PraktiskBrukAvAnalyseverktøy_Choo (1).jpg

Kurs

VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold


PRIS

Fra NOK 600

Frist for påmelding

15.9.2020

Kurs - VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

PRIS

FRA NOK 600

Frist for påmelding

15.9.2020

Dato og tid

06.10.2020 - 07.10.2020

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antal plasser
 • 23 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Forening for Vedlikehold

 • Bruk og anvendelse av analytiske verktøy er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.
  • Grovanalyse/ROS-analyse
  • HAZOP
  • Feilmode- og effektanalyse (FMEA) /Feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA)
  • Feiltreanalyse
  • Andre analysemetoder

  Målgruppe

  Kurset henvender seg mot bedrifter og etater som arbeider aktivt med eller har interesse for analyser og forbedringstiltak innen drift og vedlikehold.
  Kurset retter seg mot ledere, mellomledere og fagpersonell med arbeidsoppgaver innen:
  • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
  • Drift av produksjons- og prosessanlegg
  • Planleggere og analysepersonell
  • Operatører, konstruktører og designere
  • Leverandører av utstyr og vedlikeholdstjenester
  • Undervisning og forskning

  Om kurset

  Vedlikehold og driftssikkerhet har fått økt fokus i norsk næringsliv og forvaltning. Et riktig vedlikehold vil være med på å sikre en akseptabel teknisk tilstand. Selve arbeidet med både forebyggende og korrigerende vedlikehold kan medføre
  sikkerhetsutfordringer både når arbeidet utføres, og i driftssituasjonen etterpå hvis arbeidet ikke er utført riktig. Bruk og anvendelse av analytiske verktøy er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

  Målet med kurset er å presentere oppbygging og anvendelse av disse verktøyene. På kurset vil en ved hjelp av gruppeoppgaver lære hvordan en skal anvende slike verktøy. Som støttelitteratur til kurset benyttes læreboka ”Risikoanalyse – teori og metoder” . Kursdeltagerne får denne læreboka som en del av kursmateriellet for kurset.

  Foredragene vil være knyttet til:
  • Analyseverktøy for drift og vedlikehold
  • Risikovurdering/ ROS-analyse
  • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/ Feilmode-, effekt,- og
  kritikalitetsanalyse (FMECA)
  • HAZOP
  • Feiltreanalyse
  • Sikker jobbanalyse

  Arrangører

  Norsk Forening for Vedlikehold

  23 ledige plasser

  Dato og tid

  06.10.202007.10.2020

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/03344812-75b0-4a29-9395-87e7b91c6f62.jpg/download?access_token=

  Ragnar Aarø

  Sjefrådgiver

  SAFETEC NORDIC AS

  Ragnar har over 30 års erfaring som sikkerhets- og pålitelighetsingeniør med oppdrag for landbasert industri, oljeindustrien, transportvirksomhet og myndigheter. Hans faglige hovedområde er funksjonell sikkerhet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Ragnar har også erfaring med barrierestyring, spesielt rettet mot storulykkesrisiko. Han har deltatt i en rekke verifikasjoner av teknisk tilstand på produksjonsinnretninger («TTS»), og er en erfaren prosjekt- og møteleder. Ragnar har tidligere jobbet som forsker og gruppeleder ved SINTEF, som konsulent innen pålitelighetsteknikk i Det Norske Veritas og som daglig leder i Sydvest Programvare. Han har siden 2005 vært ansatt i Safetec, hvor han nå jobber som Sjefrådgiver. I 2009 til 2011 jobbet Ragnar ved Safetec sitt kontor i London, der han var leder for olje- og gassområdet. Ragnar er utdannet sivilingeniør i pålitelighetsteknikk fra Norges Tekniske Høgskole i 1984, og har holdt mange foredrag på norske og internasjonale kurs og konferanser. Ragnar er fast oppnevnt sensor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/7e6cb0c8-95b7-4629-8aaf-d1862973dbd3.jpg/download?access_token=

  Øystein Skogvang

  Senior sikkerhetsingeniør

  SAFETEC NORDIC AS

  Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har jobbet med RAMS-analyser, risiko- og sårbarhetsanalyser, HMS-kurs om personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, kontakt med tilsynsmyndigheter, og har holdt foredrag på konferanser og seminar. Han har vært delaktig i videreutvikling av metoder for risikoanalyse, risikostyring, ulykkesgranskning og revisjon, for i større grad å få inkludert forhold knyttet til ledelse, organisasjon og operasjonelle forhold i analysene, både for kunder innen jernbane, veg, olje og gass, og helse.


  Annen informasjon

  PRIS:
  Kr. 7.900,- for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) 
  Kr. 9.400,- for deltakere.

  Prisen er inkl. kursmateriell, ekskl. lunsjer og opphold.


  For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakke, for lunsj og bevertning a kr 550,- + mva per dag
  Kursmiddag kr 600,- + mva.

  HOTELL

  Bestilles av den enkelte. Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, rom/frokost kr. 1.133.- , tlf.nr. 63 84 77 00. Oppgi kode GR006885.

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris (ev. tillegg/dagpakker faktureres). 
   

  PÅMELDINGSREGLER
  Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLING:
  Påmeldingsfrist 24. mars 2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 20% av full pris. Avbestilling mindre enn 10 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  06.10.202007.10.2020

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten