BFOuka2020_Choo.jpg

Konferanse

BRANN

BFO-uka 2020


PRIS

Fra NOK 600

Frist for påmelding

27.9.2020

Konferanse - BRANN

BFO-uka 2020

PRIS

FRA NOK 600

Frist for påmelding

27.9.2020

Dato og tid

27.10.2020 - 29.10.2020

Sted

Scandic Sjølyst, Oslo & livestreaming

 • Antal plasser
 • 60 ledige plasser

 • Arrangører
 • Brannfaglig Fellesorganisasjon

 • Brannfaglig Fellesorganisasjon gjentar suksessen og samler for tredje gang brannbransjen til BFO-uka - bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

  Konferansen kan følges via livestreaming på YouTube dersom du ikke har anledning til å delta fysisk på Scandic Sjølyst.

  Målgruppe

  Konferansens henvender seg til rådgivere, eiendomsforvaltere, brannvesen og myndigheter. Den retter seg også mot en rekke andre aktører, som for eksempel utbyggere og entreprenører, eiere og driftere, leverandører av produkter og tjenester samt detaljprosjekterende.

  BFO-uka ble første gang arrangert i 2018 i Trondheim, og er  et møtested for alle som jobber for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

  Om kurset

  PROGRAM*
  Vi tar endelig stilling til om konferansen bli gjennomført fire uker før arrangementsstart. 

  TIRSDAG 27. OKTOBER – HVORDAN PROSJEKTERE BÆREKRAFTIG?
  09.30    Registrering og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingene        

  MULIGHETER, BEGRENSINGER, ERFARINGER
  10.00    Velkommen
  10.10    Hva er samfunnskritiske bygg for Avinor?
                Øystein Skaar, operativ sjef på Bergen Lufthavn Flesland, Avinor
  10.50    Krav til prosjektering og brannsikring av P-hus og P-kjeller
                Håkon Winterseth, Firesafe
  11.40    Pause og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingene
  12.00    El-lading i p-hus/parkeringskjellere borettslag
               
  Er regelverket godt nok? Brann i batteripakker – hvordan løser vi det?
  12.30    Unntak for eksisterende byggverk etter PBL §31-2
                Presentasjon av NKF-veileder
  13.00    Lunsj - Besøk utstillingene

  HVORDAN GJØR VI DETTE - EFFEKT FOR BRUKERE, MILJØ OSV.
  14.00    Bærende stålplatetak, korrugerte stålplater
                 Branntekniske krav til bæring, brannceller, seksjoneringer og isolasjon
                 Francesca Lina Rodella , faglig leder RIB-avdeling Stavanger, Sweco Norge
  14.40    Sandwich-elementer og bruk av brennbar isolasjon i bygg
                Fryserom m.m., PIR og PUR, EPS. Kjøpesenter, butikk, hotell og andre 
                forsamlingslokaler
  15.15    Pause og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingene        
  15.30    Slik dokumenterer vi brann og rømning ved bruk av simuleringsverktøy
                Presentasjon knyttet opp mot forskriftskrav. Hvorfor – Rådgivers syn- Resultat
                Foreleser fra Undervisningsbygg Oslo KF
  16.00    Fraviksvurderinger – muligheter og metoder
                Slokkevannsberegning
  16.30    Er nyutviklet deteksjonsteknologi moden for oppkobling mot slokkeanlegg?
                Gjennomgang av prosjekt i Undervisningsbygg Oslo KF
  17.00    Presentasjon av utstillere
  17.30    Oppsummering av dagen
  17.45    Slutt
  18.30    Middag
   
  ONSDAG 28. OKTOBER – ERFARINGSOVERFØRING/STATUS/HVOR GÅR VEIEN?
  09.00    Registrering og nettverksbygging i utstillerområdet
  09.30    Velkommen
  09.40    Rapport fra Byggkvalitetutvalget - Forsvarlig Byggkvalitet
                Nils-Henrik M von der Fehr, professor v/ Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo
  10.20    Innlegg fra DSB
  11.00    Pause og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingene
  10.20    Godkjenning av fagpersoner/firma
                - slik gjør vi det i Danmark

                Lars Erik Sorte, DBI
  11.20    Diskusjon før vi går til lunsj      
  12.00    Lunsj - Besøk utstillingene
  13.00    Lærer vi av inntrufne branner?
                Anne Steen-Hansen, professor v/NTNU og sjefforsker v/Rise Fire Research AS
  13.40    Har vi kunnskap til å gjøre riktige analyser etter brann?
                Basadommen – hva har man lært/ikke lært?
  14.20    Pause og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingene
  14.40    Petroleumstilsynets rolle for reduksjon av brannrisiko i olje- og gassindustrien
                Kirsti Wiger, sjefsingeniør, Petroleumstilsynet
  15.20    Sivil sektor og olje- og gassindustrien - Kan vi lære av hverandre?
                Torgrim Log, professor, Høgskulen på Vestlandet
  16.00    Historien om Brannkommisjonen
                (litt morsom og positiv fremstilling)      
                Hugo Haug, Omsorgsbygg Oslo KF
  16.30    Slutt
  19.00    Middag
   
