Maskinforskriften_Choo.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

MASKINFORSKRIFTEN, Forskrift om maskiner


PRIS

Fra NOK 4250

Frist for påmelding

22.9.2020

Nettkurs - KRAN OG LØFT

MASKINFORSKRIFTEN, Forskrift om maskiner

PRIS

FRA NOK 4250

Frist for påmelding

22.9.2020

Dato og tid

13.10.2020 - 13.10.2020

Sted

Quality Norway

 • Antal plasser
 • 10 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

  Norsk Forening for Vedlikehold

 • ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS

  Kurset er laget for å gi en innføring i og en forståelse av maskindirektivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte.

  Kurset er en oppdatert, digitalisert utgave av det kurset Quality Norway AS har gjennomført som dagskurs de senere årene.

  Målgruppe

  Kurset retter seg mot produsenter, leverandører, innkjøpere, vedlikeholdsledere, vedlikeholdspersonell, kontrollører og fagledere, samt andre som i sitt daglige virke arbeider med planlegging og bruk av maskiner og sikkerhetskomponenter

  Om kurset

  Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

  Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtagbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.

  For maskiner som er unntatt fra forskriftene etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis produsentforskriften og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.

  Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.
   

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  Norsk Forening for Vedlikehold

  10 ledige plasser

  Dato og tid

  13.10.202013.10.2020

  Sted

  Quality Norway

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f959ce52-3ec0-4f8c-b2c8-7b6f39e642fc.jpg/download?access_token=

  Hermod Pettersen

  NORSK KRANINSPEKSJON AS

  Hermod Pettersen har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i 28 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod har drevet eget konsulentselskap siden 2014 og er fagleder for sakkyndig virksomhet i Norsk Kraninspeksjon AS. Han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk. Hermod Pettersen har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i 28 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod har drevet eget konsulentselskap siden 2014 og er fagleder for sakkyndig virksomhet i Norsk Kraninspeksjon AS. Han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.


  Annen informasjon

  PRIS

  Kr. 4.250,- for medlemmer av KranTeknisk Forening / Norsk Forening for Vedlikehold
  Kr. 4.990,- for andre deltakere
   
   

  DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Varighet: 08.30 - 15.00


  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være summeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart. 
  Det sendes ut deltakerbevis etter at kurset er gjennomført.


  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   


  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris 

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist22. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  13.10.202013.10.2020

  Quality Norway