mailchimp_maskintavler.jpg

Kurs

ELEKTROTAVLER

Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler


PRIS

Fra NOK 600

Frist for påmelding

28.10.2020

Kurs - ELEKTROTAVLER

Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler

PRIS

FRA NOK 600

Frist for påmelding

28.10.2020

Dato og tid

18.11.2020 - 19.11.2020

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antal plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

 • NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner - Del 1: Generelle krav maskiner. 
  • Maskin-, styrings- og automatikktavler i maskiner
  • Presentasjon av direktiver, forskrifter og normer
  • Retningslinjer og gjennomgang av NEK EN 60204-1:2018,  kapitel for kapittel med tilhørende eksempler

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til:
   

  •  Tavleprodusenter
  •  Rådgivende/prosjekterende ingeniører
  •  Elektro- /automasjonspersonell innen industri
  •  Maskinbyggere
  •  Brukere og mottakere av maskiner
  •  Leverandører
  •  Myndigheter
  •  Undervisning   
  Kurset er lagt opp slik at alle som arbeider med problemstillinger knyttet til maskintavlesystemer, herunder også elektroinstallatører og ventilasjonsleverandører, vil ha utbytte av kurset.

  Om kurset

  Lavspenningstavler og andre sammenbygninger av elektrisk utstyr i maskinstyringer skal i følge forskrift om maskiner AML544 oppfylle en rekke elektrotekniske forskrifter. Der slike krav til valg av elektrisk utførelse og løsninger blir ivaretatt av forskriften FEU og sikkerhetskravene i FEL og ved bruk av de harmoniserte standarder/normene EN 60204-1 og NEK 439. Ekomloven som trådte i kraft 1/1-2012 og de harmoniserte standardene for maskinentreprenøren/ leverandøren blir også belyst.
   
  Tavleforeningen arrangerer dette kurset for å veilede parter som både er aktører og som vil bli berørt i denne type anlegg og prosjekter. Dette omfatter spesifikasjon, konstruksjon og bygging av elektrotekniskeløsninger til maskinformål. I denne prosessen er aktørene pålagt å ivareta alle sikkerhetskrav som fremkommer i direktiv og forskrift. Definere av ansvarsforhold for elektrotekniske løsninger og maskinentreprenør/leverandør er sentral tema.  

  Det vil bli lagt vekt på eksempler på bruk av elektrisk utstyr brukt i maskininstallasjoner. Kurset vil gi deg innsikt i valg av gode løsninger som er i henhold til regelverket, og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  18.11.202019.11.2020

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Annen informasjon

  Pris:
  Kr. 8.200,- for medlemmer for Norsk Eltavleforening.
  Kr. 9.600,- for andre.

  Prisen er inkl. kursmateriell, ekskl. lunsjer og opphold.


  For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakke, for lunsj og bevertning a kr 550,- + mva per dag
  Kursmiddag kr 600,- + mva.

  HOTELL
  Bestilles av den enkelte. Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, rom/frokost kr. 1.133.- , tlf.nr. 63 84 77 00. Oppgi kode GR005858.
   

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris (ev. tillegg/dagpakker faktureres). 
   

  PÅMELDINGSREGLER
  Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLING:
  Påmeldingsfrist 28. oktober 2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling mindre enn 10 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  18.11.202019.11.2020

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten