Marstrand2BRUKAS.jpg

Nettkurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Organisering og prosjekteierstyring (Spesialisering 3)


PRIS

Fra NOK 4200

Frist for påmelding

3.9.2020

Nettkurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Organisering og prosjekteierstyring (Spesialisering 3)

PRIS

FRA NOK 4200

Frist for påmelding

3.9.2020

Dato og tid

10.09.2020 - 10.09.2020

Sted

Quality Norway

 • Antal plasser
 • 14 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Prosjekteierstyring er en uttalt suksessfaktor i alle prosjekter. Flere prosjekter ville hatt suksess hvis prosjekteierstyringen og ledelsespåvirkningen ble forbedret og mer samkjørt med prosjektets behov. Enhver leder i organisasjonen med en tilknytning til prosjektet bør ha en god forståelse for hvordan deres ledelse best utøves ovenfor prosjektet i roller som bestiller, prosjekteier, kravstiller, ressurseier, medlem i styringsgruppe, og liknende.

  Dette kurset tar for seg hva som konkret vil være annerledes og som man spesielt må tenke på i den overordnete organiseringen og prosjekteierstyringen av et samspillprosjekt.

  Målgruppe

  Oppdragsgivere og leverandører, ledere, prosjektledere, prosjekteiere, byggeledere, prosjekteringsledere, prosjektstøtteressurser, prosjektressurser, innkjøpere, kontraktledere, HR-personell, organisasjonsutviklere.

  Om kurset

  Emneoversikt

  • Prinsipper for samspillprosjekter
  • Virksomhetsledelsens betydning for vellykkede samspillprosjekter
  • Organisering av samspillprosjekter
  • Prosjekteierrollen i samspillprosjekter
  • Styringsgrupper og samspillstyre
  • Tilpasning av virksomhetens prosjektmodell til samspillprosjektet
  • Prosjekteierstyring i ulike faser – før samspill iverksettes, fase 1 «prosjektutvikling» og fase 2 «gjennomføring»

  Læringsutbytte
  • Forstå hva det innebærer å utøve god prosjekteierstyring i samspillprosjekter
  • Kunnskap om den overordnete organiseringen av samspillsprosjekter
  • Innsikt i hvordan man bør jobbe i styringsgrupper og samspillstyre
  • Kjennskap til de viktigste prosjekteierstyringsoppgavene gjennom samspillsprosjektets livsløp
   

  Forutsetning
  Grunnkurs i samspillprosjekter må tas før spesialisering 3 og 4.Grunnkursene består av en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter, og hvordan konkurranser for samspillsprosjekter gjennomføres.

  For personer som er lite kjent med prosjekteierstyring, anbefales det å ta kurset «Prosjektrettet ledelse» i forkant av workshop.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  14 ledige plasser

  Dato og tid

  10.09.202010.09.2020

  Sted

  Quality Norway

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/85f919a5-7804-4f33-a379-3b7077ce0f4d.jpg/download?access_token=

  Lars Kristian Hunn

  MARSTRAND AS

  Lars Kristian Hunn har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling.

  Lars Kristian har en spesiell evne til raskt å etablere god samhandling i prosjekter og han brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig.

  Gjennom erfaringer fra over 30 store prosjekter utviklet han en metode for adferds- og personlighetsbasert team- og kulturbygging (Team- og prestasjonsledelse: bransjepris for beste metode å bygge team i 2017). Denne metoden bruker nå Marstrand for å hjelpe kundene med evaluering, utvelgelse og utvikling av høyt presterende team.

  Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer og har omfattende erfaring på utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram og ulik kursvirksomhet


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/78f075ea-6b4d-4d29-9400-02afceee46f6.jpg/download?access_token=

  Erik Aursnes Dammen

  MARSTRAND AS

  Erik Dammen har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har gjennom hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.

  Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca. 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer. Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6


  Annen informasjon

  PRIS
  kr 4.200,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
  kr 4.900,- for andre

  NETTBASERT KURS

  1-dags workshop. Workshopen vil ha et ledelsesfokus og ta for seg forskjeller mellom tradisjonelle prosjekter og samspillprosjekter, viktige forhold å ta hensyn til og ivareta i prosjekteierstyringen, konkrete råd og tips, samt diskusjoner, erfaringsoverføring og refleksjon deltakerne imellom. 

  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom.  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging dagen før kursstart. 
   

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT 

  Dersom det er flere i din bedrift som ønsker å gå kurset, ta kontakt med oss for et godt tilbud: kundeservice@qualitynorway.no 

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 3. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  10.09.202010.09.2020

  Quality Norway