rådgivningskontraktene_mailchimp.jpg

Kurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402


PRIS

Fra NOK 1160

Frist for påmelding

30.3.2021

Kurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402

PRIS

FRA NOK 1160

Frist for påmelding

30.3.2021

Dato og tid

20.04.2021 - 21.04.2021

Sted

Oslo

 • Antal plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.
  Kursinnhold holdes kontinuerlig oppdatert.
  Medlemsrabatt for medlemmer av NBEF, Tekna, NITO og RIF.

  Målgruppe

  Prosjekteiere og byggherrer, entreprenører samt arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjekt- og byggeledere og andre rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren.

  Om kurset

  Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe.

  Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet. Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse. Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.
   

  I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper; Valg av kontraktsmodell – totalrådgivning, delte kontrakter eller gruppekontrakt. Valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag. Budsjett- eller takpris. Reglene om betaling og tilbakehold av honorar. Inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse. Tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget? Endringsreglene. Frister og sanksjoner ved forsinkelse. Rådgivningsfeil og erstatningsansvar. Forsikringsdekning.
   

  Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema som tas opp vil bli forklart av foredragsholderne, deretter vil praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og ytringer fra publikum.
   

  Se Lasse Simonsen og Arne Scott fortelle om kurset her
   

  Kurspåmelding:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på påmeldingsknapp.
   

  Medarrangører: RIF, Tekna og Nito

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  20.04.202121.04.2021

  Sted

  Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/5b27cca1-235b-449e-8d93-aed488d99d91.jpg/download?access_token=

  Lasse Simonsen

  Professor DR Juris

  UNIVERSITETET I OSLO

  Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2a42eda-9a47-46af-adbd-2b7d22fb37ba.jpg/download?access_token=

  Arne Scott

  Advokat

  PACTA ADVOKATFIRMA AS

  Arne Scott er advokat i Pacta Advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.


  Annen informasjon

  Dette kurset arrangeres både som fysisk kurs og som livestream via Youtube.

  Pris:
  Kr. 9.200,- for medlemmer av NBEF, Tekna, NITO og RIF.
  Kr. 10.200,-  for andre.
  Ved fysisk deltakelse kommer det i tillegg konferansepakke (lunsj og bevertning) på kr 580,- + mva pr dag.

  Kurssted i Oslo:
  Er ikke fastsatt enda, men vil annonseres i god tid før kursstart.

  Livestreaming:
  Vi tilbyr livestreaming på YouTube for deltakere som ikke har anledning til å delta fysisk på kurset. Lenke sendes til påmeldte livestream-deltakere 19. april etter kl 1400. 

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingsknappen.

  Hotell:
  Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset.

  Volumrabatt:
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis kurspris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.

  Avbestilling:
  Påmeldingsfrist 30. mars. 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  20.04.202121.04.2021

  Oslo