Bilde mailchimp_skadeanalyse2.jpg

Kurs

VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Hvordan gjennomføre en skadeanalyse?


PRIS

Fra NOK 1100

Frist for påmelding

19.8.2020

Kurs - VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Hvordan gjennomføre en skadeanalyse?

PRIS

FRA NOK 1100

Frist for påmelding

19.8.2020

Dato og tid

09.09.2020 - 10.09.2020

Sted

DNV GL, Høvik

 • Antal plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Forening for Vedlikehold

 • Materialrelaterte skader påvirker sikkerhet, miljø og økonomi.
  Det å gjennomføre en materialskadeundersøkelse er viktig av to hovedårsaker;
  1) Læring
  2) Hindre gjentakelse
  Det er derfor viktig å vite hvordan man skal gjennomføre en skadeundersøkelse på mest mulig effektiv måte. Gjennom dette kurset ønsker vi å formidle ”beste praksis” innenfor området. Kurset er praktisk rettet, presenterer en systematikk som kan benyttes innenfor alle industrisegmenter og gjennomgår eksempler på hvordan skadeanalyser bør gjennomføres i praksis.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til alle som arbeider med materialrelaterte problemstillinger i alle typer industri både til lands og til vanns, bygg og anlegg og energiprodusenter. Selv om kursets hovedmålgruppe er personer som jobber med drift av anlegg og utstyr, vil også personer som jobber med design av anlegg ha stort utbytte av kurset. I tillegg vil personer som jobber med claims/erstatnigskrav (f.eks. innkjøpere) og produktutviklere ha utbytte av kurset.

  Det er en fordel med noe grunnleggende kunnskaper om materialer, men er ingen forutsetning for deltakelse på kurset.

  Om kurset

  Funksjonaliteten til strukturer, utstyr og komponenter avhenger i stor grad av hvilke materialer som velges og miljøet og driftsbetingelsene som de er eksponert mot. Dessverre oppstår det av og til materialrelaterte skader under drift. Noen ganger er det enkelt å fastslå skadetype og forklare årsaken til skaden. Andre ganger er vanskeligere og mer omfattende undersøkelser nødvendig for å finne rotårsaken til at skaden oppstod. I slike tilfeller er det viktig å ha etablert en systematikk for å sikre at alle muligheter gjennomgås og at alle viktige informasjonskilder (som prosess-/operasjonsbetingelser, driftshistorikk, vedlikehold, inspeksjon) blir systematisert og analysert.


  Materialskader skjer i de fleste bransjer som bygg og anlegg, transportsektoren, landbasert industri, havbruksnæringen og energi-produksjon. Selv om det ofte er det økonomiske aspektet som trekkes frem ved skader, har vi flere eksempler gjennom de siste årene hvor material relaterte skader også har ført til alvorlige personskader og dødsfall.

  Arrangører

  Norsk Forening for Vedlikehold

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  09.09.202010.09.2020

  Sted

  DNV GL, Høvik

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/fb960015-e340-4f9c-aeb4-f2fa861a6694.jpg/download?access_token=

  Mario Søfferud

  Engineer

  DNV GL AS

  Mario Søfferud ble utdannet ved NTNU, Materialteknologi i 2008 og har siden da jobbet hos DNV GL på Høvik. I DNV GL har han jobbet med skadeundersøkelser, feltundersøkelser, metallurgi samt rådgivning innenfor materialteknologi. Han har gjennomført skadeundersøkelser på forskjellige systemer og komponenter for kunder i olje & gass, maritim og annen industri. Mario er også ansvarlig for metall-urgisk laboratorium på Høvik.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f6ed133f-2b68-49c8-a6e3-d636c2d8137d.jpg/download?access_token=

  Roy Johnsen

  Professor

  NTNU INSTITUTT FOR MASKINTEKNIKK OG PRODUKSJON

  Roy Johnsen har mer enn 30 års erfaring fra korrosjon og korrosjons-beskyttelse i landbasert og offshore industri. Han har industrierfaring, men har de siste 12 årene jobbet som professor ved NTNU. Han jobber aktivt som rådgiver for industrien i tillegg til at han benyttes flittig som foredragsholder på kurs og konferanser.


  Annen informasjon

  Pris:
  Kr. 7.900,- for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)
  Kr. 9.200,- for andre
  Avgiften er inkl. kursmateriell, ekskl. lunsjer og opphold.

  For samtlige deltakere kommer det i tillegg en dagpakke (lunsj/bevertning) á kr 550,- + mva pr. dag.

  Hotell:
  Bestilles av den enkelte.
   

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris (ev. tillegg/dagpakker faktureres). 
   

  PÅMELDINGSREGLER
  Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLING:
  Påmeldingsfrist 19. august 2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling mindre enn 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  09.09.202010.09.2020

  DNV GL, Høvik