VedlikeholdAvKraner_Choo.jpg

Kurs

KRAN OG LØFT

Vedlikehold av kraner i prosessindustrien


PRIS

Fra NOK 510

Frist for påmelding

27.10.2020

Kurs - KRAN OG LØFT

Vedlikehold av kraner i prosessindustrien

PRIS

FRA NOK 510

Frist for påmelding

27.10.2020

Dato og tid

24.11.2020 - 25.11.2020

Sted

Quality Hotel Olavsgaard

 • Antal plasser
 • 17 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

  Norsk Forening for Vedlikehold

 • KranTeknisk Forening og Norsk Forening for Vedlikehold vil gjennom dette kurset sette fokus på ansvarsforhold og praktisering knyttet til vedlikehold og eierskap av løfteutstyr for å gi størst mulig driftssikkerhet i prosessindustrien.

  Målgruppe

  Prosessindustriens vedlikeholds organisasjon, vedlikeholds kontraktører og leverandører av løfteinnretninger til prosessindustrien.

  Fag/ profesjonskategori innenfor følgende roller:

  • Vedlikeholds ledere
  • Personer som utfører tilstands basert forebyggende - og korrektivt vedlikehold (mek og el. faggruppe).
  • Personer som har ansvar for drift, oppfølging og innkjøp av løfteinnretninger.

  Om kurset

  Kurset vil ha sin forankring i de formelle krav, forskrifter og relevante internasjonale standarder.

  Det vil bli stor mulighet for erfaringsutveksling gjennom dialog og derved danne uformelle nettverk med andre bedrifter som gjerne har de samme utfordringene og kanskje allerede har funnet praktiske løsninger.

  Kurset omhandler følgende områder:

  • Hva sier forskriftene om vedlikehold av kraner
  • Kontroll og vedlikehold av ståltau
  • Kontroll og justering av bremser
  • Produsentkrav om vedlikehold av kraner, løfteutstyr og utsettingsarrangementer
  • Vedlikehold av sikkerhetssystemer og tandemkjøring
  • Kontroll av vekselkasser, hjul og kroker
  • Oppfølging av kranens restlevetid
  • Leverandørpresentasjon av utstyr med tilhørende vedlikehold

  Formål/Hensikt
  • Sette fokus på eiers ansvarsforhold og rolle.
  • Øke kunnskapen om vedlikehold av løfteinnretninger. 
  • Øke forståelse for at et korrekt vedlikehold vil gi økt driftssikkerhet.
  • Belyse hvordan en kan oppnå tidsmessige og bruksgodkjente løfteinnretninger
  • Dele kunnskap / erfaringer med andre bedrifter innenfor fagfeltet drift av løfteinnretninger.

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  Norsk Forening for Vedlikehold

  17 ledige plasser

  Dato og tid

  24.11.202025.11.2020

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f959ce52-3ec0-4f8c-b2c8-7b6f39e642fc.jpg/download?access_token=

  Hermod Pettersen

  NORSK KRANINSPEKSJON AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0b735cba-f053-4609-9c7c-72ffc93e451d.jpg/download?access_token=

  Bård Hopen

  Faglig Leder/Senior Rådgiver

  NORSK KRANPARTNER AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/3677b8bc-93b7-4048-a22b-6c57c776ae39.jpg/download?access_token=

  Sigve Joakimsen

  Vedl.h.ass Kraner

  GLENCORE NIKKELVERK AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2e3c78e-59fd-4300-8a0d-722377c630a3.jpg/download?access_token=

  Knut Dorsey

  Sr. Rådgiver


  Annen informasjon

  Pris:
  Kr. 8.500,- (eksl.mva) for medlemmer av Kranteknisk Forening (KTF)/Norsk Forening for Vedlikehold(NFV)
  Kr. 9.600,- (eksl.mva) for andre.
  Prisen er inkl. kursmateriell.
  I tillegg kommer det en konferansepakke for  deltakere som ikke skal bo på hotellet: kr. 610,- + mva. - lunsj/pausebevert./parkering 

  Hotell:
  Helpensjon Quality Hotel Olavsgaard kr. 1.700,- pr døgn, i tillegg kommer konferansepakke siste dag kr 610, - (dette betales direkte til hotellet). 

  Avbestilling:
  Påmeldingsfrist er 27. oktober 2020.
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling mindre enn 7 virkedager før kursstart gir ingen refusjon.

  24.11.202025.11.2020

  Quality Hotel Olavsgaard