Korrosjon.jpg

Kurs

VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Praktisk innføring i korrosjonsbeskyttelse for norsk industri


PRIS

Fra NOK 600

Frist for påmelding

1.9.2020

Kurs - VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Praktisk innføring i korrosjonsbeskyttelse for norsk industri

PRIS

FRA NOK 600

Frist for påmelding

1.9.2020

Dato og tid

22.09.2020 - 23.09.2020

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antal plasser
 • 24 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Forening for Vedlikehold

 • Målsetting
  Gi deltakerne nødvendig praktiske kunnskaper om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse slik at de er i stand til å velge materialer og nødvendig beskyttelse for å minimalisere behovet for vedlikehold pga. korrosjon på strukturer, utstyr og komponenter.

  Målgruppe

  Personer som arbeider med produktutvikling, design, produksjon og drift av konstruksjoner og anlegg og som mangler praktiske kunnskaper om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse.  Aktuelle målgrupper er:

  • Personer som jobber med design og utvikling
  • Drifts og vedlikeholdspersonell
  • Personer som er ansvarlig for kvalitetskontroll
  • Innkjøpere
  • Undervisning

  Om kurset

  Verdiskapning i norsk industri er sterkt knyttet til utvikling og produksjon av utstyr for maritim industri, oppdrettsnæringen, transportsektoren samt energisektoren (inkludert olje- og gass).  En forutsetning for at komponenter, utstyr og konstruksjoner skal oppnå akseptabel levetid med minimalt vedlikehold, er at man velger riktige materialer, material kombinasjoner og beskyttelse.  I følge nasjonale og internasjonale undersøkelser er korrosjon en av de viktigste nedbrytingsformene.  Undersøkelsene avdekker samtidig at dersom man tar i bruk kjent kunnskap kan nesten halvpartene av skadene unngås.  Det er derfor viktig at alle ledd i produksjonskjeden – fra ide/design til ferdig produkt - har et minimum av kunnskap om materialer, korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. 

  Dette kurset undervises på et praktisk nivå og det kreves derfor begrensede forhåndskunnskaper om korrosjon for å delta. Deltakerne vil få nødvendige kunnskaper om korrosjonsbestandigheten til utvalgte konstruksjonsmaterialer i ulike miljø samt metoder som benyttes for å redusere sannsynligheten for korrosjon inkludert katodisk beskyttelse og belegg. Praktiske eksempler vil bli presentert for å eksemplifisere de ulike temaene.  Deltakerne vil også få innføring i gjennomføring av skadeanalyser hvor korrosjon er skadeårsaken.  I tillegg vil deltakerne få anledning til å teste egne kunnskaper gjennom gruppeoppgaver knyttet til forelest stoff.

  Målsettingen med kurset er å gi deltakerne nødvendige kunnskaper til å bidra til å velge de mest optimale materialløsningene for en gitt anvendelse samt være i stand til å stille spørsmål ved og innhente nødvendig fagkompetanse ved spesielt utfordrende anvendelser.

   

  Sentrale temaer i kurset:
   

  • Materialer og materialegenskaper
  • Hva er korrosjon?
  • Korrosjonsegenskaper til ulike materialer
  • Bruk av belegg for å hindre korrosjon
  • Anodisk og katodisk beskyttelse
  • Korrosjonsovervåkning og inspeksjon
  • Skadeanalyser med fokus på korrosjon
  • Praktiske øvinger

  Arrangører

  Norsk Forening for Vedlikehold

  24 ledige plasser

  Dato og tid

  22.09.202023.09.2020

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f6ed133f-2b68-49c8-a6e3-d636c2d8137d.jpg/download?access_token=

  Roy Johnsen

  Professor

  NTNU INSTITUTT FOR MASKINTEKNIKK OG PRODUKSJON

  Roy Johnsen har nærmere 40 års erfaring fra korrosjon og korrosjonsbeskyttelse i landbasert, marin og olje & gass industri. Etter 25 år i industrien ble han ansatt som professor ved NTNU i 2004.
  Han jobber aktivt som rådgiver for industrien i tillegg til at han benyttes flittig som foredragsholder på kurs og konferanser.


  Annen informasjon

  Pris:
  Kr. 7.900,- for medlemmer av Norsk Eltavleforening  og NELFO
  Kr. 9.200,- for deltakere.

  Prisen er inkl. kursmateriell, ekskl. lunsjer og opphold.


  For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakke, for lunsj og bevertning a kr 550,- + mva per dag
  Kursmiddag kr 600,- + mva.

  HOTELL
  Bestilles av den enkelte. Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, rom/frokost kr. 1.133.- , tlf.nr. 63 84 77 00. Oppgi kode GR006883.
   

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris (ev. tillegg/dagpakker faktureres). 
   

  PÅMELDINGSREGLER
  Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLING:
  Påmeldingsfrist 1. september 2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling mindre enn 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  22.09.202023.09.2020

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten