PBLsøknad_Choo.jpg

Kurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Plan- og bygningsloven Søknad om byggetillatelse


PRIS

Fra NOK 1250

Frist for påmelding

23.3.2021

Kurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Plan- og bygningsloven Søknad om byggetillatelse

PRIS

FRA NOK 1250

Frist for påmelding

23.3.2021

Dato og tid

13.04.2021 - 14.04.2021

Sted

Oslo

 • Antal plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Plan- og bygningsloven (pbl), byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.
  Dette kurset fokuserer på hva som må til for å få søknaden til å holde på første forsøk.

  NYHET!
  Kurset arrangeres både som fysisk kurs og som live streaming via Youtube.

  Målgruppe

  De som skal stå for søknad om tillatelse. Kan også passe for innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres og for alle som jobber med byggesak i kommuner og i næring.

  Om kurset

  Alt for mange opplever problemer når de søker om tillatelse for å bygge. De opplysningene kommunen behøver for å behandle søknaden mangler rett og slett. Det blir stopp og ingen tillatelse, selv om selve prosjektet kan være greit. I beste fall blir prosjektet sterkt forsinket. Ofte er det vanskelig å forstå at det manglet noe i søknaden og vedleggene.

  Kurset tar opp det som skal til for at søknaden holder, blant annet
  - hva er søknadspliktig og hva er ikke
  - hvem gjør hva
  - søknadsprosessen
  - byggeprosessen, nybygg, ombygging og rehabilitering
  - kvalitetssikring og kontroll
  - byggverket
  - aktørene og ansvar
  - hjelpemidlene, (elektronisk søknad, Byggsøk, blanketter og vedlegg)


  Utgangspunktet er at kommunen får de opplysningene den trenger og at den gir tillatelse på bakgrunn av de opplysningene den får. Det setter krav til at opplysningene er de riktige og at ikke noe er glemt. Stor vilje til å bistå fra enkelte kommuner fører til overraskelser og negative erfaringer når man søker i andre kommuner. Det oppleves som tilfeldigheter og forskjellsbehandling. Men, reglene er de samme. Det går an å følge dem og få rask behandling av de gode prosjektene.

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  13.04.202114.04.2021

  Sted

  Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/8f3b62c2-613a-4ec5-a5ea-401e5f6d748d.jpg/download?access_token=

  Gustav Pillgram Larsen

  GUSTAV PILLGRAM LARSEN AS

  Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.


  Annen informasjon

  Dette kurset arrangeres både som fysisk kurs og som live streaming via Youtube.

  Pris:
  Kr 7.250.- for medlemmer av NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening).
  Kr 8.400.- for andre.
  I tillegg kommer konferansepakke v/ fysisk deltakelse på kr. 625,- + mva pr dag (lunsj/pausebevertning).

  Kurssted i Oslo:
  Er ikke fastsatt enda, men vil annonseres i god tid før kursstart.

  Livestreaming:
  Vi tilbyr livestreaming på YouTube for deltakere som ikke har anledning til å delta fysisk på kurset. Lenke sendes til påmeldte livestreamingdeltakere 12. april etter kl 1400. 

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingknappen.

  Hotell:
  Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset.

  Avbestilling:

  Påmeldingsfrist 23. mars

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  13.04.202114.04.2021

  Oslo