OffentligeAnskaffelserCHOO.jpg

Kurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Offentlige anskaffelser – Varer, tjenester og entrepriser


PRIS

Fra NOK 1320

Frist for påmelding

21.9.2020

Kurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Offentlige anskaffelser – Varer, tjenester og entrepriser

PRIS

FRA NOK 1320

Frist for påmelding

21.9.2020

Dato og tid

13.10.2020 - 14.10.2020

Sted

Oslo

 • Antal plasser
 • 35 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

 • Anvendelse av det nye regelverket i praksis.

  På kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av offentlige anskaffelser, så som
  • Hvilke regler som kommer til anvendelse
  • Kvalifikasjonsprosessen – hvem får lov til å delta
  • Tilbudenes utforming og spørsmålet om avvisning
  • Den klassiske anbudskonkurransen
  • Forhandlet prosedyre
  • Tilbudskonkurranser
  • Rammeavtaler og minikonkurranser
  • Tildelingsprosedyren – hvem skal få oppdraget 
  Kurset ble fullstendig revidert i 2019.

  Målgruppe

  Kurset er utformet med tanke på alle som er involvert i det offentliges innkjøp av varer og tjenester, og inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Dette gjelder enten de er ansatte eller engasjerte av kommuner, staten eller offentligrettslige foretak. På samme måte er kurset rettet inn mot alle de som på leverandørsiden deltar i utarbeidelsen av tilbud og er med under gjennomføringen av konkurransen.

  Om kurset

  Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er etter hvert utviklet til et meget omfattende regelverk. Kunnskap om dette regelverket er en absolutt betingelse for alle de som på en eller annen måte er involvert i offentlige anskaffelser, enten dette er på oppdrags- eller leverandørsiden.

  På kurset behandles alle de sentrale problemstillingene innen offentlige anskaffelser. Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Den nyeste praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil bli gjennomgått for å vise hvorledes reglene anvendes på faktiske problemstillinger man støter på ved håndteringen av regelverket. På denne måten er kurset ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen.

  Begge foredragsholderne deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hver enkelt tema vil først bli forklart av foredragsholderne. Deretter vil rettspraksis og praktiske eksempler bli gjennomgått  for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.
   


  Kurspåmelding:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller via påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

  35 ledige plasser

  Dato og tid

  13.10.202014.10.2020

  Sted

  Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/5b27cca1-235b-449e-8d93-aed488d99d91.jpg/download?access_token=

  Lasse Simonsen

  Professor DR Juris

  UNIVERSITETET I OSLO

  Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2a42eda-9a47-46af-adbd-2b7d22fb37ba.jpg/download?access_token=

  Arne Scott

  Advokat

  PACTA ADVOKATFIRMA AS

  Arne Scott er advokat i Pacta advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg, og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.


  Annen informasjon

  Dette kurset arrangeres både som fysisk kurs og som livestream via Youtube.

  Pris:
  Kr. 9.200,- for medlemmer av NBEF
  Kr. 10.200,-  for andre.
  Ved fysisk deltakelse kommer det i tillegg konferansepakke (lunsj og bevertning) på kr 660,- + mva pr dag.

  Kurssted i Oslo:
  Er ikke fastsatt enda, men vil annonseres i god tid før kursstart.

  Livestreaming:
  Vi tilbyr livestreaming på YouTube for deltakere som ikke har anledning til å delta fysisk på kurset. Lenke sendes til påmeldte livestream-deltakere 12. oktober etter kl 1400. 

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingsknappen.

  Hotell:
  Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset.

  Volumrabatt:
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis kurspris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis kurspris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.
  Avbestilling:

  Påmeldingsfrist 21. september.
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  13.10.202014.10.2020

  Oslo