bilde 2.png

Kurs

ELEKTROTAVLER

Prosjektering av eltavler


PRIS

Fra NOK 600

Frist for påmelding

29.9.2020

Kurs - ELEKTROTAVLER

Prosjektering av eltavler

PRIS

FRA NOK 600

Frist for påmelding

29.9.2020

Dato og tid

20.10.2020 - 22.10.2020

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antal plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

  • Gjennomgang av prosjektering, verifisering og dokumentering av et beskrevet tavleprosjekt med 432-, 433- og 434-tavler
  • Gruppeoppgave - fra tilbud til FAT

  Målgruppe

  Kurset retter seg hovedsakelig mot elektrofagfolk med ansvar for prosjektering av tavler som: 

  • Prosjekterende saksbehandlere hos tavlefabrikanter
  • Saksbehandlere med ansvar for kalkulasjon og tilbudsutarbeidelse
  • Prosjekterende elektrofagfolk i industribedrifter
  • Prosjekterende hos el-entreprenører med ansvar for tavleprosjektering
  • Tavlemontører med bas-funksjon 
  • Konsulenter med ansvar for prosjektering av tavler

  Om kurset

  Bakgrunn
  Tavler utgjør en viktig del av et elektrisk anlegg og det kreves spesialisert faglig kunnskap og inngående kjennskap til regelverket for planlegging, prosjektering, utførelse og verifikasjon av tavler. Tavleprodusenter er ansvarlig for at tavler konstrueres og utføres tavler i samsvar med relevante normer, at de er tilstrekkelig tilpasset de aktuelle nettforholdene og installasjonen og at de gir tilstrekkelig beskyttelse og funksjonssikkerhet iht myndighetskrav og brukerbehov. Prosjektering av tavler krever en helhetlig forståelse for krav i NEK 439, NEK 400 og NEK EN 60204 og hvordan samsvar med disse normene kan verifiseres.

  Omtale

  Målet med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig opplæring for arbeidsoppgaver og ansvar som til daglig kreves i jobben som faglig leder, konstruktør, saksbehandler eller prosjektledere hos tavleprodusenter. Kurset er også egnet for andre som jobber med tavleprosjektering og trenger kompetanse innen oppbygging av tavlen, dimensjonering, valg av vern, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med gjeldende normer.

  Kurset forutsetter kjennskap til NEK 439 ved f.eks. deltakelse på Tavleforeningens kurs «Tavlenormen», «Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler» eller Tavlekonstruktørens plikter og oppgaver.

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  20.10.202022.10.2020

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Annen informasjon

  Pris:
  Kr. 9.300,- for medlemmer av Norsk Eltavleforening
  Kr. 10.900,- for andre.

  For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakke, for lunsj og bevertning a kr 550,- + mva per dag
  Kursmiddag kr 600,- + mva. per dag

  Hotell:
  Bestilles av den enkelte. Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, rom/frokost kr. 1.133.- , tlf.nr. 63 84 77 00. Oppgi kode GR005855.
   

  Avbestilling:
  Påmeldingsfrist 28. september 2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 20% av full pris.
  Avbestilling mindre enn 5 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  20.10.202022.10.2020

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten