Nytt bilde.png

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Sensorsamling G5 Offshorekran


PRIS

Fra NOK 6500

Frist for påmelding

26.8.2020

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Sensorsamling G5 Offshorekran

PRIS

FRA NOK 6500

Frist for påmelding

26.8.2020

Dato og tid

16.09.2020 - 17.09.2020

Sted

Quality Norway AS

 • Antal plasser
 • 15 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS

  Vedlikehold av sensorkompetanse innen G5 Offshorekran praktisk kjøreprøve 

  Målgruppe

  Vedlikehold av sensorkompetanse
  I NORSOK standard R-003N (rev. 2. juli 2004) "Sikker bruk av løfteutstyr" står det at sensorer skal minimum delta på en slik fagsamling hvert fjerde år for å vedlikeholde registreringen. (Vedlegg B, side 31).

  Om kurset

  Som sensor for praktisk kjøreprøve på offshorekran G5 påligger det deg et stort ansvar i og med at du er den person som avgjør om en kranføreraspirant er tilstrekkelig faglig dyktig til at han kan føre offshorekran på egen hånd.
  Dette ansvaret krever at dine kunnskaper til enhver tid er oppdatert når det gjelder forskrifter og regelverk relatert til bruk av offshorekraner.

  KOMPETANSEKRAV SENSOR – OFFSHOREKRAN G5:

  • Godkjent sensor, registrert i bransjefelles register.
  • Kunnskap om myndighetskrav og denne NORSOK-standarden.
  • Deltaking på fagsamlinger for sensorer eller tilsvarendedokumentert opplæring minst hvert fjerde år.
  • Relevant praktisk erfaring med løfteoperasjoner offshore.
  • Kjennskap til aktuell krantype og innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner.
  • Kunnskap om og erfaring i bruk av sensorskjema samt evne til å vurdere kandidatens kunnskapsnivå.

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  15 ledige plasser

  Dato og tid

  16.09.202017.09.2020

  Sted

  Quality Norway AS

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/7b4ece88-8dfa-4ee1-b001-8ecdc11ada1d.jpg/download?access_token=

  Endre Johannes Fuglset

  Daglig Leder

  NORSK MASKINKONTROLL AS


  Annen informasjon

  PRIS
  Kr. 6.500,-  for medlemmer av Kranteknisk Forening
  Kr. 7.600,- for andre

  DIGITALT, INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Dag 1: onsdag 16. september kl. 09.00 - 16.00
  Dag 2: torsdag 17. september kl. 09.00 - 12.30


  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil bli summeppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.  Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart. 

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 26. august. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  16.09.202017.09.2020

  Quality Norway AS