Rådhusgata_Choo.jpg

Kurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Forvaltning av bevaringsverdige bygg


PRIS

Fra NOK 550

Frist for påmelding

13.9.2020

Kurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Forvaltning av bevaringsverdige bygg

PRIS

FRA NOK 550

Frist for påmelding

13.9.2020

Dato og tid

13.10.2020 - 13.10.2020

Sted

Rådhusgata 7, Oslo

 • Antal plasser
 • 17 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  • Innføring i begreper, regler og verdier
  • Befaring til Sentralen - et ferskt rehabiliteringsprosjekt i Kvadraturen
  • Hvordan sikre forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene?

  Målgruppe

  Bygningsforvaltere, eiere, styremedlemmer i borettslag og sameier, arkitekter, rådgivere

  Om kurset

  Målet med kurset er å gi bygningsforvaltere en innføringer i konsekvenser av fredning og annet formelt vern. Hvordan ta vare på og utvikle en historisk eiendom på en god måte som ivaretar kulturminneverdiene og godt samarbeid med antikvariske myndigheter? Kurset vil gjennom eksempler ta for seg viktige fagområder som brannsikring, ventilasjon, universell utforming, ENØK, m.fl.
  Kurset vil gi en introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og tolkningen av vedtatte vernebestemmelser. Praktiske eksempler viser muligheter og fallgruver, og vi vil få en befaring til et ferskt utviklingsprosjekt i Kvadraturen.

  Kurset gjennomføres i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester AS

  PROGRAM FOR DAGEN: 

  08.30   Registrering

  09.00   Innføring i begreper, regler og verdier
   

  • Verneverdiene: kulturminnevernets språk
  • Tålegrenser og vernestrategier
  • Fredning, regulering, Gul liste, SEFRAK registrering: hva betyr det?
  • TEK 17 og andre forskriftskrav
  • Søknadsplikt og prosess

  12.00    Lunsj 

  13.00   Befaring til Sentralen med Jonas Norsted

  14.00    Hvordan sikre forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene?  
  • En kort innføring med eksempler, i problemstillinger og løsningsprinsipper for de ulike fagfelt som er særlig utfordrende i gamle hus.
  • Energisparing/miljø
  • Brannsikring
  • Universell utforming
  • Ventilasjon
  • Støy
  • Sopp og råte
  • Strukturelle problemer
  • Refundamentering
  • Vindusrestaurering
  • Mur og kalk
  • Maling

  16.00    Slutt

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  17 ledige plasser

  Dato og tid

  13.10.202013.10.2020

  Sted

  Rådhusgata 7, Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0b6c6d44-cb1f-4522-a0da-c30aa04da0e6.jpg/download?access_token=

  Morten Stige

  FABRICA KULTURMINNETJENESTER AS

  Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer og kjenner lovverk, prosesser og praksis.
   


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0c6e1a0f-f6b4-4d7a-b7ab-d96de999cadc.jpg/download?access_token=

  Marte M. Sæther

  BYANTIKVAREN I OSLO

  Marte M. Sæther er utdannet arkitekt, og har jobbet både i det private og i det offentlige med bevaring og utvikling av eldre bygg og anlegg.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/785e39f9-fbac-4961-a8c1-48307cbfa463.jpg/download?access_token=

  Jonas Norsted

  ATELIER OSLO AS

  Jonas Norsted er arkitekt og daglig leder i AtelierOslo. Han har vært ansvarlig arkitekt for en rekke utviklingsprosjekter i eldre og bevaringsverdige bygg ved siden av en praksis med design av nybygg. Han var en av hovedarkitektene bak rehabiliteringen av Sentralen i Oslo.
   


  Annen informasjon

  PRIS

  Kr 3.300,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
  Kr 3.900,- for andre
   

  For samtlige deltakere kommer det i tillegg pris for lunsj og bevertning, a kr 550,- + mva pr dag.


  AVBESTILLING

  Påmeldingsfrist 13. september

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon

  13.10.202013.10.2020

  Rådhusgata 7, Oslo