Marstrand2BRUKAS.jpg

Kurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Praktisk gjennomføring av samspill (Spesialisering 4)


PRIS

Fra NOK 4200

Frist for påmelding

29.10.2020

Kurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Praktisk gjennomføring av samspill (Spesialisering 4)

PRIS

FRA NOK 4200

Frist for påmelding

29.10.2020

Dato og tid

05.11.2020 - 05.11.2020

Sted

Oslo

 • Antal plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Samspill som gjennomføringsmodell er ny for mange og bransjen er i ferd med å utvikle praksis for hvordan slike prosjekter skal gjennomføres. Det er mange elementer som skal settes sammen, og folk som inngår i prosjektet har ulike erfaringer og referanser. Mange etterspør erfaringer og hvordan samspillet skjer i praksis. I denne workshopen legger vi vekt på å gi svar på disse spørsmålene, og som tar for seg hvordan et samspillprosjekt gjennomføres i praksis etter at kontrakten er inngått. Fokus er på oppstart, prosjektutviklingsprosessen og hvordan man arbeider for å komme frem til enighet om målpris. Videre blir styringsdelen av prosjektet under gjennomføring vektlagt, og innføring av VDC som prosesstyringsverktøy.

  Målgruppe

  Oppdragsgivere og leverandører, ledere, prosjektledere, prosjekteiere, byggeledere, prosjekteringsledere, prosjektstøtteressurser, prosjektressurser, innkjøpere, kontraktledere, HR-personell, organisasjonsutviklere.

  Om kurset

  Emneoversikt

  • Oppstartsamling med etablering av felles mål og organisasjon
  • VDC som prosesstyringsverktøy
  • Prosjektutvikling med fokus på prosjektmål
  • Estimeringsprosess og utvikling av målpris
  • Overgang til fase 2 - Gjennomføring
  • Styring og ledelse under fase 2
  • Case studie
    

  Læringsutbytte

  • Forstå samspillprosessen i praksis
  • Innsikt i hvordan samspill skiller seg fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller
  • Kunnskap om hvordan en god prosjektutviklingsprosess bør gjennomføres
  • Kunnskap om hvordan styring av prosjektet bør være under gjennomføring
  • Innsikt i  hvordan man kan sikre de viktige suksessfaktorene for prosjektet i praksis


  Forutsetning:
  Grunnkurs i samspillprosjekter må tas før spesialisering 3 og 4. Grunnkursene består av en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter, og hvordan konkurranser for samspillsprosjekter gjennomføres.

  Politiets Nasjonale Beredskapssenter, som er statens pilotprosjekt på samspill vil bli brukt som case studie. Prosjektet har vært et foregangsprosjekt for verdistyrt prosjektutvikling, styring og ledelse på alle nivåer og god samarbeidskultur. Prosjektmålene innfris. Prosjektsjef Paul Torgersen vil gi innsyn i hvordan man arbeidet fra start til slutt med samspill.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  05.11.202005.11.2020

  Sted

  Oslo

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e1fdb106-5d40-494f-8a13-d90e80e0fe81.jpg/download?access_token=

  Tobias Saltveit

  MARSTRAND AS

  Tobias Saltveit har 12 års erfaring fra bygge- og entreprenørbransjen. Tobias har de siste årene solid erfaring fra prosjektutvikling og gjennomføring av Bispevika prosjektet i tett samhandling med kunde Oslo S Utvikling. Her har gjennomføringsstrategi, teamutvikling og samhandling vært sentrale begreper.

  Kontraktstrategi, kontrahering og operativ ledelse av større tverrfaglige prosjekteringsgrupper er en styrke hos Tobias. Operasjonalisere teambygging mellom kontraktsparter har vært en suksessfaktor for han arbeidshverdag.

  Han har også vært en aktiv del av Lean miljøet i Norge deriblant som styremedlem i Lean Construction Norge. Gjennom hans VDC sertifisering fra Standford University har implementering av Lean, VDC og digitale løsninger har vært en sentral del av hans arbeid de siste årene.


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f1cc93da-78ea-4c36-9138-cf06028594dc.jpg/download?access_token=

  Paul Torgersen

  Partner

  MARSTRAND ADVOKATFIRMA AS

  Paul Torgersen har 25 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver og prosjektleder fra prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, Forsvaret, IT-bransjen, infrastruktur (kraft, telenett, jernbane og vei), olje- og gass-industrien og offentlig sektor. Han ledet oppbygging av Metier Consulting i perioden fra oppstarten i 2000 til 2016 hvor virksomheten hadde 65 ansatte og 150 millioner kroner i omsetning. Han har tidligere erfaring fra Det norske Veritas og Norske Skog.

  Han har ledet prosjektet Politiets nasjonale beredskapssenter siden oppstarten av forprosjektet i 2016.. Politiets Nasjonale Beredskapssenter, er statens pilotprosjekt på samspill. Prosjektet er et foregangsprosjekt for verdistyrt prosjektutvikling, styring og ledelse på alle nivåer og god samarbeidskultur. Det gjennomføres nå en utstrakt kompetanseoverføring fra dette prosjektet til andre samfunnskritiske prosjekter.

  Pauls er også uavhengig kvalitetsikrer og rådgiver for prosjekteiere i store samfunnskritiske investeringsprosjekter. Paul har ledet og deltatt i en rekke forbedringsoppdrag. Oppdragene har bestått i ledelse av strategiprosesser, vurdering av prosjektgjennomføringsevne, utvikling og implementering av policy for prosjekteierstyring, organisasjonsutvikling, kurs og forbedringsworkshops for ledelsen og ansatte, samt utbedring av prosjektrammeverk.

  Foredrag og kompetanseutvikling er et av hans hovedfelt. Han er en etterspurt foreleser og

  bidragsyter innenfor temaer som prosjekteierstyring, prosjektledelse, samspillkontrakter og verdistyrt prosjektutvikling.


  Annen informasjon

  PRIS
  kr 4.200 for medlemmer Norges bygg- og eiendomsforening
  kr 4.900,- for andre

  KURSOPPLEGG

  1-dags praktisk workshop der deltakerne får førstehåndserfaring med de viktige temaene.
   

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  VOLUMRABATT

  Dersom det er flere i din bedrift som ønsker å gå kurset, ta kontakt med oss for et godt tilbud: kundeservice@qualitynorway.no 


  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 29. oktober. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  05.11.202005.11.2020

  Oslo