WCM_choo.jpg

Kurs

VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse 2020/2021


PRIS

Fra NOK 13500

Frist for påmelding

11.8.2020

Kurs - VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse 2020/2021

PRIS

FRA NOK 13500

Frist for påmelding

11.8.2020

Dato og tid

25.08.2020 - 02.02.2021

Sted

Storefjell Resort Hotell, Golsfjellet

 • Antal plasser
 • 25 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Forening for Vedlikehold

 • World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa
   
  Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter.
  Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse!

  • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon
  • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
  • Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset
  • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
  • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

  Målgruppe

  Kurset er beregnet for personell innen vedlikeholdsledelse og som har ansvar innen vedlikehold og drift i produksjons- og prosessindustri, energiselskaper, offentlig forvaltning, og leverandører av vedlikeholdstjenester og -utstyr, samt forskningsmiljøer, universiteter og skoler. Kurset vil være godt egnet for de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet.

  Om kurset

  Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance). 

  I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker, samt om grunnlaget i WCM.
  Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende globale bedrifter.  

  Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og sine vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset.

  MÅL
  Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, teknikker, analysemetoder, konsepter og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. 

  KURSOPPLEGG
  Kurset blir basert på webinarer, forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
  Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc
  i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.


  SERTIFISERING
  Kurset er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifise-ring og IPC-sertifisering (International Personnel Certification) som vedlikeholdsleder dersom øvrige krav til utdannelse og yrkes- og ledererfaring er oppfylt. 
  Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsledelse (punktene C1 – C7) og normative krav  for IPC-sertifisering av Maintenance Management. NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av  vedlikeholdspersonell over store deler av verden. 

  TID/STED
  Modul 1: Består av 16 webinarer (digitalt) som gjennomføres tirsdager og torsdager fra kl. 14.00 – 15.00 fra uke 35 til og med uke 38, med oppstart 25. august 2020
  Modul 2: 20. - 22. oktober 2020, Storefjell Resort Hotel, Gol
  Modul 3: 25. - 27. november 2020, Storefjell Resort Hotel, Gol
  Modul 4: 18. - 20. januar 2021, Nordisk/europeisk industri
  Modul 5: 2. februar 2021, sted enda ikke fastsatt

  Modul 1 består av 16 webinarer fra Mainnovation
                         
  Value Driven Maintenance & Asset Management, or simply VDMXL, explains how maintenance, extending the service life, and modernization can add maximum economic value to an existing plant or fleet, or to existing infrastructure. The work is based on a quantitative control model, a control panel with 12 KPIs, sector-specific benchmarks, and over 50 best practices.
   
  The webinars cover the most relevant topics in future maintenance, but WCM, World Class Maintenance and VDMXL, Value Driven Maintenance and Asset Management, are the foundation. This methodology explains how to extract maximum economic value from an existing plant, fleet or infrastructure using a professional management approach. The VDMXL Deep Dive Sessions covers themes and topics, a maintenance professional can instantly turn into practice.
   
  "The goal within the webinar is to learn how to improve the performance of the Maintenance & Asset Management organization through;

  • Understanding and exploiting the link between maintenance and added value
  • Creation of own VDMXL business case in maintenance & asset management
  • Proactively anticipate changing circumstances and external influences
  • Exploiting and optimising interactions between stakeholders in maintenance
  • Creating awareness and commitment to change
  • Applying VDMXL basics


  NFV har også utviklet en utdanning for vedlikeholdsteknikere, World Class Maintenance - Vedlikeholdstekniker med oppstart oktober  2020. Les mer

  Arrangører

  Norsk Forening for Vedlikehold

  25 ledige plasser

  Dato og tid

  25.08.202002.02.2021

  Sted

  Storefjell Resort Hotell, Golsfjellet

  Annen informasjon

  PRIS:
  Kr 48.500,- + mva for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)
  Kr 54.100- + mva for andre.
  Avgiften inkluderer omfattende kursmateriell.
  Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
  For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 13.500,- + mva for hotell, transport og bespisning. (Dette faktureres fra Quality Norway AS)

  HOTELL:
  Helpensjon Storefjell Resort Hotel.Kr. 1.895,- pr. person, pr. døgn i enkeltrom
   

  PÅMELDINGSREGLER
  Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.


  AVBESTILLING:

  Påmeldingsfrist er 12.8.2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  25.08.202002.02.2021

  Storefjell Resort Hotell, Golsfjellet