhandling, samt utstrakt bruk av standardiserte løsninger og industrielle byggemåter – skal de komme i mål. 
  Hvordan fungerer hele verdikjeden i samme forretningsmodell?

  Prosjektdirektør for TP, Tom Einertsen, og Prosjektdirektøren i Skanska, Hans Thomas Gaarder, deler av sin erfaring fra henholdsvis byggherreperspektiv og entreprenørperspektiv. 

  Hvilken erfaring tar rådgiverne med seg fra dette? Hvordan påvirker deltakelse i felles gevinst og risikodeling prosjekteringen? Hans Ole Haugen, leder i CURA-gruppen, kommer med sine erfaringer. 

  Ikke minst, hva har dette å si for teknisk entreprenørperspektiv? Øyvind Hagen, Regiondirektør, Bravida AS, setter fokus på hva som blir annerledes når vi deler risiko og gevinst utfra andres prestasjon.

  I tråd med Tønsbergprosjektets verdier, pålitelig – engasjert – i tet, settes rammene for hvordan allianser bør fungere i praksis.


  Påmelding: Du kan melde deg på konferansen ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller via påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  21 ledige plasser

  Dato og tid

  01.09.202001.09.2020

  Sted

  Epicenter, Oslo & via livestreaming

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/80e4c182-ec55-4e25-938e-c3e5b4d8b27d.jpg/download?access_token=

  Morten Aagaard

  Advokat

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Morten er konferansier på Samspillkonferansen 2020.

  Han har mer enn 30 års erfaring som leder, rådgiver og prosjektleder med prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, olje og gass-industrien og IT-bransjen som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet i domstolen, vært juridisk direktør i Akerkonsernet og partner i flere advokatfirma.

  Du møter også:

  • Svein Bråthen, Høgskolen i Molde
  • Bettina Sandvin, Statens Vegvesen
  • Marius Tunstad, Statsbygg
  • Jimmy Bengtsson, Veidekke ASA
  • Anders Nordström, Vision Oy
  • Camilla Krogh, Ulven AS og Construction City
  • Per Roger Johansen, Statsbygg
  • Arne Fridthjof Venæs, Stjørdal kommune
  • Arild Hopstad, Stjørdal kommune
  • Kjell-André Honerud, Marstrand AS
  • Johan Arnt Vatnan, Nye Veier AS
  • Tom Elnertsen, Sykehuset i Vestfold
  • Hans Thomas Gaarder, Skanska Norge AS
  • Hans Ole Haugen, CURA-gruppen
  • Øyvind Hagen, Bravida AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/3829eea7-01d9-4089-a17f-fdb8a0d72676.jpg/download?access_token=

  Anders Nordström

  VISON OY


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Arild Hopstad

  Prosjektleder

  STJØRDAL KOMMUNE


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Arne Fridthjof Venæs

  STJØRDAL KOMMUNE


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Marius Tunstad

  STATSBYGG


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Johan Arnt Vatnan

  NYE VEIER AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Svein Bråthen

  MØREFORSKING AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Kjell André Honerud

  MARSTRAND AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Camilla Krogh

  CONSTRUCTION CITY EIENDOM AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/9d1fc840-a650-465d-a171-0a457a3179d4.jpg/download?access_token=

  Tom Einertsen

  EINERTSEN & CO


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Per Roger Johansen

  Konsulent

  STATSBYGG


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Bettina Sandvin

  Avdelingsdirektør

  STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Jimmy Bengtsson

  VEIDEKKE ASA


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Hans Ole Haugen

  MULTICONSULT NORGE AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Øyvind Hagen

  BRAVIDA NORGE AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Hans Thomas Gaarder

  SKANSKA NORGE AS


  Annen informasjon

  PRIS

  Kr 3950,- + MVA for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
  Kr 4600,- + MVA for andre

  BEVERTNING (V/ FYSISK DELTAKELSE)
  Obligatorisk lunsj og pausebevertning: kr 700,- + MVA 

  LIVESTREAMING:
  Vi tilbyr livestreaming på YouTube for deltakere som ikke har anledning til å delta fysisk på Epicenter i Edvard Storms gate 2. Lenke sendes til påmeldte livestreamingdeltakere i løpet av tirsdag 31. august. 

  VOLUMRABATT 

  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis konferansepris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 3. august. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  01.09.202001.09.2020

  Epicenter, Oslo & via livestreaming