MobilkranPraksisChoo.jpg

Kurs

KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G1 Mobilkran - Praksis


PRIS

Fra NOK 1950

Frist for påmelding

15.3.2021

Kurs - KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G1 Mobilkran - Praksis

PRIS

FRA NOK 1950

Frist for påmelding

15.3.2021

Dato og tid

12.04.2021 - 15.04.2021

Sted

Rogaland Kranskole

 • Antal plasser
 • 12 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • Kurset følger opplæringsplanene for mobilkran revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F-2039 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992.
   
  • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
  • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. 
  • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. 
  • Vi samarbeider kun med de beste!

  Målgruppe

  • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G1 Mobilkran 
  • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll 
  • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
  • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
  • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G1 Mobilkran 


  Opptaksvilkår: Bestått teoretiske prøver for G1 Mobilkran.

  Kursdeltagerne bør på forhånd ha gjennomført kontrollørkurs 
  Generell del G00
  .

  Om kurset

  Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om kontrollprosedyrer og sjekklister, verktøy og utstyr, kontroll og rapportskriving.
  Deltakerne skal kunne gjennomføre en selvstendig sakkyndig periodisk kontroll på aktuell kontrollgruppe.

  Deltakerne skal kunne:

  • Funksjonsprøve forskjellige typer mobilkraner
  • Måle nødvendig trykk i hydrauliske anlegg
  • Sjekke om sikkerhetsutstyret og ventiler fungerer fredsstillende
  • Finne og utarbeide reparasjonsprosedyrer for eventuelle skader og deformasjoner på krankomponenter
  • Sjekke instruksjonsbok mot aktuell mobilkrantype
  • Sjekke om nødvendige sertifikater er i overensstemmelse med forskriftene
  • Gjennomføre korrekte lastprøver
  • Utfylle korrekte sertifikater, kontrollbok/-kort og rapporter


  Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at kandidaten har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om fagstoffet.

  Praktisk prøve omfatter:

  • Kontrollprosedyrer og sjekklister
  • Verktøy og utstyr
  • Kontroll
  • Rapportskriving


  Det brukes karakterskala: ”Bestått”/”Ikke bestått”.

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  12 ledige plasser

  Dato og tid

  12.04.202115.04.2021

  Sted

  Rogaland Kranskole

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/c0e74eab-3259-4d29-9a24-2ba2534bbc1d.jpg/download?access_token=

  Terje Kvalvåg

  Fagsjef

  IKM KRAN OG LØFTETEKNIKK AS

  Terje Kvalvåg jobber som teknisk- og faglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk AS i Stavanger. Han har tidligere jobbet i Certex Norge AS og Liebherr Werk Ehingen GmbH


  Annen informasjon

  Pris:
  Kr 19.900,- for medlemmer av KTF
  Kr 22.400,- for andre
  Avgiften inkluderer kursmateriell og eksamensavgift, ekskl. opphold. Dagpakke som inkluderer pausebevertning og lunsj kommer i tillegg, kr 390,- + mva pr. dag.

  HOTELL
  Bestilles av den enkelte.
  Gjesdal Gjestgiveri, tlf. 51 61 77 66
  Quality Hotel Residence, tlf. 51 60 57 00
  Gamla Værket, tlf. 51 68 51 70
  Hotel Sverre. tlf. 51 97 30 00
   
  AVBESTILLING:
  Avbestillingsfrist 15. mars 2021.
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

   

  12.04.202115.04.2021

  Rogaland Kranskole