Marstrand2BRUKAS.jpg

Kurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Grunnkurs i samspillprosjekter


PRIS

Fra NOK 1300

Frist for påmelding

30.9.2020

Kurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Grunnkurs i samspillprosjekter

PRIS

FRA NOK 1300

Frist for påmelding

30.9.2020

Dato og tid

28.10.2020 - 29.10.2020

Sted

Scandic Nidelven, Trondheim

 • Antal plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Kurset gir en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter og hvordan konkurranser for samspillsprosjekter gjennomføres. Grunnkurset består av to moduler: 
   
  • "SAMSPILLPROSJEKTER"
  • "SAMSPILL - KONTRAKT OG KONKURRANSE"

  Målgruppe

  Kurset er utformet med tanke på alle som ønsker å få en konkret og praktisk forståelse for samspillkontrakter. Det er spesielt relevant for de som står overfor valg av kontraktstrategi hvor samspill kan være aktuelt.

  Om kurset

  GRUNNKURS 1 "SAMSPILLPROSJEKTER"

  Emneoversikt:
   

  • Prinsipper for samspillprosjekter
  • Ulike modeller for samspill og hvordan velge riktig
  • Kommersielle modeller
  • Parter i samspillet og tidspunkt for involvering
  • Organisering av samspillprosjekter
  • Fase 1 – Prosjektutvikling og veien frem til avtale for fase 2
  • Fase 2 – Gjennomføring

  Læringsutbytte:
   
  • Kunnskap om hva samspillprosjekter er, og når disse er egnet
  • Kunnskap om de viktigste suksessfaktorene og fallgruver for samspillprosjekter, og hvordan disse bør håndteres.
  • Innsikt i hva samspillprosjekter innebærer for organisasjon og ledelse
  • Innsikt i samspillsprosessene

  GRUNNKURS 2 "SAMSPILL - KONTRAKT OG KONKURRANSE"

  Emneoversikt:
   
  • Ulike kontraktsmodeller for samspillprosjekter
  • Kontraktstruktur
  • Kommersiell modell
  • Organisasjon
  • Kontraktstandarder og nødvendige tilpasninger
  • Anskaffelsesprosessen og konkurranser

  Læringsutbytte:
   
  • Forståelse for de viktigste prinsipielle avgjørelsene man må ta før man utarbeider en kontrakt for et samspillsprosjekt
  • Kunnskap om utarbeidelse av kontrakt og konkurransegrunnlag i et samspillsprosjekt
  • Innsikt i nødvendige tilpasninger av standardkontrakter for samspillprosjekter
  • Innsikt i hvordan best gjennomføre anskaffelse / konkurranse for et samspillprosjekt
  • Forståelse av fordeler og ulemper ved forskjellige kontraktsmodeller og kommersielle modeller
  • Forståelse for systemet og logikken bak samspillskontrakter, og hva som utgjør en god samspillskontrakt
  • Kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser i samspillprosjekt
   

  Forutsetninger:
  Grunnkurs 2 forutsetter at man har tatt grunnkurs 1 «Samspillprosjekter». Grunnkurs 1 gir deg forståelsen for samspillprosjekter som du bør ha før du utarbeider kontrakt og gjennomfører en anskaffelsesprosess.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  28.10.202029.10.2020

  Sted

  Scandic Nidelven, Trondheim

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/80e4c182-ec55-4e25-938e-c3e5b4d8b27d.jpg/download?access_token=

  Morten Aagaard

  Advokat

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Morten Aagaard har mer enn 30 års erfaring som leder, rådgiver og prosjektleder med prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, olje og gass-industrien og IT-bransjen som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet i domstolen, i industrien med ulike lederoppgaver og vært partner i konsulentfirma og advokatfirma.

  Et av Mortens hovedfelt er tidlig fase av prosjekter. Han har ledet an utviklingen av kontrakt og gjennomføringsstrategier for flere av de store byggherrene i offentlig sektor, både for prosjekter og metodikk som del av styringssystemene. Morten arbeider med alle gjennomføringsmodeller, men har de siste årene hatt et spesielt fokus på samspill og teamutvikling. Han har bistått et stort antall prosjekter, utviklet metodikk for samspill, konkurransegrunnlag og kontraktmodeller. Han har undervist mer enn 1000 personer i samspillprosjekter.
   
  Forhandlinger og konfliktløsning har vært et interesseområde i mer enn 30 år. Morten er utdannet CORE NLP Coach, og har gode forutsetninger for å bidra til løsninger utenfor domstolen.
   
  Morten er en ettertraktet foreleser og får svært gode tilbakemeldinger.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/c6ac9eb0-7f6c-40c9-b6b8-84b09383b46c.jpg/download?access_token=

  Morten Christensen

  Senior Manager

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Morten Christensen har 35 års erfaring fra bygge- og anleggsnæringen. Mortens hovedfokus er kontrakt og gjennomføringsstrategi, konkurranser, prosjektutvikling og gjennomføring av samspillsmodeller. Han benyttes som samspillskonsulent i et stort antall prosjekter. Med kombinasjonen av operativ erfaring og god forståelse av samspill bistår han både byggherrer, rådgivere og entreprenører i å lykkes med gjennomføring av prosjektene i samsvar med felles mål.
  Han har utviklet kontraktmodeller og kurs innen samspill som gjennomføringsmodell og bistår ulike organisasjoner med kompetanseutvikling og virksomhetsprosesser innen dette feltet.

  Morten er en erfaren og etterspurt foreleser.
   


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/78f075ea-6b4d-4d29-9400-02afceee46f6.jpg/download?access_token=

  Erik Aursnes Dammen

  MARSTRAND AS

  Erik Dammen har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har gjennom hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.

  Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca. 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer. Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/85f919a5-7804-4f33-a379-3b7077ce0f4d.jpg/download?access_token=

  Lars Kristian Hunn

  MARSTRAND AS

  Lars Kristian Hunn har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling.

  Lars Kristian har en spesiell evne til raskt å etablere god samhandling i prosjekter og han brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig.

  Gjennom erfaringer fra over 30 store prosjekter utviklet han en metode for adferds- og personlighetsbasert team- og kulturbygging (Team- og prestasjonsledelse: bransjepris for beste metode å bygge team i 2017). Denne metoden bruker nå Marstrand for å hjelpe kundene med evaluering, utvelgelse og utvikling av høyt presterende team.

  Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer og har omfattende erfaring på utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram og ulik kursvirksomhet


  Annen informasjon

  PRIS
  kr. 8650,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
  kr 9.800,- for andre


  I tillegg kommer konferansepakke for lunsj og pausebevertning på kr. 650,- + mva pr. dag.

  GJENNOMFØRING
  28. oktober kl. 08.30-17.00
  29. oktober kl. 08.30-17.00

  Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og øvelser. Kursleder sørger for at læringen både er praktisk, teoretisk og erfaringsbasert.

  Hotell:
  Deltakerne må selv bestille hotellrom for dette kurset. For rom/frokost på Scandic Nidelven (kr.1470,- pr natt) vennligst ring tlfnr. 73568000 og oppgi bookingkode . Romblokken holdes av til 13. oktober.
   

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT 

  Dersom det er flere i din bedrift som ønsker å gå kurset, ta kontakt med oss for et godt tilbud: kundeservice@qualitynorway.no 

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 30. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter påmeldingsfrist gir ingen refusjon.

  28.10.202029.10.2020

  Scandic Nidelven, Trondheim