Teknisk driftsstøtte.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Teknisk ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien


PRIS

Fra NOK 4250

Frist for påmelding

3.9.2020

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Teknisk ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

PRIS

FRA NOK 4250

Frist for påmelding

3.9.2020

Dato og tid

24.09.2020 - 24.09.2020

Sted

Clarion Hotel Air Stavanger

 • Antal plasser
 • 27 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS

  Hensikten med kurset er å gi teknisk ansvarlig kunnskap for å kjenne til vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr. Opplæringen skal også gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.

  Målgruppe

  Kurset skal henvende seg til teknisk ansvarlig i petroleumsindustrien.

  Om kurset

  Teknisk driftsstøtte skal:

  • Gi faglig støtte til ledelsen vedrørende løfteutstyr og løfteoperasjoner.
  • Være selskapets kravsetter for selskapets styringssystem vedrørende materialhåndtering, tekniske krav/teknisk integritet for løfteutstyr, vedlikeholdsfilosofi og prosedyrer for løfteoperasjoner.
  • Gi faglige anbefaling ved behandling av avvik innenfor fagområdet.
  • Være faglig ansvarlig for oppdatering av styringssystem innenfor løfteutstyr og løfteoperasjoner.
  • Verifisere kvalitet av sakkyndig virksomhet, rapporter fra sakkyndig virksomhet,
  • samt oppfølging av pålegg og avvik,
  • Gi faglig støtte til design for materialhåndtering og valg av konsepter og løfteutstyr
  • ved utbygging av nye anlegg,
  • Gi faglig driftsstøtte ved planlegging av løfteoperasjoner, vedlikehold, reparasjon
  • og ombygging av løfteutstyr på eksisterende anlegg,
  • Være faglig ansvarlig for verifikasjonsprogram og verifikasjonsaktiviteter innenfor
  • fagområdet
  • Være faglig ansvarlig for forbedringsaktiviteter innenfor fagområdet
  • Være faglig ansvarlig for vurdering og oppfølging av sikkerhetsstatistikk innenfor fagområdet
  • Gi faglig støtte ved uønskede hendelser

  Teknisk ansvarlig skal:
  • Ivareta teknisk tilstand for løfteutstyr
  • Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert, implementert, utført og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr
  • Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp
  • Sikre at eventuelle kompenserende tiltak, pålegg og bruksbegrensinger blir iverksatt
  • Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig
  • Sikre at operatøren får tilgang til rapporter fra sakkyndig kontroll og dermed blir klar over avvik, pålegg og tidsfrister
  • Vurdere behov for og anbefale fornyelse og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukere,
  • Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  27 ledige plasser

  Dato og tid

  24.09.202024.09.2020

  Sted

  Clarion Hotel Air Stavanger

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/18403e49-07a9-43ff-96f5-9dad547c549b.jpg/download?access_token=

  Bjarte Rødne

  Overingeniør

  PETROLEUMSTILSYNET


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/c0e74eab-3259-4d29-9a24-2ba2534bbc1d.jpg/download?access_token=

  Terje Kvalvåg

  Fagsjef

  IKM KRAN OG LØFTETEKNIKK AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/7b4ece88-8dfa-4ee1-b001-8ecdc11ada1d.jpg/download?access_token=

  Endre Johannes Fuglset

  Daglig Leder

  NORSK MASKINKONTROLL AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/d5a9562d-0556-40dd-a02c-25db010331e9.jpg/download?access_token=

  Svein Harald Hetland

  Senior Eng.

  AKER BP ASA AVD STAVANGER


  Annen informasjon

  PRIS

  Kr. 4.250,- for medlemmer av KranTeknisk Forening 
  Kr. 4.990,- for andre deltakere
   
   

  DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Varighet: 08.30 - 16.30


  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være summeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart. 
  Det sendes ut deltakerbevis etter at kurset er gjennomført.


  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris (ev. tillegg/dagpakker faktureres). 


  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 3. seåptember. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling senest 3 dager før start, hvis ikke må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling godtas.

  24.09.202024.09.2020

  Clarion Hotel Air Stavanger