ProsjektrettetLedelse_choo.jpg

Kurs

PROSJEKT

Prosjektrettet ledelse - Intensivkurs


PRIS

Fra NOK 670

Frist for påmelding

18.10.2020

Kurs - PROSJEKT

Prosjektrettet ledelse - Intensivkurs

PRIS

FRA NOK 670

Frist for påmelding

18.10.2020

Dato og tid

18.11.2020 - 18.11.2020

Sted

Thon Vika Atrium

 • Antal plasser
 • 18 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

 • - Hvordan lykkes i rollen som leder over og rundt prosjektlederne
   

  Har organisasjonen din mange trøblete prosjekter eller er det vanskelig å hente ut forbedringspotensialet som stadig påpekes i analyser og evalueringsrapporter? Skulle du gjerne sett at organisasjonen fikk styrket konkurransekraft og økt lønnsomhet eller klarte å levere mer verdi for hver krone som investeres? Ønsker du å vite hva du som leder kan gjøre for å raskt forbedre prosjektytelsen i organisasjonen?
  Da er dette kurset for deg! 

  Kurset gjennomføres i samarbeid med Marstrand
  Individuell rådgivning med med kursleder tilbys etter avtale. 

  Målgruppe

  Kurset egner seg for ledere i virksomheter prosjektporteflje. Det kan være toppledere, ledere med en uttalt prosjekteierrolle, ledere for prosjektkontor/PMO, ledere som avgir ressurser til prosjekter og ledere som overtar og setter prosjektleveranser ut i drift.

  Om kurset

  Kurset legger i stor grad teori, standarder og formalkrav til side og tar for seg den viktige og ofte neglisjerte knytningen mellom virksomhetsledelse og prosjektledelse. Kurset tar for seg de viktigste tingene du som leder må tenke på og gjøre, for å sikre vellykkede enkeltprosjekter og prosjektvirksomheten som helhet. Vi vil også diskutere typiske utfordringer du vil møte når du ønsker å ta grep og hvordan disse kan unngås og håndteres. Vi vet at ledere har vanskelig for å finne tid til forbedringsarbeid. Hverdagen handler for mye om å løpe i møter og slukke branner. Kurset tar derfor også for seg hvordan du kan frigjøre tid. 
   

  Kurset vil være fullspekket med historier, eksempler, konkrete tips og gode diskusjoner.
   

  Emneoversikt:

  Knytningen mellom virksomhetsledelse og prosjektledelse – Prosjektrettet ledelse
  Hvordan frigjøre tid til prosjektrettet ledelse
  Prosjekteierstyring og styringsgrupper
  Prosjekteierstyring i praksis 

  Læringsutbytte (deltaker og arbeidsgiver):

  Forstå hva prosjektrettet ledelse og prosjekteierstyring innebærer
  Ha kunnskap om hvordan du bør gå frem for å lykkes som leder over og rundt prosjektlederne
  Vite hvordan du kan håndtere typiske utfordringer på veien

  Arrangører

  Quality Norway AS

  18 ledige plasser

  Dato og tid

  18.11.202018.11.2020

  Sted

  Thon Vika Atrium

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/78f075ea-6b4d-4d29-9400-02afceee46f6.jpg/download?access_token=

  Erik Aursnes Dammen

  MARSTRAND AS

  Kursleder har en bred og verdifull erfaring med prosjektledelse både fra et praktisk og akademisk ståsted, på tvers av bransjer.

  Erik er partner i Marstrand og har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden, i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.

  Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca.

  15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer

  Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6.


  Annen informasjon

  PRIS
  Kr 3900,- 

  Marstrand tilbyr veiledning med kursholder for de som er interessert i det. 

  BEVERTNING
  Obligatorisk lunsj og pausebevertning: kr 670,- + MVA

  KURSPÅMELDING/SPØRSMÅL 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT 

  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis konferansepris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 25. mai. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  18.11.202018.11.2020

  Thon Vika Atrium