StrategiskEiendomsledelse2021 - Choo.jpg

Nettkurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Strategisk eiendomsledelse 2021


PRIS

Fra NOK 3900

Frist for påmelding

15.3.2021

Nettkurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Strategisk eiendomsledelse 2021

PRIS

FRA NOK 3900

Frist for påmelding

15.3.2021

Dato og tid

25.03.2021 - 25.03.2021

Sted

Digital konferanse

 • Antall plasser
 • 93 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 3900
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 4600
  Pris


 • Digitalt og interaktiv konferanse

  Varighet:  09.00 - 15.30

  Påmelding helt frem til start hvis ledige plasser!

  • Hva er strategisk eiendomsledelse?
  • Det store potensiale i eksisterende bygningsmasse
  • Nybygg - fokus på fremtiden og utfordringene
  • Well-being
  Norges bygg- og eiendomsforening ønsker i samarbeid med Quality Norway velkommen til Strategisk Eiendomsledelse. 

  Målgruppe

  Konferansen henvender seg til ansatte med forskjellige roller og
  ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for private aktører samt for alle som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor.

  Om arrangementet

  Store verdier – betydelige effektiviseringsmuligheter: 
  Nærings-, formåls-, og yrkesbygg utgjør et samlet areal på over 130 millioner kvadratmeter, hvorav cirka 50 millioner er i offentlig sektor. Tall fra BI viser at BAE-næringen som helhet årlig omsetter for cirka 600 milliarder kroner og sysselsetter rundt 250 000 personer, noe som gjør den til en av Norges største næringer. Men den største andelen av bygningsmassen utgjøres av boliger, innpå 270 millioner kvadratmeter, med stor verdi og et ukjent potensial for et bedre «boliv».
  Eiendomsledere i offentlig sektor forvalter store verdier, anslått til NOK 1.700 milliarder i anskaffelsesverdi. Det er gjennom mange studier vist at potensial for effektivisering er store – samtidig som brukers behov for arealer er i konstant endring.
  Urbanisering, demografi, klimautfordringer samt siste tids pandemi tilsier at eiendomssektoren vil møte endrede rammevilkår i fremtiden. I eksisterende bygningsmasse vil sirkulærøkonomi, miljø og livsløpet til bygget ha fokus.
  Sett i lys av det siste års endringer vil arealbruken endre seg og vi vil se en kombinasjon av hjemme- og bedriftsarbeidsplass. Fremtidige næringsbygg og arealbruk må hensyn ta disse endringene.
   

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

  93 ledige plasser

  Dato og tid

  25.03.202125.03.2021

  Sted

  Digital konferanse

  Pris

  NOK 3900
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 4600
  Pris


  Annen informasjon

  Digital plattform
  Konferansen gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20% rabatt på konferanseprisen.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 15. mars. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  25.03.202125.03.2021

  Digital konferanse