Mobilkran_Choo.jpg

Kurs

KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G1 Mobilkran - Teori


PRIS

Fra NOK 2160

Frist for påmelding

28.9.2020

Kurs - KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G1 Mobilkran - Teori

PRIS

FRA NOK 2160

Frist for påmelding

28.9.2020

Dato og tid

19.10.2020 - 21.10.2020

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antal plasser
 • 15 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • Kurset følger opplæringsplanene for mobilkran revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F-2038 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992.
   
  • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
  • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. 
  • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. 
  • Vi samarbeider kun med de beste!

  Målgruppe

  • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G1 Mobilkran 
  • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll 
  • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
  • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
  • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G1Mobilkran 

  Kursdeltagerne bør på forhånd ha gjennomført kontrollørkurs
  generell del (G00)
  .

  Om kurset

  Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging/konstruksjon, komponentlære/hydraulikk, løftekapasiteter/løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer.

  Deltakerne skal kunne:

  • Gjøre rede for hvilke forskrifter og veiledninger som gjelder og innholdet i disse
  • Gjøre rede for hvilke standarder som gjelder og innholdet i disse
  • Forklare oppbyggingen og konstruksjonsprinsippene for forskjellige typer mobilkraner
  • Forklare virkemåte på hovedkomponenter for ulike typer Forklare riktig bruk av løftediagrammer og løftetabeller
  • Gjøre rede for ulike typer skader, deformasjoner og oppfølging/reparasjon av disse
  • Forklare riktige kontrollprosedyrer for ulike mobilkraner

  Målsetning:
  • Forklare riktig bruk og utfylling av sjekklister
  • Forklare riktig utfylling av sertifikater og kontrollbok/-kort
  • Gjøre rede for oppbygging av instruksjonsbøker
  • Forklare oppbygging, sertifisering, montering, innkjøring, kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for ståltau som benyttes på enkelte typer portal-/svingkraner
  • Forklare om riktig utførte endefester på ståltau
  • Forklare riktig kontroll og justering av bremser
  • Forklare riktig kontroll og justering av ulike typer sikkerhetsbrytere og lastsikringsutsty• Forklare oppbygging, sertifisering, montering, innkjøring, kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for ståltau som benyttes på enkelte typer portal-/svingkraner
  • Forklare om riktig utførte endefester på ståltau
  • Forklare riktig kontroll og justering av bremser
  • Forklare riktig kontroll og justering av ulike typer sikkerhetsbrytere og lastsikringsutstyr

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  15 ledige plasser

  Dato og tid

  19.10.202021.10.2020

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/c0e74eab-3259-4d29-9a24-2ba2534bbc1d.jpg/download?access_token=

  Terje Kvalvåg

  Fagsjef

  IKM KRAN OG LØFTETEKNIKK AS

  Terje Kvalvåg jobber som teknisk- og faglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk AS i Stavanger. Han har tidligere jobbet i Certex Norge AS og Liebherr Werk Ehingen GmbH.


  Annen informasjon

  DET ER MULIG Å MELDE SEG PÅ ARRANGEMENTET ETTER FRISTEN, HVIS DET FREMDELES ER LEDIGE PLASSER.

  Pris:
  Kr. 13.700,- for medlemmer av KTF
  Kr. 15.350,- for andre
  Prisen inkluderer kursmateriell og eksamensavgift, ekskl. opphold.
  I tillegg kommer det en konferansepakke for  deltakere som ikke skal bo på hotellet: kr. 540,- (eksl.mva)- lunsj/pausebevert./parkering pr. dag.

  Hotell:
  Helpensjon Quality Hotel Olavsgaard kr. 1.700,- pr døgn, i tillegg kommer konferansepakke siste dag kr 610, - (dette bestilles samtidig som påmelding, og betales direkte til hotellet ved avreise).

  Avbestilling:
  Påmeldingsfrist 28. september
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  19.10.202021.10.2020

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten