Prosjektstyring_Choo.jpg

Kurs

PROSJEKT

Intensivkurs i prosjektstyring – Hvordan ha kontroll på prosjektet


PRIS

Fra NOK 670

Frist for påmelding

29.9.2020

Kurs - PROSJEKT

Intensivkurs i prosjektstyring – Hvordan ha kontroll på prosjektet

PRIS

FRA NOK 670

Frist for påmelding

29.9.2020

Dato og tid

29.10.2020 - 29.10.2020

Sted

Thon Hotel Vika Atrium

 • Antal plasser
 • 17 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

 • - Hvordan ha kontroll på prosjektet?

  Et praktisk intensivkurs som tar for seg hvordan du profesjonelt kan styre ditt prosjekt slik at dette leveres til avtalt tid, kostnad og kvalitet.  

  Kurset veksler mellom erfaringsutveksling, praksis og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Du vil få maler til prosjektstyring av ditt prosjekt.

  Kurset gjennomføres i samarbeid med Marstrand

  Målgruppe

  Kurset retter seg spesielt mot prosjektledere, delprosjektledere eller prosjektstyrere i mindre og mellomstore prosjekt. Kurset egner seg også for andre som ønsker å lære hvordan gjennomføre et godt og lønnsomt prosjekt.

  Om kurset

  Lær å gjennomføre til riktig tid og i henhold til budsjett. Effektiviser ressursstyring, fremdrift, endrings- og avvikshåndtering. For prosjektleder er prosessforståelse, økonomisk innsikt, endringsledelse og avvikshåndtering viktig nøkkelkompetanse.

  Fokus rettes mot hvordan fordele, følge opp og styre det arbeidet som skal gjøres for at prosjektets leveranser lages, overleveres og godkjennes. I prosjektets gjennomføringsfaser er det ikke uvanlig at det fremkommer nye behov og ønsker om endringer og tillegg. I dette kurset lærer deltagerne hvordan takle endringer uten å miste styringen.

  Målet er å gjøre deg i stand til å se hva som er de viktigste fokusområdene i gjennomføringsfasen og gi deg gode verktøy for å lykkes i eget prosjekt.
   

  Emneoversikt:

  • Prosjektstyring
  • Definering av mål
  • Planlegging av leveranseomfang og arbeidsomfang
  • Fremdriftsplanlegging
  • Kostnadsestimering og budsjettering
  • Håndtering av avvik, endringer og usikkerhet
  • Styring og oppfølging under gjennomføring

  Læringsutbytte (deltaker og arbeidsgiver)

  • Få verktøy og innsikt i hvordan du best kan sikre vellykket prosjektgjennomføring
  • Være i stand til å utøve forutsigbar og god økonomisk styring av prosjekter.
  • Evne å identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategier

  Arrangører

  Quality Norway AS

  17 ledige plasser

  Dato og tid

  29.10.202029.10.2020

  Sted

  Thon Hotel Vika Atrium

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/78f075ea-6b4d-4d29-9400-02afceee46f6.jpg/download?access_token=

  Erik Aursnes Dammen

  MARSTRAND AS

  Kursleder har en bred og verdifull erfaring med prosjektledelse både fra et praktisk og akademisk ståsted, på tvers av bransjer.

  Erik er partner i Marstrand og har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden, i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.

  Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca.

  15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer

  Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6.


  Annen informasjon

  PRIS
  Kr 3900,- 

  Marstrand tilbyr veiledning med kursholder for de som er interessert i det. 

  BEVERTNING
  Obligatorisk lunsj og pausebevertning: kr 670,- + MVA

  KURSPÅMELDING/SPØRSMÅL 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT 

  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis konferansepris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 29. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  29.10.202029.10.2020

  Thon Hotel Vika Atrium