Forhandlingsteknikk_Choo.jpg

E-læring

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Forhandlingsteknikk


PRIS

Fra NOK 700

Frist for påmelding

27.8.2020

E-læring - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Forhandlingsteknikk

PRIS

FRA NOK 700

Frist for påmelding

27.8.2020

Dato og tid

17.09.2020 - 17.09.2020

Sted

Epicenter, Oslo

 • Antal plasser
 • 25 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Resultater gjennom kompetanse, kommunikasjon, adferd og prosess. Forhandlinger er et fag!

  Hvordan oppnå resultater gjennom bedre kompetanse i forhandlingsteknikk?

  • Forhandlingsstrategi
  • Forberedelser
  • Forhandlingsteknikk
  • Hvordan gå frem?
  • Hva skal til for å få til løsninger?
  • Menneskelige faktorer
  • Kommunikasjon
  • Relasjonsforståelse
  Kurset er meget relevant for de som arbeider med offentlige anskaffelser, bygg og anlegg, olje og gass og IKT leveranser.

  Målgruppe

  Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med kontrakter, tjenester, anskaffelser, salg, oppfølging av leveranser. Det passer for bedriftsledere, prosjektledere, byggeleder, ingeniører, økonomer og jurister, eller andre som ønsker å bli bedre til å oppnå gode resultater gjennom kommunikasjon, relasjon og forhandlingskompetanse. Det vies spesiell fokus mot prosjekter innen bygg- og anlegg og offshoreprosjekter.

  Om kurset

  Kunnskap om hva som virker i kommunikasjon og forhandlinger er viktig for å oppnå gode resultater. All virksomhet som innebærer utveksling av tjenester og ytelser gjennom kontrakter medfører at mennesker med forskjellig bakgrunn og interesser må forholde seg til hverandre. Måten man opptrer på har stor betydning for hvor gode løsninger man oppnår. Profesjonell, løsningsorientert og samarbeidsvillig står ofte i kontrast til taktisk, useriøs, vanskelig og urasjonell. Det gjelder å få til gode prosesser. Kompetanse og bruk av teknikker er stikkord for suksess.
   
  I noen forhandlinger handler det om å vinne, mens i andre er perspektivet at en løsning skal være god for mer enn en part. Prosjekter og samarbeidsavtaler kjennetegnes av dynamikk og endringer hvor balanse mellom partene skal ivaretas. Her vil den enkelte parts interesse måtte veies mot hva som bidrar til prosjektets suksess. Det blir vanskelig dersom den ene parts behov ikke ivaretas eller kommunikasjon og relasjon er konfliktfylt. Gode prosjekter kjennetegnes av god kommunikasjon og godt samarbeid.

  Kurset er basert på 4 faser hvor det gis teoretisk kunnskap og praktisk trening i forskjellige forhandlingssituasjoner - kontraktsforhandlinger, endringssituasjoner, konfliktløsning:
   

  1. Teoretisk gjennomgang med dialog og diskusjon. Deltakerne skal bli kjent med forhold som er av betydning ved forhandlinger, og hvordan de kan påvirke et utfall. Kunnskap og erfaringer om forhandlinger settes i et system.
  2. Praktisk trening, drilling, rollespill. Deltakerne organiseres i forhandlingsteam som får utdelt realistiske case hvoretter de skal forberede og gjennomføre forhandlinger med et annet team.
  3. Evaluering, tilbakemelding og refleksjon. Evaluering av forhandlingsprosessen og refleksjon er et vesentlig læringsmoment. Kursleder og deltakerne gir tilbakemeldinger som baseres på definerte kriterier. 
  4. Personlig utvikling som forhandler. Kurset har som mål at den enkelte skal få kunnskap og verktøy som gir mulighet for å videreutvikle seg etter at man er tilbake i hverdagen og på jobb. Deltakerne får med seg en metode hjem.


  Kurset har fokus på prosjektleveranser og samarbeidsavtaler, og det er meget praktisk og verktøyorientert.
   

  Påmelding:
  Send epost til kundeservice@qualitynorway.no eller meld deg på via Meld på-knappen.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  25 ledige plasser

  Dato og tid

  17.09.202017.09.2020

  Sted

  Epicenter, Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/80e4c182-ec55-4e25-938e-c3e5b4d8b27d.jpg/download?access_token=

  Morten Aagaard

  Advokat

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Morten Aagaard er partner i Marstrand AS. Han har lang erfaring fra prosjektorientert virksomhet innen Bygg og anlegg, Olje og gassektoren og maritim industri hvorav 10 års erfaring fra Aker, blant annet som prosjektleder og juridisk direktør. Morten har deltatt i et stort antall kontraktsforhandlinger. Han har bred erfaring med kontrakthåndtering i gjennomføringsfasen, samt sluttoppgjørsdiskusjoner og konflikter, nasjonalt og internasjonalt. Han har mange års erfaring med undervisning innen forhandlingsteknikk, kontrakter og prosjektledelse.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e85994bf-a18b-4b2e-a434-6419f4506c99.jpg/download?access_token=

  Mikkel Hessen

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Jurist - Advokatfullmektig
   

  • Entrepriserett, spesielt innen bransjene bygg og anlegg, olje og gass
  • Kontraktledelse
  • Offentlige anskaffelser
  • Utarbeidelse av anskaffelsesstrategier
  • Forhandlinger
  • Kontraktstrategier
  • Tvisteløsning


  Annen informasjon

  DET ER MULIG Å MELDE SEG PÅ ARRANGEMENTET ETTER FRISTEN, HVIS DET FREMDELES ER LEDIGE PLASSER.
   
  Pris:

  Kurspris kr 5.100.- 

  I tillegg kommer konferansepakke for lunsj og pausebevertning på kr 700,- + mva.

  Overnatting:
  Kursstedet ligger lett tilgjengelig rett ved Oslo S og det er mange overnattingstilbud i gangavstand.

  Avbestilling:
  Påmeldingsfrist 27. august.

  Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 30% av full pris. Avbestilling senest 7 dager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling godtas.

  17.09.202017.09.2020

  Epicenter, Oslo