Tavlesjekken.jpg

Nettkurs

ELEKTROTAVLER

Tilsyn og vurdering av eltavler


PRIS

Fra NOK 7100

Frist for påmelding

11.8.2020

Nettkurs - ELEKTROTAVLER

Tilsyn og vurdering av eltavler

PRIS

FRA NOK 7100

Frist for påmelding

11.8.2020

Dato og tid

01.09.2020 - 02.09.2020

Sted

Quality Norway AS

 • Antal plasser
 • 17 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

 • ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS

  Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg primært til:

  • Elsikkerhetskontrollører
  • DLE – Det lokale eltilsyn
  • Elektropersonell i næringsvirksomhet
  • Elektropersonell i bygningsforvaltning
  • Rådgivende ingeniører elektro
  • Installatører
  • Tavleprodusenter

  Om kurset

  Tavleforeningen erfarer at fagpersonell ofte mangler spesialkompetanse for vurdering av sikkerhetsnivået i tavler og at eksisterende normer ikke legger tilstrekkelig vekt på tilstandskontroll av tavlene som utstyr.  

  Kurset er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori.

  Det legges vekt på regelverk og kritiske faktorer for sikkerheten i tavler. I tillegg presenterer kurset en sjekkliste, «Tavlesjekken», med kontrollpunkter for systematisk gjennomgang og vurdering av kritiske faktorer sikkerheten i tavlen. Det stilles også til rådighet en Håndbok for praktisk bruk av sjekklisten og nærmere forklaring av kontrollpunktene. Hjelpemiddelet blir også tilgjengelig i en web-utgave.

  Kurset, sjekklisten og Håndboka må ses på et nyttig og viktig supplement til generell elektrokompetanse og annen opplæring for tilsyn og vurdering av elektriske anlegg.

  Kursets dag 2 legger vesentlig vekt på gruppearbeid. Deltakerne får utlevert et case, basert på konkrete tavler, som blir dokumentert i tekst og tegninger. Deltakerne skal gjennomføre en teoretisk og praktisk tilstandskontroll med bakgrunn i Tavlesjekken med veiledende Håndbok.  Gruppearbeidet skal også utrede kritiske faktorer i eldre tavler som fremstilles på bilder.

  Deltakerne får utlevert komplett kurskompendium samt «Tavlesjekken» med veiledende Håndbok. 

  Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlesjekken» med et nå skjerpet fokus på tilsyn, kontroll og tilstandsvurdering.

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  17 ledige plasser

  Dato og tid

  01.09.202002.09.2020

  Sted

  Quality Norway AS

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e6ad23ee-250c-40af-abf0-861a546ed4be.JPG/download?access_token=

  Hans-Petter Nybakk

  Faglig leder

  NORSK ELTAVLEFORENING

  Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. 
  De siste 30 år har han jobbet hos Moeller/Eaton i forskjellige funksjoner innen markedsføring og salg av produkter og systemer innen energidistribusjon. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner. Nybakk er også medlem i NEK NK121B som har ansvar for tavlenormen på norsk. Han er faglig leder i Tavleforeningen.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/8d969548-4675-414b-b77d-48dcc1007f7e.jpg/download?access_token=

  Kjell Ytterdal

  Styremedlem

  MICRO MATIC NORGE AS

  Kjell har bred erfaring både fra utvikling, test og prosjektering av tavler. Gjennom mangeårig salg av egenutviklede tavlesystemer og import av systemer har han tidvis jobbet tett med noen av de største testhusene i Europa.
  Han er også medlem i NEK NK121B som har ansvar for tavlenormen.
   


  Annen informasjon

  Pris:
  Kr. 7.100,- for medlemmer av Norsk Eltavleforening  og NELFO
  Kr. 8.400,- for deltakere.

  DIGITALT, INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Dag 1: tirsdag 1. september kl. 09.30 - 16.00
  Dag 2: onsdag 2. september kl. 08.30 - 15.30


  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være summeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Den første halvtimen blir brukt på trening i den digitale samhandlingsløsningen. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart. 

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris (ev. tillegg/dagpakker faktureres). 


  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 11. august. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  01.09.202002.09.2020

  Quality Norway AS