Rådhusgata_Choo.jpg

Kurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Utvikling av bevaringsverdige bygg


PRIS

Fra NOK 550

Frist for påmelding

3.8.2020

Kurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Utvikling av bevaringsverdige bygg

PRIS

FRA NOK 550

Frist for påmelding

3.8.2020

Dato og tid

03.09.2020 - 03.09.2020

Sted

Rådhusgata 7, Oslo

 • Antal plasser
 • 23 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  • Innføring i begreper, regler og verdier
  • Innføringer i konsekvenser av fredning og annet
   formelt vern
  • Befaring til Sentralen - et ferskt utviklingsprosjekt i Kvadraturen
  • Hvordan sikre prosesser som utløser merverdiene

  Målgruppe

  Strategiske beslutningstakere, eiere, arkitekter, prosjektledere, planleggere.

  Om kurset

  Målet med kurset er å gi eiendomsutviklere en innføring i konsekvenser av fredning og annet formelt vern, samt mulighetene som ligger i kulturminneverdiene. Kurset vil gi en introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og de juridiske rammene om vern. Praktiske eksempler viser muligheter og fallgruver, og vi vil få en befaring til et ferskt utviklingsprosjekt i Kvadraturen. Ida Winge Andersen i Rebuilding AS vil gi oss en innføring i eldre bebyggelse som en del av miljøstrategien.  

  Kurset gjennomføres i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester AS

  PROGRAM FOR DAGEN: 

  08.30    Registrering

  09.00    Innføring i begreper, regler og verdier

  • Verneverdiene: kulturminnevernets språk
  • Fredning, regulering, Gul liste, SEFRAK-registrering
  • Kulturminneinteresser i planprosessene: arkeologi og nyere tid 
  • Tålegrenser og vernestrategier

  12.00    Lunsj 

  13.00    Befaring til Sentralen med Jonas Norsted

  14.00    Hvordan sikre prosesser som utløser merverdiene?
  • Hvordan utløse merverdiene? Kulturminneverdi og økonomisk merverdi
  • Bygningsvern i klimaperspektiv: Gamle bygg er klimabanker
  • 6 suksessfaktorer for vellykket utvikling av bygninger og anlegg med vern

  16.00    Slutt

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  23 ledige plasser

  Dato og tid

  03.09.202003.09.2020

  Sted

  Rådhusgata 7, Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0b6c6d44-cb1f-4522-a0da-c30aa04da0e6.jpg/download?access_token=

  Morten Stige

  FABRICA KULTURMINNETJENESTER AS

  Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis.
   


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/fa1c0985-ab33-4881-b134-c762e65ad2f8.jpg/download?access_token=

  Ida Winge Andersen

  REBUILDING AS

  Ida Winge Andersen er arkitekt og har de siste årene jobbet med å bygge opp arkitektkontoret Rebuilding. Rebuilding er Norges første arkitektkontor som spesialiserer seg på transformasjon, revitalisering og ombruk av eksisterende bygninger og bymiljøer. Ida har bred erfaring med vern og utvikling i ulike skalaer, fra ombygging av mindre bygg i Kværnerbyen til større byområder som Aker brygge.
   


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/785e39f9-fbac-4961-a8c1-48307cbfa463.jpg/download?access_token=

  Jonas Norsted

  ATELIER OSLO AS

  Jonas Norsted er arkitekt og daglig leder i AtelierOslo. Han har vært ansvarlig arkitekt for en rekke utviklingsprosjekter i eldre og bevaringsverdige bygg ved siden av en praksis med design av nybygg. Han var en av hovedarkitektene bak rehabiliteringen av Sentralen i Oslo.
   


  Annen informasjon

  PRIS
  Kr 3.900,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
  Kr 4.500,- for andre
   

  For samtlige deltakere kommer det i tillegg pris for lunsj og bevertning, a kr 550,- + mva pr dag.

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis kurspris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.


  AVBESTILLING

  Påmeldingsfrist 3. august

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon

  03.09.202003.09.2020

  Rådhusgata 7, Oslo