Marstrand2BRUKAS.jpg

Kurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Samspillprosjekter


PRIS

Fra NOK 700

Frist for påmelding

9.10.2020

Kurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Samspillprosjekter

PRIS

FRA NOK 700

Frist for påmelding

9.10.2020

Dato og tid

13.10.2020 - 13.10.2020

Sted

Oslo

 • Antal plasser
 • 25 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Kurset gir en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter. 

  Målgruppe

  Oppdragsgivere og leverandører, ledere, prosjektledere, prosjekteiere, byggeledere, prosjekteringsledere, prosjektstøtteressurser, prosjektressurser, innkjøpere, kontraktledere, HR-personell, organisasjonsutviklere.

  Om kurset

  Emneoversikt:
   

  • Prinsipper for samspillprosjekter
  • Ulike modeller for samspill og hvordan velge riktig
  • Kommersielle modeller
  • Parter i samspillet og tidspunkt for involvering
  • Organisering av samspillprosjekter
  • Fase 1 – Prosjektutvikling og veien frem til avtale for fase 2
  • Fase 2 – Gjennomføring

  Læringsutbytte:
   
  • Kunnskap om hva samspillprosjekter er, og når disse er egnet
  • Kunnskap om de viktigste suksessfaktorene og fallgruver for samspillprosjekter, og hvordan disse bør håndteres.
  • Innsikt i hva samspillprosjekter innebærer for organisasjon og ledelse
  • Innsikt i samspillsprosessene

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  25 ledige plasser

  Dato og tid

  13.10.202013.10.2020

  Sted

  Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/80e4c182-ec55-4e25-938e-c3e5b4d8b27d.jpg/download?access_token=

  Morten Aagaard

  Advokat

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Morten Aagaard har mer enn 30 års erfaring som leder, rådgiver og prosjektleder med prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, olje og gass-industrien og IT-bransjen som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet i domstolen, vært juridisk direktør i Akerkonsernet og partner i flere advokatfirma.
  Et av Mortens hovedfelt er tidlig fase av prosjekter. Han har utviklet metodikk for valg av kontrakt og gjennomføringsstrategi i prosjekter, og har som rådgiver for offentlige virksomheter som Statsbygg, Bane NOR, Nye Veier, Avinor, Politiet, Forsvaret, en rekke kommuner og private oppdragsgivere vært en drivkraft i utviklingen av nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller i bygg og anleggsbransjen. Morten arbeider med alle gjennomføringsmodeller, men har de siste årene vært sentral i utviklingen av samspillsmodeller i BAE bransjen.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/78f075ea-6b4d-4d29-9400-02afceee46f6.jpg/download?access_token=

  Erik Aursnes Dammen

  MARSTRAND AS

  Erik Dammen har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har gjennom hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.

  Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca. 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer. Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/85f919a5-7804-4f33-a379-3b7077ce0f4d.jpg/download?access_token=

  Lars Kristian Hunn

  MARSTRAND AS

  Lars Kristian Hunn har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling.

  Lars Kristian har en spesiell evne til raskt å etablere god samhandling i prosjekter og han brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig.

  Gjennom erfaringer fra over 30 store prosjekter utviklet han en metode for adferds- og personlighetsbasert team- og kulturbygging (Team- og prestasjonsledelse: bransjepris for beste metode å bygge team i 2017). Denne metoden bruker nå Marstrand for å hjelpe kundene med evaluering, utvelgelse og utvikling av høyt presterende team.

  Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer og har omfattende erfaring på utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram og ulik kursvirksomhet


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/c6ac9eb0-7f6c-40c9-b6b8-84b09383b46c.jpg/download?access_token=

  Morten Christensen

  Senior Manager

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Morten Christensen har 35 års erfaring fra bygge- og anleggsnæringen. Mortens hovedfokus er kontrakt og gjennomføringsstrategi, konkurranser, prosjektutvikling og gjennomføring av samspillsmodeller. Han benyttes som samspillskonsulent i et stort antall prosjekter. Med kombinasjonen av operativ erfaring og god forståelse av samspill bistår han både byggherrer, rådgivere og entreprenører i å lykkes med gjennomføring av prosjektene i samsvar med felles mål.
  Han har utviklet kontraktmodeller og kurs innen samspill som gjennomføringsmodell og bistår ulike organisasjoner med kompetanseutvikling og virksomhetsprosesser innen dette feltet.

  Morten er en erfaren og etterspurt foreleser.


  Annen informasjon

  PRIS
  kr. 4.200,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
  kr 4.900,- for ikke-medlemmer
  I tillegg kommer konferansepakke for lunsj og pausebevertning på kr 700,- + mva pr. dag.

  DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  kl. 08.30-17.00

  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging dagen før kursstart. 

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT 

  Dersom det er flere i din bedrift som ønsker å gå kurset, ta kontakt med oss for et godt tilbud: kundeservice@qualitynorway.no 

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 5. mai. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter påmeldingsfrist gir ingen refusjon.

  13.10.202013.10.2020

  Oslo