Forsidebilde1.jpg

Møte

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

NBEF Medlemsmøte Byggkvalitet


Frist for påmelding

21.8.2020

Møte - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

NBEF Medlemsmøte Byggkvalitet

PRIS

FRA NOK 0

Frist for påmelding

21.8.2020

Dato og tid

24.08.2020 - 24.08.2020

Sted

Quality Norway

 • Antal plasser
 • 50 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

 • Digitalt medlemsmøte i Norges bygg- og eiendomsforening om byggkvalitet.
  Rapporten "Forsvarlig byggkvalitet - kompetanse, kontroll og seriøsitet" ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2020. Denne er nå ute på høring, med frist 1. september.

  Etter medlemsmøtet 11. mai om dette temaet utarbeider NBEF et utkast til høringssvar.

  Utkastet vil bli publisert her medio august.

  NBEF vil gjerne ha dine sysnpunkter og tilbakemeldinger på utkastet før endelig høringssvar skal sendes inn senest 1. september. 

  Program
  08.15 Teams-møtet er åpent - Vi kommer oss på nett
  08.30 Møtestart - Velkommen og praktisk info v/ Siri Ulvin
  08.35 Presentasjon av utkastet til NBEFs høringssvar på Byggkvalitetsutvalgets innstilling
  v/Svein Bjørberg, professor emeritus NTNU / Multiconsult
  09.00 Kort pause             
  09.05 Innspill og spørsmål, dialog, diskusjon
  09.40 Oppsummering og avslutning
  09.45 Slutt

  Rapporten finner du her: https://www.regjeringen.no/contentassets/390f35f2a4e042c7a9561fcefb640dbd/forsvarlig-byggkvalitet---kompetanse-kontroll-og-kvalitet.pdf

  Utkast til NBEFs høringssvar vil bli publisert her medio august.

  Velkommen til medlemsmøte!

  Målgruppe

  Medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening og andre som er interessert i fagområdet.

  Om kurset

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  50 ledige plasser

  Dato og tid

  24.08.202024.08.2020

  Sted

  Quality Norway

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/2d5f72ab-4739-4749-b2a9-e140a2197334.jpg/download?access_token=

  Svein Bjørberg

  Fou-Leder

  MULTICONSULT NORGE AS


  Annen informasjon

  Gratis for alle interesserte, men påmelding nødvendig.

  Påmeldingsfrist:  21. august 2020 kl. 12.00.
  Alle som er påmeldt vil få tilsendt en e-post med invitasjon til Teams-møte.

  24.08.202024.08.2020

  Quality Norway