Verifikasjon_Choo.jpg

Nettkurs

ELEKTROTAVLER

Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler


PRIS

Fra NOK 4250

Frist for påmelding

4.11.2020

Nettkurs - ELEKTROTAVLER

Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

PRIS

FRA NOK 4250

Frist for påmelding

4.11.2020

Dato og tid

25.11.2020 - 25.11.2020

Sted

Quality Norway

 • Antal plasser
 • 17 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

 • ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS
   
  • tavlens grensesnittkarakteristikker
  • utførelse av merking og dokumentasjon
  • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
  • gjennomføring av rutineverifikasjon

  Målgruppe

  Kurset retter seg hovedsakelig mot

  • Tavlekonstruktører, saksbehandler, prosjektleder hos tavleprodusenter
  • Faglig ansvarlig hos tavleprodusenter          
  • Konsulenter

  Om kurset

  Bakgrunn
  Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr. Vi mener å registrere at kursene har vært til stor nytte for etterfølgelse av tavlenormen og for den dokumentasjon skal følge tavlen ved levering.
  Men hva med kravet om designverifikasjon?  
  Kan du som tavleprodusent dokumentere at tavleløsningene i ethvert tilfelle er i samsvar normene?
  Kan du i et hvert tilfelle verifisere at tavler har tilstrekkelig kortslutningsholdfasthet og at temperaturstigningen ikke vil overskride grenseverdiene i normen?

  Omtale
  Kurset krever grunnleggende kjennskap til tavlenormen og er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse og forståelse for

  • tavlens grensesnittkarakteristikker
  • utførelse av merking og dokumentasjon
  • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
  • gjennomføring av rutineverifikasjon

  Kravet om designverifikasjon skal sikre samsvar mellom utformingen av en tavle og kravene i den relevante delnormen i NEK 439-serien. Det er ikke krav om at dokumentert designverifikasjon skal følge tavleleveransen, men tavleprodusenter er forpliktet til opprette arkiv for designverifikasjonene, inkludert brukte data, utførte beregninger og sammenligninger og resultat fra prøvinger. Kurset gir en oversikt over hvilke forhold som skal verifiseres og hvilke metoder som er tilgjengelig. Det legges særskilt vekt på metoder for verifikasjon av temperaturstigning og kortslutningsholdfasthet.

  Innhold

  • Tavlenormens struktur og innhold (NEK 439)
  • Tavlens grensesnittkarakteristikker / definisjoner
  • Informasjon om tavlen
  • Designverifikasjon
  • Verifikasjon av temperaturstigning
  • Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet
  • Rutineverifikasjon / Sluttkontroll
  • Tavledokumentasjon
  Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlenormen» med et nå skjerpet fokus på karakteristiske data, merking, dokumentasjon og designverifikasjon i samsvar med NEK 439.

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  17 ledige plasser

  Dato og tid

  25.11.202025.11.2020

  Sted

  Quality Norway

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e6ad23ee-250c-40af-abf0-861a546ed4be.JPG/download?access_token=

  Hans-Petter Nybakk

  Faglig leder

  NORSK ELTAVLEFORENING

  Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/3ad0c84d-1f94-4a50-86f7-6ab956ba9969.jpg/download?access_token=

  Per Rapstad

  Daglig Leder

  AURA ELECTRIC AS

  Som bedriftsleder innen virksomheter med leveranser til kraftdistribusjon og automasjon innen bygg, skip og offshore, har Rapstad arbeidet innen et bredt spekter av tavlefaget siden 1998. Før dette var han elektrolærer ved Kongsvinger Tekniske Fagskole i 15 år. Rapstad har gjennom mange år vært deltaker i flere av Tavleforeningens kursgrupper.


  Annen informasjon

  PRIS

  Kr. 4.250,- for medlemmer av Norsk Eltavleforening 
  Kr. 4.990,- for andre deltakere
   
   

  DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Varighet: 08.30 - 16.30
  Kurset gjennomføres på nett med en meget god videoløsning. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging dagen før kursstart. 
  Det sendes ut deltakerbevis etter at kurset er gjennomført.

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris 

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 4. november. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling mindre enn 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  25.11.202025.11.2020

  Quality Norway