KontrollørG7.jpg

Kurs

KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G7 Taljer, vinjer, spill – Teori og praksis


PRIS

Fra NOK 1895

Frist for påmelding

2.11.2020

Kurs - KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G7 Taljer, vinjer, spill – Teori og praksis

PRIS

FRA NOK 1895

Frist for påmelding

2.11.2020

Dato og tid

30.11.2020 - 04.12.2020

Sted

Storefjell Resort Hotel, Gol

 • Antal plasser
 • 14 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av taljer, vinsjer, spill, revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F 3018 og F-3019 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1993.
   
  • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
  • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. 
  • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse  og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. 
  • Vi samarbeider kun med de beste!

  Målgruppe

  • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G7 Taljer, vinsjer, spill 
  • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll 
  • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
  • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
  • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G7 Taljer, vinsjer, spill 

  Om kurset

  Sakkyndige virksomheter utfører et arbeid som er av stor betydning for sikkerheten ved bruk av bro-/traverskraner. Det er sakkyndig virksomhetsansvar at taljer, vinsjer og spill blir kontrollert så grundig at skader og feil blir oppdaget i tide. Dårlig kontroll kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader og ulykker.

  Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill. 

  Kursets hovedmålsetning
  Etter endt kurs skal deltakeren gjennomføre en teoretisk og praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer, 
  sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill.
  Deltakeren skal også kunne gjennomføre en selvstendig sakkyndig periodisk kontroll.

  Forkunnskaper
  Deltakerne bør ha deltatt på og bestått kontrollørkurs G00 Generell del.

  For mer informasjon om kursets innhold - se program.


  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med Anita på anita.hansen@qualitynorway.no eller meld deg på via påmeldingsknapp.

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  14 ledige plasser

  Dato og tid

  30.11.202004.12.2020

  Sted

  Storefjell Resort Hotel, Gol

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f959ce52-3ec0-4f8c-b2c8-7b6f39e642fc.jpg/download?access_token=

  Hermod Pettersen

  NORSK KRANINSPEKSJON AS

  Hermod Pettersen har drevet med
  opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr
  i 28 år. Han ble valgt inn som leder av 
  KTF i 2011 og satt før det to år som 
  styremedlem av foreningen.

  Hermod har drevet eget konsulentselskap siden 2014 og er fagleder for sakkyndig virksomhet i Norsk Kraninspeksjon AS. 
  Han er leder av fagrådet i Norsk Sertifi-
  sering, samt fast representant i
  Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også 
  godkjentsom sakkyndig person iht. 
  sjøfartsdirektoratetsregelverk.


  Annen informasjon

  DET ER MULIG Å MELDE SEG PÅ ARRANGEMENTET ETTER FRISTEN, HVIS DET FREMDELES ER LEDIGE PLASSER.

  Pris:
  Kr 17.350,- inkl. for medlemmer i KTF.
  Kr 19.300,- for andre.
  Prisen inkluderer kursmateriell og eksamensavgift,
  ekskl. opphold. 

  Hotell:
  Helpensjon Storefjell Resort Hotel, Gol Helpensjon kr 1895,- pr. døgn bookes sammen med kurspåmelding. Betales direkte til hotellet av deltakerne ved avreise. 

  Avbestilling:
  Avbestillingsfrist er 2. november.
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  30.11.202004.12.2020

  Storefjell Resort Hotel, Gol