NSchoo.jpg

Kurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter


PRIS

Fra NOK 1320

Frist for påmelding

5.1.2021

Kurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

PRIS

FRA NOK 1320

Frist for påmelding

5.1.2021

Dato og tid

26.01.2021 - 27.01.2021

Sted

Oslo

 • Antal plasser
 • 50 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

 • Kurset er en fullstendig revidert utgave av tidligere kurs.

  På kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av utførelsesentrepriser, så som
  • Kontraktens oppbygning. Tolknings- og motstridsregler for å fastlegge innholdet i fastprisarbeidet
  • Endringer og varslingsprosedyrer
  • Krav om fristforlengelse
  • Overtakelse av byggeobjektet. Sluttoppgjør
  • Mangler og forsinkelse ved entreprenørens arbeider
  • Reklamasjon og foreldelse

  Målgruppe

  Målgruppen for kurset er alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om entrepriserettens regler og normer.

  Om kurset

  På kurset vil tre helt ferske høyesterettsdommer bli gjennomgått. Innenfor sine områder vil disse dommene stå helt sentralt. Samtlige av dommene er kommentert av professor Lasse Simonsen i tidsskriftet Nytt i privatretten. Det dreier seg om følgende dommer:
   
  HR-2018-2256 Midtbygningen, som gjelder adgangen til å rette et mangelskrav direkte mot kontraktspartens medhjelpere.
   
  HR-2019-1225 Hob Construction, som tar for seg spørsmålene om hvilke bevis- og årsakskrav som stilles til entreprenøren ved krav om vederlagsjustering som følge av plunder og heft, samt såkalt defensiv forseringsrett.
   
  HR-2019-830, som drøfter betydningen av en feil arealangivelse i konkurransegrunnlaget ved en enhetspriskontrakt om bygging av vegparsell.
  Siktemålet med kurset er å formidle kunnskap om de sentrale spillereglene for gjennomføring av utførelsesentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8405:2008 og NS 8406:2009. Det vil bli særlig lagt vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Kurset er dermed ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under behandling av de problemstillingene som oppstår i en byggeprosess.

  Forelesere er Lasse Simonsen og Arne Scott. Begge to deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi får meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foreleserne. Deretter vil praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

  Kurspåmelding:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller ved å klikke på påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

  50 ledige plasser

  Dato og tid

  26.01.202127.01.2021

  Sted

  Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/5b27cca1-235b-449e-8d93-aed488d99d91.jpg/download?access_token=

  Lasse Simonsen

  Professor DR Juris

  UNIVERSITETET I OSLO

  Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2a42eda-9a47-46af-adbd-2b7d22fb37ba.jpg/download?access_token=

  Arne Scott

  Advokat

  PACTA ADVOKATFIRMA AS

  Arne Scott er advokat i Pacta Advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.


  Annen informasjon

  Dette kurset arrangeres både som fysisk kurs og som livestream via Youtube.

  Pris:
  Kr. 9.200,-  for medlemmer av NBEF
  Kr. 10.200,-  for andre
  Ved fysisk deltakelse kommer det i tillegg konferansepakke (lunsj og bevertning) på kr 660,- + mva pr dag.

  Kurssted i Oslo:
  Er ikke fastsatt enda, men vil annonseres i god tid før kursstart.

  Livestreaming:
  Vi tilbyr livestreaming på YouTube for deltakere som ikke har anledning til å delta fysisk på kurset. Lenke sendes til påmeldte livestream-deltakere 25. januar etter kl 1400. 

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingsknappen.

  Hotell:
  Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset.

  Volumrabatt:
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis kurspris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.

  Avbestilling:

  Påmeldingsfrist: 5. januar.
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  26.01.202127.01.2021

  Oslo