  TORSDAG 29. OKTOBER – PASSIV BRANNSIKRING
  FRA PROSJEKTERING TIL PRODUKSJONSUNDERLAG – HVA SKJER?
  08.30    Kaffe og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingen
  09.00    Velkommen     
  09.10    Vi tar tempen på rikets tilstand - sett fra en entreprenørs synspunkt        
                Bengt Slettli, Total Brannsikring AS
  09.50    Rådgiver ventilasjon og rør
                Hvordan sikre at overordnet krav fra brannrådgiver overføres korrekt
                 til byggeplass?
  10.10    Rådgiver elektro
                Hvordan sikre at overordnet krav fra brannrådgiver overføres korrekt
                 til byggeplass?
                Foreleser fra Rambøll
  10.10    Pause og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingene
  10.30    Erfaringer fra Undervisningsbygg
               Tommy Bentestuen, Undervisningsbygg Oslo KF  
  11.00    Kvalitet i utførelsesfasen på branntiltak/passiv brannsikring
               Frank Gustavsson, HENT AS
  11.40    Paneldebatt: hvordan komme dit vi ønsker være?        
  12.15    Lunsj - Besøk utstillingene
  13.15    Presentasjon av metode for å avgjøre om produktet er lovlig
  13.50    Fire engineering judgement – branntetting
                Vurdering basert på testing - hva er god nok dokumentasjon?  
                Karl Magnor Lilleland, Lilleland AS og Håkon Winterseth, Firesafe AS

  14.30    Pause og nettverksbygging i utstillerområdet
                Besøk utstillingene
  14.50    Hvilken dokumentasjon skal foreligge og hvor sporbar skal den være?
  15.30    Hvordan ønsker vi dette i praksis?        
                 Om overtakelsesforretning, garantitid m.m.
  16.00    Oppsummering
  16.15    Slutt

  Arrangører

  Brannfaglig Fellesorganisasjon

  60 ledige plasser

  Dato og tid

  27.10.202029.10.2020

  Sted

  Scandic Sjølyst, Oslo & livestreaming

  Annen informasjon

  RABATT TIL BRANNVESEN
  BFO tilbyr ansatte i brannvesen 50% rabatt på konferansepris.

  PRIS 3 DAGERS DELTAKELSE: 
  kr 9.900,- + MVA for medlemmer av BFO 
  kr 12.600,- + MVA for ikke-medlemmer 

  PRIS 2 DAGERS DELTAKELSE: 

  27.-28. oktober eller 28.-29. oktober
  kr 6.800,- + MVA  for medlemmer av BFO 
  kr 8.900,- + MVA for ikke-medlemmer 
   

  Utstillerplass 1x2 m: kr 18750,- + MVA

  1 deltaker inkludert. Hver utstiller får dessuten inntil 5 minutter i plenum mot slutten av første konferansedag. 
  Dagpakke (lunsj/bevertning) kr 600,- + MVA kommer i tillegg.
  Én ekstra deltaker på stand får rabattert deltakeravgift: 20% rabatt.


  OBS begrenset antall plasser. Er du utstiller og ønsker plass, kontakt kundeservice@qualitynorway.no

  BEVERTNING: 
  For samtlige deltakere kommer det i tillegg obligatorisk dagpakke (lunsj/bevertning) på kr 600,- + MVA per dag.

  Tirsdag 27. oktober og onsdag 28. oktober inviteres det til minglemiddag på hotellet kr 600,- + MVA (pris per middag). 

  HAR DU BEHOV FOR OVERNATTING?
  Deltakere bestiller selv hotell ved behov, og betaler selv for rommet direkte til hotellet ved utsjekk. 
  Scandic Sjølyst tilbyr enkeltrom inkl. frokost til kr 1590,-  per natt. 
  Rommene vil være mulig å booke på https://www.scandichotels.no/til denne pris frem til 6. oktober. Skriv inn Sjølyst for å få riktig hotell og legg inn koden BQUA140920 der det står "bookingkode" for å få den avtale prisen.
   

  VOLUMRABATT 

  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis konferansepris for deltaker nr. fem som melder seg på arrangementet.

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 27. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  27.10.202029.10.2020

  Scandic Sjølyst, Oslo & livestreaming