Marstrand2BRUKAS.jpg

Kurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Evaluering og valg av team (Spesialisering 1)


PRIS

Fra NOK 4200

Frist for påmelding

10.9.2020

Kurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Evaluering og valg av team (Spesialisering 1)

PRIS

FRA NOK 4200

Frist for påmelding

10.9.2020

Dato og tid

17.09.2020 - 17.09.2020

Sted

Oslo

 • Antal plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • De fleste er enige om at det er menneskene som er den største suksessfaktoren for et prosjekt. Et godt team handler ikke bare om summen av den enkeltes kunnskap og erfaring, vi må også jobbe godt sammen. Det er derfor viktig å vite hva som kjennetegner et godt team og sikre at man får dette i prosjektet – vi kaller det et høyt presterende team.

  Målgruppe

  Oppdragsgivere og leverandører, ledere, prosjektledere, prosjekteiere, byggeledere, prosjekteringsledere, prosjektstøtteressurser, prosjektressurser, innkjøpere, kontraktledere, HR-personell, organisasjonsutviklere.

  Om kurset

  Emneoversikt
   

  • Kriterier for høyt presterende team
  • Byggherrens team som faktor i utarbeidelse av forespørsel
  • Tildelingskriterier for valg av individer og team
  • Sette sammen, dokumentere og presentere tilbudt team
  • Evaluering av teamkompetanse ved bruk av oppgaveløsning
  • Intervjuguider
  • Observasjon og evaluering av individer og team
  • Metodikk
   

  Læringsutbytte
   

  • Ha forståelse for hva et godt team er
  • Kunnskap om hvordan man kan etterspørre et egnet team som del av anskaffelse
  • Kunnskap om hvordan man går frem for å sette sammen og presentere et team som tilbyder
  • Ha innsikt i hvordan man kan gå frem for å velge riktig leverandør på en saklig og profesjonell måte
  • Ha innsikt i verktøy og metode for å evaluere og velge team
  • Kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser i teamevaluering

  Forutsetning:
  «Grunnkurs i samspillprosjekter» være gjennomført i forkant av spesialiseringene. Grunnkursene består av en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter, og hvordan konkurranser for samspillsprosjekter gjennomføres.

  Skal vi lykkes med å få gode team må oppdragsgivere beskrive kravene til team slik at leverandørene kan tilby team som etterspurt. Skal dette gi verdi, så må team bety noe i evaluering av tilbud og tildeling av oppdrag. De fleste har erfaring med å etterspørre og evaluere CV-er og gjennomføre intervju med enkeltpersoner, men hvordan verifisere at det tilbudte team-et har gode forutsetninger for å lykkes som et team? Selv om mange liker tanken, er det fortsatt ofte ukjent terreng å evaluere det tilbudte teamets evne til å jobbe sammen. Spesielt utfordrende kan det oppleves i offentlige konkurranser hvor forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet er grunnleggende prinsipper. Workshopen omhandler også hvordan en leverandør best setter sammen og presenterer sitt team i et tilbud.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  17.09.202017.09.2020

  Sted

  Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/85f919a5-7804-4f33-a379-3b7077ce0f4d.jpg/download?access_token=

  Lars Kristian Hunn

  MARSTRAND AS

  Lars Kristian Hunn har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling.

  Lars Kristian har en spesiell evne til raskt å etablere god samhandling i prosjekter og han brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig.

  Gjennom erfaringer fra over 30 store prosjekter utviklet han en metode for adferds- og personlighetsbasert team- og kulturbygging (Team- og prestasjonsledelse: bransjepris for beste metode å bygge team i 2017). Denne metoden bruker nå Marstrand for å hjelpe kundene med evaluering, utvelgelse og utvikling av høyt presterende team.

  Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer og har omfattende erfaring på utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram og ulik kursvirksomhet


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/78f075ea-6b4d-4d29-9400-02afceee46f6.jpg/download?access_token=

  Erik Aursnes Dammen

  MARSTRAND AS

  Erik Dammen har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har gjennom hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.

  Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca. 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer. Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6


  Annen informasjon

  PRIS
  kr 4.200,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
  kr 4.900,- for andre

  KURSOPPLEGG

  1-dags workshop. Gjennom teori og gruppeoppgaver vil deltakerne få god innsikt i hva som kjennetegner et godt team, samt metode for å sett sammen og evaluere team opp mot hverandre.
  Grunnkurs i samspillprosjekter må være gjennomført før gjennomføring av spesialisering 1. 
  Spesialisering 1 må tas før spesialisering 2. 

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.
   

  VOLUMRABATT 

  Dersom det er flere i din bedrift som ønsker å gå kurset, ta kontakt med oss for et godt tilbud: kundeservice@qualitynorway.no 

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 10. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  17.09.202017.09.2020

  Oslo