PBLforskrifter_Choo.jpg

Nettkurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Plan- og bygningsloven og forskriftene


PRIS

Fra NOK 10700

Frist for påmelding

6.5.2021

Nettkurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Plan- og bygningsloven og forskriftene

PRIS

FRA NOK 10700

Frist for påmelding

6.5.2021

Dato og tid

10.05.2021 - 12.05.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 19 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 10700
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 11850
  Pris for ikke-medlemmer


 • Et digitalt og interaktivt nettkurs

  Påmelding helt frem til kursstart!

  Dette er grunnkurset om Plan- og bygningsloven og dekker byggesaksdelen i full bredde. Kurset passer derfor for de som skal sette seg inn i reglene forfra og for de som vil ha en god repetisjon.

  Målgruppe

  Alle som prosjekterer, bygger eller søker, de som må vite hva som skal kontraheres og for alle som jobber med byggesak i kommuner og i næring.

  Om arrangementet

  Byggereglene er i stadig endring. Det gjør det krevende å følge med. Dette grunnkurset om Plan- og bygningsloven dekker byggesaksdelen i full bredde.
  Mange av reglene har som mål å redusere byggskader, og det er fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det er også økt fokus på at foretakene er kvalifiserte og følger reglene. Reglene om ansvarsrett er endret, og det er skjerpede energikrav.
   

  Kurset tar opp følgende regler
  • Plan- og bygningsloven, pbl
  • Byggesaksforskriften, SAK10
  • Byggeteknisk forskrift, TEK17
  • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, DOK
   

  Plan- og bygningsloven fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En viktig oppgave er å forebygge og å løse konflikter. Det gjelder for arealbruk, så vel som for det enkelte byggetiltak.
   

  For byggetiltak setter byggereglene krav på flere nivåer:
  • Byggevarer skal være egnet og ha dokumenterte egenskaper
  • Byggverkene skal stemme med arealplaner
  • Kommune skal behandle byggesaker og føre tilsyn
  • Byggeprosessen skal ha kvalifiserte aktører
  • Prosjektering, bygging og søknad skal kvalitetssikres
  • Byggearbeid skal kontrolleres
  • Byggverkene skal ivareta helse, miljø, sikkerhet, estetikk og brukbarhet.
   

  Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dette innebærer at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan. Plan- og bygningsloven har fokus på byggekvalitet. Mange av reglene har som mål å redusere byggskader. Men det er også fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Dette er krav som er styrende for hvordan byggverket skal prosjekteres og bygges. Reglene om sikkerhet, energi- og miljø og om universell utforming gir strenge føringer for bygningsutforming og bygging.
   

  Prosjektering og bygging skal forestås av foretak som kan lage gode byggverk som stemmer med de kravene som er satt. Det er derfor krav til ansvarsrett i hver enkelt byggesak, med sterk vekt på fagdeling. For å ha ansvarsrett må foretaket ha riktig kompetanse, kvalitetssystem og kunne reglene. Det må dokumenteres på riktig måte ved tilsyn, helst med sentral godkjenning som forenkler den jobben.
   

  Arbeider med søknadspliktige tiltak skal dekkes av foretakenes kvalitetssystemer. I tillegg skal det være uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder.
   

  Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det forutsetter søknad til kommunen for de aller fleste byggverk. Loven har en rekke føringer for kommunikasjon i byggesak. De må følges. Selv om det i praksis er gjort mye for å standardisere kommunikasjonen med blanketter og dataløsninger, er det krevende å gjøre det på den rette måten.

  For de som behøver detaljkunnskaper tilbyr vi også kurs om TEK17, uavhengig kontroll og om å søke tillatelse.


  Kurspåmelding:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  19 ledige plasser

  Dato og tid

  10.05.202112.05.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 10700
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 11850
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/8f3b62c2-613a-4ec5-a5ea-401e5f6d748d.jpg/download?access_token=

  Gustav Pillgram Larsen

  GUSTAV PILLGRAM LARSEN AS

  Gustav Pillgram Larsen har i mange år vært sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

  Annen informasjon

  DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Mandag 10. mai kl 09.00-16.30
  Tirsdag 11. mai kl 09.00.16.30
  Onsdag 12. mai kl 09.00.13.00

  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader, det eneste som behøves er tilgang til nett. Det blir mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging dagen før kursstart. 


  Volumrabatt:
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris). 

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingsknappen.

  Avbestilling:

  Påmeldingsfristen er 6. mai.
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Kjøp av digitale kurs og konferanser er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway

  10.05.202112.05.2021

  Interaktivt nettkurs