Operasjoneltansvarlig_choo.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien


PRIS

Fra NOK 7300

Frist for påmelding

23.9.2020

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

PRIS

FRA NOK 7300

Frist for påmelding

23.9.2020

Dato og tid

14.10.2020 - 15.10.2020

Sted

Quality Norway

 • Antal plasser
 • 13 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS

  Operasjonell driftsstøtte skal gi faglig støtte vedrørende løfteutstyr og løfteoperasjoner. Dette er en viktig rolle for å ivareta sikkerheten og gi faglige råd og støtte til operasjonelt ansvarlige. Kurset oppfyller krav i NORSOK R-003 og R-005

  Målsettingen med kurset er å gi tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte.

  Alle installasjoner og Petroleumsanlegg på  land skal ha utpekt operasjonelt ansvarlige før løfteoperasjoner. Det er selskapet som skal utpeke denne rollen
   

  Om kurset

   

  Etter endt kurs skal deltakerne:

  1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
  2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  3. Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
  8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr

  Operasjonelt ansvarlig skal:
  • Sørge for at denne NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd.
  • Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  • Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder, og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  • Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift.
  • Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
  • Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt.
  • Oppnevne faddere.
  • Godkjenne øvelseskjøring med offshorekran.
  • Vurdere om en løfteinnretning kan klassifiseres som "enkel løfteinnretning"

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  13 ledige plasser

  Dato og tid

  14.10.202015.10.2020

  Sted

  Quality Norway

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/7b4ece88-8dfa-4ee1-b001-8ecdc11ada1d.jpg/download?access_token=

  Endre Johannes Fuglset

  Daglig Leder

  NORSK MASKINKONTROLL AS

  Endre J.Fuglset er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne: · Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet · Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore · Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet · Tidligere formann i KranTeknisk Forening · Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening · Løfterådgiver Skanska Norge · Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter · HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS


  Annen informasjon

  PRIS
  Kr. 7.300,-  for medlemmer av Kranteknisk Forening
  Kr. 8.600,- for andre

  DIGITALT, INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Dag 1: onsdag 14. oktober kl. 08.30 - 16.00
  Dag 2: torsdag 15. oktober kl. 08.30 - 16.30  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være summeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Den første halvtimen blir brukt på trening i den digitale samhandlingsløsningen. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart. 

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris 


  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 23. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  14.10.202015.10.2020

  Quality Norway