PBLforskrifter_Choo.jpg

Kurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Plan- og bygningsloven og forskriftene - Bergen


PRIS

Fra NOK 1500

Frist for påmelding

3.8.2020

Kurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Plan- og bygningsloven og forskriftene - Bergen

PRIS

FRA NOK 1500

Frist for påmelding

3.8.2020

Dato og tid

19.08.2020 - 21.08.2020

Sted

Scandic Neptun, Bergen

 • Antal plasser
 • 5 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Dette er grunnkurset om Plan- og bygningsloven og dekker byggesaksdelen i full bredde. Kurset passer derfor for de som skal sette seg inn i reglene forfra og for de som vil ha en god repetisjon.

  Målgruppe

  Alle som prosjekterer, bygger eller søker, de som må vite hva som skal kontraheres og for alle som jobber med byggesak i kommuner og i næring.

  Om kurset

  Byggereglene er i stadig endring. Det gjør det krevende å følge med. Dette grunnkurset om Plan- og bygningsloven dekker byggesaksdelen i full bredde.
  Mange av reglene har som mål å redusere byggskader, og det er fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det er også økt fokus på at foretakene er kvalifiserte og følger reglene. Reglene om ansvarsrett er endret, og det er skjerpede energikrav.
   

  Kurset tar opp følgende regler
  • Plan- og bygningsloven, pbl
  • Byggesaksforskriften, SAK10
  • Byggeteknisk forskrift, TEK17
  • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, DOK
   

  Plan- og bygningsloven fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En viktig oppgave er å forebygge og å løse konflikter. Det gjelder for arealbruk, så vel som for det enkelte byggetiltak.
   

  For byggetiltak setter byggereglene krav på flere nivåer:
  • Byggevarer skal være egnet og ha dokumenterte egenskaper
  • Byggverkene skal stemme med arealplaner
  • Kommune skal behandle byggesaker og føre tilsyn
  • Byggeprosessen skal ha kvalifiserte aktører
  • Prosjektering, bygging og søknad skal kvalitetssikres
  • Byggearbeid skal kontrolleres
  • Byggverkene skal ivareta helse, miljø, sikkerhet, estetikk og brukbarhet.
   

  Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dette innebærer at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan. Plan- og bygningsloven har fokus på byggekvalitet. Mange av reglene har som mål å redusere byggskader. Men det er også fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Dette er krav som er styrende for hvordan byggverket skal prosjekteres og bygges. Reglene om sikkerhet, energi- og miljø og om universell utforming gir strenge føringer for bygningsutforming og bygging.
   

  Prosjektering og bygging skal forestås av foretak som kan lage gode byggverk som stemmer med de kravene som er satt. Det er derfor krav til ansvarsrett i hver enkelt byggesak, med sterk vekt på fagdeling. For å ha ansvarsrett må foretaket ha riktig kompetanse, kvalitetssystem og kunne reglene. Det må dokumenteres på riktig måte ved tilsyn, helst med sentral godkjenning som forenkler den jobben.
   

  Arbeider med søknadspliktige tiltak skal dekkes av foretakenes kvalitetssystemer. I tillegg skal det være uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder.
   

  Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det forutsetter søknad til kommunen for de aller fleste byggverk. Loven har en rekke føringer for kommunikasjon i byggesak. De må følges. Selv om det i praksis er gjort mye for å standardisere kommunikasjonen med blanketter og dataløsninger, er det krevende å gjøre det på den rette måten.

  For de som behøver detaljkunnskaper tilbyr vi også kurs om TEK17, uavhengig kontroll og om å søke tillatelse.


  Kurspåmelding:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  5 ledige plasser

  Dato og tid

  19.08.202021.08.2020

  Sted

  Scandic Neptun, Bergen

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/8f3b62c2-613a-4ec5-a5ea-401e5f6d748d.jpg/download?access_token=

  Gustav Pillgram Larsen

  GUSTAV PILLGRAM LARSEN AS

  Gustav Pillgram Larsen har i mange år vært sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene.


  Annen informasjon

  DET ER MULIG Å MELDE SEG PÅ ARRANGEMENTET ETTER FRISTEN, HVIS DET FREMDELES ER LEDIGE PLASSER.

  Pris:
  Kr. 10.500.- for medlemmer av NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening).
  Kr. 11.600.- for andre.
  I tillegg kommer konferansepakke for samtlige deltakere på kr. 500,- pr dag + mva for lunsj/pausebevertning.

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingsknappen.

  Hotell:
  Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset.
  For hotellrom/frokost på Scandic Neptun (kr.1190,- pr natt), vennligst ring 55306800 og oppgi bookingnr 47087567. Romblokken holdes av til 4. august.

  Avbestilling:

  Påmeldingsfristen er 3. august.
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  19.08.202021.08.2020

  Scandic Neptun, Bergen